Header Ads

UNICS - 3ο Επιστημονικό Συμπόσιο Ακαδημίας Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας (Φ. 1868)

 

 

 

Από Unics (Δημοσιεύσεις Facebook)

 

 Η Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας ανακοινώνει τη διοργάνωση του 3ου Επιστημονικού Συμποσίου Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας που θα πραγματοποιηθεί στις 8 (18:00 μ.μ.) και στις 9 Δεκεμβρίου (09:30 π.μ.) 2023 στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Στόχος του Συμποσίου είναι να δοθεί η ευκαιρία στους φίλους της Ακαδημίας να παρουσιάσουν τα πορίσματα των εργασιών τους, φιλοδοξώντας να εγκαινιαστεί ένας διευρυμένος διάλογος αναφορικά με την κατανόηση της Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας και την ανάδειξη της συμβολής της στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Ειδικότεροι στόχοι είναι ο προσδιορισμός της ιδιοσυστασίας της ως συνολικό γνωσιολογικό εγχείρημα και ειδικότερα ως καθολική Κοινωνική Επιστήμη, η αποσαφήνιση της διαφοροποίησής της από τα θεωρητικά σχήματα της νεοτερικότητας μέσα από κριτικές και συγκριτικές προσεγγίσεις καθώς και η δημοσίευση των εισηγήσεων που θα αξιολογηθούν ως επιστημονικά άρτιες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (όσοι έχουν συμμετάσχει στα σεμινάρια της Ακαδημίας αλλά και, ευρύτερα, όσοι μελετούν την Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία) να αποστείλουν ηλεκτρονικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ένα αρχείο doc (επώνυμο), το οποίο θα περιλαμβάνει τον τίτλο και την περίληψη της εισήγησής τους (έως 200 λέξεις) και θα συνοδεύεται από πέντε λέξεις-κλειδιά.

Οι θεματικές που ακολουθούν είναι ενδεικτικές και αποβλέπουν στο να προσανατολίσουν τους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν περιεχόμενο ανακοίνωσης. Επομένως, δεν αποκλείεται να προταθεί θέμα που δεν περιέχεται στον εν λόγω κατάλογο.

⦁ Η δημοκρατία, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος της στον Καστοριάδη και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Κονδύλης και Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία: μεθοδολογικές, ενοιολογικές και κοσμοθεωρητικές διαφοροποιήσεις

⦁ Η τυπολογία των πολιτειών στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία και στους στοχαστές της νεοτερικότητας (με εξειδίκευση σε Καστοριάδη, Κονδύλη, Σαρτόρι, Μαρξ, Πουλαντζά κ.λπ.)

⦁ Το ζήτημα της κοινωνικής ηγεμονίας στον Μαρξ, στον Πουλαντζά και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία.

⦁ Η εξέλιξη της Ιστορίας στον μαρξισμό, στη νεοτερικότητα και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Η διάκριση των εξουσιών στον Μοντεσκιέ και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Ο πόλεμος και η ειρήνη στους διεθνολόγους της νεοτερικότητας, ο Θουκυδίδης και η Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Η ελευθερία και η δικαιοσύνη στη νεοτερικότητα (στον Τζ. Ρολς, στη Χ. Άρεντ κ.λπ.) και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Η ατομική και κοινωνική αυτονομία στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία (από τη σκοπιά της καθολικής ελευθερίας)
⦁ Ζ.Ζ. Ρουσσώ και Ρήγας Βελεστινλής σχετικά με το ζήτημα της δημοκρατίας
⦁ Η θεωρία των δικαιωμάτων στη νεοτερικότητα. Η διεθνής των αγορών και η Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Η πολιτειότης στους στοχαστές της νεοτερικότητας και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Η μαρξιστική αντίληψη της σοσιαλιστικής/κρατικής οικονομίας και η εταιρική οικονομία του οικουμενικού κοσμοκράτους

⦁ Ο φιλελευθερισμός και ο σοσιαλισμός κατά την Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Τα οικονομικά συστήματα στη νεοτερικότητα και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Η παράμετρος του επικοινωνιακού συστήματος. Από τη φυσική στην τεχνολογική επικοινωνία. Η τεχνολογία της επικοινωνίας ως το έδαφος για την οικοδόμηση της πολιτείας. Η προσέγγιση της νεοτερικότητας ως κοινωνία της πληροφορίας και της Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας

⦁ Αναρχία και δημοκρατία στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Κράτος και πολιτικό σύστημα στη νεοτερικότητα και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Η επανάσταση στην Αρεντ, στον Μαρξ και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Η «μαζική δημοκρατία» στον Κονδύλη και η δημοκρατία στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Η συγκριτική μέθοδος στη νεοτερικότητα και στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία. Από την συγχρονία στην κοσμοϊστορία

⦁ Ο Διαφωτισμός ως πνευματικό κίνημα κατά την Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Ο Μαξ Βέμπερ και το πνεύμα του καπιταλισμού από τη σκοπιά της Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας

⦁ Απολυταρχία, ολοκληρωτισμός και αυταρχικά καθεστώτα. Παραβολή της νεοτερικής προσέγγισης με την Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία. Η κοσμόπολη ως ιδιαίτερος τύπος κράτους.

⦁ Το Βυζάντιο κατά τις νεοτερικές σχολές σκέψης (Βλέπε ΣΤ’ τόμο του Ελληνικού Κοσμοσυστήματος ή την περίπτωση του Καστοριάδη) και η Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

⦁ Η νεοτερική θεωρία των διεθνών σχέσεων (λ.χ. στους H. Morgenthau, A. Watson, K. Waltz, Π. Ήφαιστος κ.λπ.) και η Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία

Η διάρκεια κάθε εισήγησης ορίζεται στα 15 λεπτά. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή της Ακαδημίας Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εισηγήσεων στην ολοκληρωμένη τους μορφή ορίζεται η 30/10/2023.

Για την υποβολή των περιλήψεων και για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση cosmosystem.democracy@gmail.com ή με τον κ. Κωνσταντίνο Δούνα στο τηλ. 6948238133.

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

Κυριάκος Κόκκινος,
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Συστημικός Αναλυτής CSAP, Διαμεσολαβητής,
Coach, Εκπαιδευτής Ενηλίκων


Δεν υπάρχουν σχόλια