Header Ads

Γάμος και Τεκνοθεσία (Φ. 1888)

 

 
*Θεόδωρος Σαρέλας

 

Αυτές τις ημέρες κατατέθηκε και ψηφίστηκε αττό την Βουλή, το νο­μοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων και την τεκνοθεσία. Το κύριο επιχείρημα ήταν, ότι δίνει λύσεις σε παρκτά κοινωνικά προβλήματα. Επίσης, ότι δίνει λύση σε θέματα ροστασίας των παιδιών μετά τον θάνατο ενός εκ των δυο μελών, κα­θώς και σε ασφαλιστικά» συνταξιο­δοτικά και κληρονομικά ζητήματα. Η πολιτεία λοιπόν, καλείται να δώ­σει λύση σε υπάρχοντα κοινωνικά   προβλήματα. Είναι όμως αναγκαίο    και θεμιτό αυτό; Να νομιμοποιείται    κάθε άποψη και κάθε ιδιαιτερότητα;  Εδώ θα πρέπει να έχουμε μια    άση, για να μπορούμε να συζητάμε. Ως χριστιανοί, οφείλουμε να    δεχόμαστε τις Βιβλικές αλήθειες για   

την δημιουργία του κόσμου στη Γένεση και τη διδασκαλία του Ιησού    Χριστού όπως διατυπώνεται στην   Καινή Διαθήκη (τα Ευαγγέλια και τις   επιστολές). Ο Δημιουργός Θεός έπλασε τον    άνθρωπο "άρσεν και θήλυ" και ανέθέσε στο πρώτο ζευγάρι τον Αδάμ και την Εύα, την δυνατότητα και την   -  ευθύνη της τεκνογονίας. "Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε", Γεν. α:27-28.   

Το βιβλικό πρότυπο λοιπόν για την οικογένεια είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα και τα παιδιά που γεννούν. Υπάρχει επίσης στην θεμελίωση του γάμου, το "αδιάλυτο" όπως διατυπώθηκε από τον Δημιουργό "θα αφήσει ο άνθρωπος   τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκολληθεί στην γυναίκα του και θα είναι οι δύο εις σάρκα μια". Γεν. β:24. Ο ίησούς Χριστός έκανε ξεκάθαρο ότι η σχέση είναι μόνιμη "ο συν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω"

Μαρκ.ι:9.

Βεβαίως, ο άνθρωπος έχει την τάση να απομακρύνεται από το Βιβλικό πρότυπο, υιοθετώντας την "χειρα­φέτηση", την ελευθερία να πράττει και να εκφράζεται, (αναμφισβήτητα έχει αυτό το δικαίωμα), διασπώντας το δεσμό με τον Δημιουργό "ας δι-ασπάσωμεν τους δεσμούς κι ας απορρίψωμεν αφ'ημών τας αλύσεις αυτών" Ψαλμός β:3.

Η οικογένεια με την Βιβλική σύν­θεση (άνδρας-γυναίκα-παιδιά) σε συνδυασμό με την εν Χριστώ ζωή, το φόβο του Κυρίου και την υπα­κοή στις παραινέσεις του Λόγου, είναι το θεμέλιο της μακαριότητας και της ευτυχίας, Ψαλμός ρκη:1-4 "μακάριος θέλεις είσθαι, και ευτυ­χία εις σε".

Ο κλονισμός του θεσμού του γά­μου έγινε πρώτα με το διαζύγιο (Ιουδαϊκή πρακτική, στηριγμένη με τον νόμο του Μωϋσή), το οποίο όμως κατήργησε *ο Ιησούς Χριστός (Μάρκος ι 1-12). Σε συνέχεια της αποδάμησης του Βιβλικού προτύ­που, έρχεται ο γάμος ομόφυλων και η επιτρεπόμενη τεκνοθεσία. Όλα βασίζονται στην επίκληση των ίσων δικαιωμάτων, της ελευθερίας έκ­φρασης και αυτοπροσδιορισμού και του "αναφαίρετου δικαιώματος" της τεκνοθεσίας (φυσικά τεκνογονία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί).

Βεβαίως, κάθε πράξη έχει και τις ανάλογες συνέπειες. Τα παιδιά που χωρίς να ερωτηθούν καλούνται να μεγαλώσουν σε μια οικογένεια ομό­φυλων, στερούμενα εκ των προτέ­ρων την αρχετυπική μορφή και χα­ρακτήρα του πατέρα και της μάνας αντίστοιχα, τα οποία είναι απαραί­τητα και τα δύο για την ομαλή ψυ­χοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (θηλασμός, μητρική και πα­τρική αγκαλιά, μίμηση και υιοθέτηση χαρακτήρα φύλου).

Σαν αντίλογος υπάρχει η θέση ότι η αγάπη κάνει τη*ν οικογένεια. Η αγά­πη είναι αναγκαία, βασική, αλλά όχι ικαΦ{"συνθήκη για την δημιουργία,-, οικογένειας. Χρειάζεται η κατάλληλη σύνθεση και τα πνευματικά εφόδια που θα αναλύσουμε παρακάτω. Και οι μονογονεϊκές οικογένειες; Δεν ζουν μόνο με έναν γονιό; Πατέ­ρα ή μάνα; Αυτό προκύπτει εκ των υστέρων (θάνατος ή απομάκρυνση ενός γονιού) και αποτελεί πρόβλημα το οποίο καλούμεθα να λύσουμε και, όχι πρότυπο το οποίο πρέπει να υιοθετήσουμε.

Προβλήματα σχέσεων δεν υπάρχουν και στις κλασσικές οικογένειες;

(ενδαοικογενειακή βία, παραμέληση παιδιών, βία ανηλίκων). Αναμφι­σβήτητα. Αυτά όμως θα πρέπει να τα λύσουμε όχι ισοπεδώνοντας και απαξιώνοντας, αλλά με την θετική" και επιδραστική εφαρμογή της διδα­σκαλίας του Ευαγγελίου 1} "επιστρέ­φοντας τας καρδίας των πατέρων στα τέκνα" Μαλαχίας δ;6, προτρέ­ποντας τους γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, 2) ανατρέφοντας τα με "παιδεία και νουθεσία Κυρίου" Εφεσίους :4.

Και  τα  διαζύγια;  Καλούμεθα να επιστρατεύσουμε   το   "πνευματικό. οπλοστάσιο"   (καλοσύνη,   αγάπη, παράβλεψη αδυναμιών, συγχώρε­ση, αποδοχή, συγκαταβατικότητα, υπηρεσία του άλλου). Ο γάμος είναι πέρα από την συντροφικότητα και την εκπλήρωση της γενετήσιας επιθυμίας, μια άσκηση στην πνευ-. ματική ζωή και την τελειοποίηση του' ατόμου εν Χριστώ, Η μόνιμη επωδός των συμπολιτών μας που υιοθετούν τις νέες μορφές οικογένειας, είναι να αποκαλούν τους χριστιανούς σκοταδιστές, οπισθοδρομικούς, φανατικούς με αδυναμία αντίληψης της κοινωνικής πραγματι­κότητας. Τίποτα νέο σε αυτό. Ανέκα­θεν οι «προοδευτικοί» λοιδορούσαν τους χριστιανούς, Πετρ. Α' δ:14. Αγαπάμε όλους τους συμπολίτες μας, αλλά δεν -αποδεχόμαστε την νοοτροπία και την πρακτική τους. Απευθύνουμε νηφάλια σε όλους την πρόσκληση αγάπης του Ιησού Χρι­στού "επληρώθη ο καιρός και επλησίασεν η βασιλεία του Θεού μετανο­είτε, και πιστεύετε εις το ευαγγέλιο"......

Μάρκος α; 15.       ,

πηγή  Δανιήλ Γρίβας:

. * εκτός δια πορνείαν, Ματθ. ιθ:9

 

  *Ο κ. Θεόδωρος Σαρέλας, είναι κειμενογράφος, κάτοικος Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας

Δεν υπάρχουν σχόλια