Header Ads

«Ἔστι Δίκης ὀφθαλμὸς» /Φ.1808

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 


15 Σεπτεμβρίου, 2022 Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ὀδυνηρὴ γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἐπέτειος τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς ἀποτελεῖ γιὰ τὴν Τουρκία κατ᾿ ἔτος ἡμέρα ἑορτῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών της. Ὅμως ἡ φετινὴ 100ὴ ἐπέτειος ἀπὸ τὸ ἔγκλημα καὶ τὴ θηριωδία ποὺ διεπράχθη ἀπὸ τοὺς γείτονες τὸ 1922 πρὸς τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος καὶ τὶς ἐπὶ 4.000 χρόνια πατρογονικὲς ἑστίες τους στὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ τοῦ Αἰγαίου ἔγινε ἀφορμὴ ὠμῆς προκλήσεως ἐκ μέρους τοῦ Τούρκου Προέδρου Ταγὶπ Ἐρντογάν· προκλήσεως ὄχι ἁπλῶς τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ τῆς ἴδιας τῆς Ἱστορίας.

Συγκεκριμένα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος εἶπε τὰ ἑξῆς: «Μετὰ τὴ μεγάλη ἐπίθεση (ἐνν. τῶν Τούρκων κατὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρασίας), αὐτὸ τὸ γεμάτο πίστη ἔθνος ἔριξε ἀπὸ τὴ Σμύρνη τοὺς ἀπίστους στὴ θάλασσα». Περαιτέρω στὶς δηλώσεις του ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας χαρακτήρισε τοὺς Ἕλληνες «ποταπούς» κι αὐτὸ φάνηκε, εἶπε, ἀπὸ τὸ «κάψιμο καὶ τὴν καταστροφὴ τῶν πόλεων, ὅπως ὑποχωροῦσαν».

Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπογράμμισε: «Ἔτσι εἶναι καὶ σήμερα»!

Δὲν φθάνει ὅτι τὸ γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ αἰσχύνη γιὰ τὴ γείτονα, οἱ Τοῦρκοι τὸ ἔχουν μετατρέψει σὲ ἀφορμὴ ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας• ἔρχεται τώρα καὶ ὁ ἡγέτης τους νὰ ἀσεβήσει εἰς βάρος τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας. Ποιές πόλεις πυρπόλησαν οἱ Ἕλληνες στὴν ὀπισθοχώρησή τους; Ἐννοεῖ μήπως τὸ κάψιμο τῆς Σμύρνης; Ὑπάρχει ἐχέφρων ἄνθρωπος ἀνὰ τὸν κόσμο – καὶ χωρὶς ἀιδιαίτερες ἱστορικὲς γνώσεις – ποὺ νὰ δέχεται ὅτι ἡ φωτιὰ ποὺ κατέστρεψε τὸ ᾿22 τὴ Σμύρνη, τὸ διαμάντι αὐτὸ τῆς Ἀνατολῆς, τὴν ἔβαλαν οἱ Ἕλληνες; Οὔτε τὴ στοιχειωδέστερη λοιπὸν ἱστορικὴ εὐαισθησία δὲν διαθέτει ὁ κ. Ἐρντογάν; Κι ἂν δὲν φοβᾶται Αὐτὸν ποὺ κατευθύνει τὴν Ἱστορία, δὲν σέβεται τὴν ἱστορικὴ συνείδηση ὅλης τῆς ὑφηλίου;

Ἀλλὰ ἀπὸ τὸν κ. Ἐρντογὰν δὲν θὰ περιμέναμε καὶ κάτι διαφορετικό, θὰ ἔλεγε κανείς. Ἡ ἀνακοίνωση ὅμως τοῦ Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων τοῦ ΝΑΤΟ γιὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ μᾶς γεμίζει θλίψη καὶ ἀπογοήτευση: «Σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Τουρκίας. Συμμετέχουμε μὲ τοὺς Τούρκους συμμάχους μας σὲ ὅλο τὸ ΝΑΤΟ καὶ πέραν αὐτοῦ, γιὰ νὰ γιορτάσουμε τὴ νίκη τους καὶ τὴν Ἡμέρα τῶν Τουρκικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

Βέβαια ἡ ἀντίδραση ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρξε ἔντονη καὶ γι᾿ αὐτὸ ἡ σχετικὴ ἀνακοίνωση ἀπεσύρθη, ὅμως δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ἐκφράσουμε τὸν ἀποτροπιασμὸ καὶ τὴν ὀργή μας καὶ γιὰ τὸ νέο αὐτὸ πλῆγμα, μάλιστα ἀπὸ (δῆθεν) συμμάχους μας.

Τελικὰ ἡ νομοτέλεια τῆς Ἱστορίας ἔχει πάντοτε τὴν πατρίδα μας νὰ μένει μόνη της στὴν παγκόσμια σκηνὴ καὶ χιλιοαδικημένη ἀπὸ ἐχθροὺς καὶ «φίλους».

Ὅμως ἂς μὴν ξεχνοῦμε τὸ σοφὸ ρητό: «Ἔστι Δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πάνθ᾿ ὁρᾷ». Ὅλα τὰ βλέπει ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ Δικαιοκρίτου Κυρίου. Καὶ δὲν θὰ μείνει τελικὰ ἡ ἀδικία ἀτιμώρητη!

Επιμελείται η Ρέντα Αρετή ¨Ο Σωτήρ¨
Δεν υπάρχουν σχόλια