Header Ads

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ φ.1756

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ
  


Μετά από πάρα πολλές αναφορές στον ηλεκτρονικό τύπο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έρευνα μας, παρεμβήκαμε στον Δήμο Κορινθίων σχετικά με το έργο της ανακατασκευής- αναμορφώσεως στην πλατεία Περιβολάκια Παναγή Τσαλδάρη.

Μέχρι στιγμής έχουμε αποστείλει στον Δήμο Κορινθίων τα με αριθμό 28/2021, 34/2021,89/2021, 97/2021 έγγραφα μας από τον Φεβρουάριο 2021 έως και τον Ιούνιο 2021, που κοινοποιήσαμε και στις λοιπές αρμόδιες αρχές.

Ιστορικό της αναμόρφωσης της πλατείας:

-Το έτος 2018 εγκρίθηκε από το ΔΣ του Δήμου Κορινθίων μελέτη ανακατασκευής-αναμόρφωσης της άνω πλατείας που συντάχθηκε από ειδικό συνεργάτη –ιδιώτη Πολιτικό Μηχανικό- με προϋπολογισμό από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων ύψους 4.000.000 € περίπου.

-Προκηρύχτηκε εν συνεχεία μειοδοτικός διαγωνισμός ανάθεσης του έργου με χρηματοδότηση από δημοτικά κονδύλια και κατακυρώθηκε στον Α΄ μειοδότη στο ποσό 2.300.000€ περίπου. Ήδη το έργο αυτό, έχει εκτελεστεί έως του ποσού των 1.450.000€ περίπου.

Με βάση τα ανωτέρω ζητήσαμε:

-αντίγραφα όλων των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν στην Μελέτη ανακατασκευής -αναμόρφωσης της πλατείας Περιβολάκια - Παναγή Τσαλδάρη, -την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της αποψίλωσης της πλατείας από ιστορικά δέντρα, ως και της μεγάλης εκτάσεως πλακόστρωσης της πλατείας-ΚΧ, -την οικοδομική άδεια της ΥΔΟΜ Κορινθίων με την οποία εκτελέστηκε το έργο, ως και την αντίστοιχη αίτηση, -την προκήρυξη του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που όφειλε να έχει γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.

Τονίσαμε στον Δήμο κορινθίων - ότι οι συνταγματικού επιπέδου αρχές της βιωσίμου (αειφόρου) αναπτύξεως και του πολεοδομικού κεκτημένου, εγγυώμενες ότι οποιαδήποτε επέμβαση ή άλλη δράση στο περιβάλλον ή τροποποίηση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού θα διασφαλίζει στο διηνεκές την προστασία του περιβάλλοντος χάριν και των επερχομένων γενεών και, σε κάθε περίπτωση, θα λειτουργεί με τρόπο που θα προάγει το ήδη υφιστάμενο επίπεδο προστασίας, επιτάσσουν ότι δεν είναι επιτρεπτή η μείωση ή η κατάργηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου με τη συνακόλουθη επιδείνωση των όρων διαβιώσεως των κατοίκων.

- Και ότι η διασφάλιση των περιβαλλοντικών αγαθών είναι επιταγή άρρηκτα συνδεδεμένη με τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος) και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος) και την πραγμάτωση άλλων δικαιωμάτων, όπως ιδίως το δικαίωμα στην υγεία (άρθρο 5 παρ. 5 συνδ. 21 παρ. 3 του Συντάγματος).

Για τον λόγο αυτό επικοινωνήσαμε και προφορικά με τον γενικό γραμματέα του Δήμου Κορινθίων και τον διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών κ. Κουινη.

Διαπιστώθηκε, ιδίως από τον δεύτερο, ότι το αίτημα μας καρκινοβατεί για λόγους που δεν εξηγήθηκαν επαρκώς, καθόσον ο κ.Κουίνης παρέπεμπε στους επιβλέποντες το έργο υπαλλήλους του Δήμου, τους οποίους δεν κατονόμασε, παρότι ρωτήθηκε επανειλημμένα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η δικαιολογία ότι εξετάζεται το αίτημα μας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (ήδη έχει παρέλθει κάθε εύλογο χρονικό διάστημα), την στιγμή που σύμφωνα με και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, ο φάκελος του έργου της πλατείας είναι ολοκληρωμένος από ικανού καιρού και βρίσκεται στο αρχείο της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται και έχει ποικιλοτρόπως σχολιαστεί από διαφόρους παράγοντες, είναι επιεικώς απαράδεκτη.

Το θέμα είναι αρκούντως σπουδαίο, καθόσον σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις διαφόρων δημοτικών παραγόντων, εκλεγμένων και μη, έχει δαπανηθεί για την ανακατασκευή/ διαμόρφωση της πλατείας Παναγή Τσαλδάρη -Περιβολάκια ποσό που ξεπερνά το 1.4 εκατομμύρια ευρώ, με το αποτέλεσμα να συναντά σχεδόν την καθολική απόρριψη από τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλεως της Κορίνθου.

Σήμερα, 2 Αυγούστου 2021, ζητήσαμε μέσα σε τρεις ημέρες να μας χορηγηθούν τα παραπάνω έγγραφα.

Ελπίζουμε ότι τελικά τα παραπάνω έγγραφα θα μας χορηγηθούν έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε να κινηθούμε με ευθύνη πάνω στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και επηρεάζει το κέντρο της πόλης της Κορίνθου.

Αντίκλητο και δεκτικό απαντήσεως έχουμε ορίσει τον δικηγόρο Κορίνθου κ.Περικλή Μπαλοδήμο.

Κόρινθος 2/8/2021 

Με εξουσιοδότηση ΔΣ 
Ο γραμματέας 
Αναστάσιος Μηλιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια