Header Ads

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ φ.1750

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Τι μπορεί να προσφέρει σε ένα βαρήκοο άτομο το ακουστικό βαρηκοΐας;
  


* Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης


Η απώλεια ακοής ή βαρηκοΐα μπορεί να επηρεάσει όλες τις ηλικιακές ομάδες από το νεογέννητο, έως τους ηλικιωμένους, επηρεάζοντας την ανάπτυξη του λόγου και της γλώσσας στα παιδιά και προκαλώντας κοινωνικά και επαγγελματικά προβλήματα για τους ενήλικες.

Η απώλεια ακοής μπορεί να προκύψει από οπουδήποτε στο ακουστικό κύκλωμα, συμπεριλαμβανομένου του έξω ακουστικού πόρου, του μηχανισμού αγωγής του ήχου, του κοχλία, του κοχλιακού νεύρου και των κεντρικών ακουστικών οδών.

Υπάρχουν επιλογές αποκατάστασης για όλους τους τύπους απώλειας ακοής, ανεξάρτητα από την αιτία ή την τοποθεσία στο ακουστικό σύστημα.

Η επίγνωση των συμπτωμάτων, των σημείων και των μέτρων αποκατάστασης βοηθά τους γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην έγκαιρη αναγνώριση και θεραπεία της απώλειας ακοής [1].

Η βαρηκοΐα είναι ο τέταρτος κορυφαίος παράγοντας, που συνεισφέρει στα χρόνια ζωής με αναπηρία, παγκοσμίως.

Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το μισό δισεκατομμύριο άτομα είναι ανάπηρα εξαιτίας της βαρηκοΐας, παγκοσμίως. Η κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση είναι σημαντική εξαιτίας της βαρηκοΐας.

Όταν αναζητηθεί η νομισματική αξία, που αντιστοιχεί στα χρόνια επιβίωσης με την αναπηρία λόγω βαρηκοΐας , αυτή υπολογίζεται πάνω από τα 750 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τα οποία χάνονται κάθε χρόνο, παγκοσμίως.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συντελούν στην εκδήλωση βαρηκοΐας. όπως οι συγγενείς, λοιμώδεις, η έκθεση στον θόρυβο, αυτοί που σχετίζονται με την ηλικία, οι τραυματικές και ανοσοδιαμεσολαβούμενες αιτίες.

Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας αυτών των παραγόντων επιτρέπει την ανάπτυξη προληπτικών και θεραπευτικών στρατηγικών αντιμετώπισης της βαρηκοΐας, ειδικά για την υποκείμενη αιτία [2].

.Η απώλεια ακοής συσχετίζεται με την κοινωνική μειονεκτικότητα και αδυναμία, ακόμη και μετά τον έλεγχο των συνυπαρχόντων παραγόντων αναπηρίας, περιλαμβανομένης ακόμη και της σωματικής αδυναμίας [3].

Τι μπορεί να προσφέρει σε ένα βαρήκοο άτομο το ακουστικό βαρηκοΐας;

Βοηθάει να καταλάβει το συνομιλητή του τις περισσότερες φορές και κάτω από οποιαδήποτε κατάσταση, (κατοικία, επαγγελματικοί χώροι, ύπαιθρο, δρόμοι, συγκοινωνίες, κλπ) Βοηθάει να ακούσει ήχους, που αν τους ακούσει μπορεί να σώσει ακόμη και τη ζωή του, π.χ. ήχοι αυτοκινήτων, κορναρισμάτων, ήχοι μηχανής, κλάμα μωρού, τηλέφωνο κλπ Βοηθάει να ακούει τους ήχους υψηλής συχνότητας, καθώς και λέξεις που περιέχουν σύμφωνα Διευκολύνει τις κοινωνικές σχέσεις και προλαβαίνει την κοινωνική απομόνωση του ατόμου, που εξαιτίας της βαρηκοΐας, του κάνει κοινωνική απόσυρση.

Έχει βρεθεί ότι η βαρηκοΐα σχετίζεται με τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση, οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη γνωσιακή και ψυχοκοινωνική υγεία των ηλικιωμένων ενηλίκων.

Η έγκαιρη εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας ή άλλων μέσων αποκατάστασης της ακουστικής ικανότητας (κοχλιακά εμφυτεύματα), θα μπορούσαν να μειώσουν τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση στα ηλικιωμένα άτομα [4].

Η αποκατάσταση της ικανότητας για ασφαλή διάλογο με τους άλλους αποκαθιστά την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση αυτού που φοράει το ακουστικό βαρηκοΐας.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα των ακουστικών βαρηκοΐας;

Το ακουστικό ποτέ δεν μπορεί να αποκαταστήσει πλήρως την κανονική ακοή, ούτε να προσλάβει όλες τις συχνότητες των διαφόρων ήχων Όταν φοράει κάποιος ακουστικό δεν μπορεί να ακούει καθαρά, όταν υπάρχουν γύρω του θόρυβοι, π.χ. το πλήθος ή μια μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων. Το φαινόμενο αυτό έχει περιοριστεί σημαντικά με τη χρήση ψηφιακού ακουστικού.

Δύο κύριες τεχνολογίες επεξεργασίας ψηφιακού σήματος μέσα στο σύγχρονο ακουστικό βαρηκοΐας για την παροχή των καλύτερων συνθηκών για τους χρήστες βοηθήματος ακοής είναι οι αλγόριθμοι κατεύθυνσης (directionality DIR) και ψηφιακή μείωση του θορύβου (digital noise reduction, DNR).

Υπάρχουν ποικίλες πιθανές ρυθμίσεις για αυτούς τους αλγόριθμους.

Οι τεχνολογίες DIR και DNR παρέχουν άνεση στην ακρόαση παρουσία θορύβου. Έτσι, το όφελος του χρήστη ακουστικού βαρηκοίας εξαρτάται από τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων επεξεργασίας ψηφιακού σήματος στο ακουστικό βαρηκοΐας [5].

Το ακουστικό δεν σ’ αφήνει να ακούσεις πάντοτε αυτό που θέλεις, διότι ενισχύει κάθε ήχο του περιβάλλοντος. Η χρήση ψηφιακού ακουστικού έχει περιορίσει αυτό το μειονέκτημα.

Το ακουστικό δεν κάνει κάποιο παραμορφωμένο ήχο καθαρό ή ευκρινή.(Vincent et al, 2007) [6].

Η αυτοαναφερόμενη καθημερινή χρήση ακουστικών βαρηκοΐας από βαρήκοα άτομα επί 12 ώρες/ημερησίως σχετίζεται με έναν συνδυασμό ικανοποίησης, οφέλους και αυξημένη ποιότητα ζωής , και με αύξηση του χρόνου συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Η διασύνδεση της ικανοποίησης, του οφέλους και της ποιότητας ζωής επηρεάζει θετικά τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής συμμετοχής φάνηκαν να αποθαρρύνουν τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

Εάν οι χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας είναι ασυνεπείς ή δεν τα χρησιμοποιούν , τότε θα πρέπει να παρέχονται συμβουλές που αφορούν τους τομείς ικανοποίησης, ωφέλειας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των βαρήκοων ατόμων [7].

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση 

1.Lasak JM, Allen P, McVay T, Lewis D. Hearing loss: diagnosis and management. Prim Care.2014 Mar;41(1):19-31.

2.Vaisbuch Y, Santa Maria PL. Age-Related Hearing Loss:
I n n o v a t i o n s in Hearing Augmentation.Otolaryngol Clin North Am. 2018 Aug;51(4):705-723 

3. Yoo M, Kim S, Kim BS, Yoo J, Lee S, Jang HC, Cho BL, Son SJ, Lee JH, Park YS, Roh E, Kim HJ, Lee SG, Kim BJ, Kim MJ, Won CW. Moderate hearing lo ss is related with social frailty in a community-dwelling older adults: The Korean Frailty and Aging Cohort Study (KFACS).Arch Gerontol Geriatr. 2019 Jul-Aug;83:126-130.

4.Shukla A, Harper M, Pedersen E, Goman A, Suen JJ, Price C, Applebaum J, Hoyer M, Lin FR, Reed NS.Hearing Loss, Loneliness, and Social Isolation: A Systematic Review. Otolaryngol Head Neck Surg. 2020 May;162(5):622-633.

5.Ahmadi R, Jalilvand H, Mahdavi ME, Ahmadi F, Baghban ARA.The Effects of Hearing Aid Digital Noise Reduction and Directionality on Acceptable Noise Level. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2018 Dec;11(4):267-274. 

6.Valentinuzzi ME. Ηearing Aid History: From Ear Trumpets to Digital Technology. IEEE Pulse. 2020 Sep Oct;11(5):33-36.

7 . P r e d i c t o r s of Hearing Aid Use in the Advanced Digital Era: An Investigation Jilla AM, Johnson CE, Danhauer JL, Anderson M, Smith JN, Sullivan JC, Sanchez KR.of Benefit, Satisfaction, and Self-Efficacy. J Am Acad Audiol. 2020 Feb;31(2):87-95.

*Ο Δρ. Δημήτριος Γκέλης είναι Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια