Header Ads

Σε διαπραγματεύσεις καλεί τον Τατάρ ο Αναστασιάδης /Φ.1794

  

Με γνωστή συνταγή η προσπάθεια Αναστασιάδη να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό. Με βασικούς άξονες τη συμφωνία της 11ης Φεβρουαρίου 2014, Αναστασιάδη - Έρογλου και το πακέτο των ΜΟΕ και επαναφέροντας το ζήτημα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζητά από τον κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, να προχωρήσουν σε ένα διάλογο για το Κυπριακό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα philenews.com. Σε επιστολή του, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2022, ο Νίκος Αναστασιάδης σημειώνει πως στην επιστολή αναφέρεται διεξοδικά στις ανησυχίες της τουρκοκυπριακής πλευράς, ώστε να δείξει ότι, με βάση τις καθιερωμένες παραμέτρους του ΟΗΕ, τις μέχρι τώρα συγκλίσεις και τις προτάσεις που έχει υποβάλει η ελληνοκυπριακή πλευρά είτε στο Κραν Μοντάνα είτε για ΜΟΕ, «μπορούμε να δώσουμε τις λύσεις και τις απαντήσεις όχι μόνο στις ανησυχίες σας, αλλά και στην έλλειψη εμπιστοσύνης λόγω των γεγονότων του παρελθόντος».

Επισημαίνει επίσης ότι «πρέπει να διαπραγματευόμαστε μέσα σε αυτό που είναι εφικτό και ρεαλιστικό και όχι σε αυτό που είναι επιθυμητό, αλλά αδύνατο να επιτευχθεί. Και μιλάω, φυσικά, για νέες ιδέες που παρουσιάζονται, όπως η λύση των δύο κρατών ή η «κυρίαρχη ισότητα», που όχι μόνο αποκλίνουν από τις παραμέτρους του ΟΗΕ και την εντολή του Γενικού Γραμματέα, αλλά εμπίπτουν και στην τελευταία κατηγορία των φιλοδοξιών για την επίτευξη του ακατόρθωτου». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην επιστολή του αναφέρεται στις «ανησυχίες» που εγείρονται από την τουρκική πλευρά και παραθέτει παραδείγματα. « Όσον αφορά το θέμα της θετικής ψήφου στο Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο επικαλείστε συνεχώς, θα ήθελα για άλλη μια φορά να τονίσω ότι ποτέ δεν αρνήθηκα την ύπαρξη τέτοιας διάταξης εάν μια πρόταση που υποβάλλεται στο Συμβούλιο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα ζωτικά συμφέροντα είτε της κοινότητας είτε της συνιστώσας πολιτείας. Φυσικά, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων». Στο σημείο αυτό επικαλείται το ψήφισμα 716 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ του 1991, το οποίο ενσωματώνει τις συνιστώσες της πολιτικής ισότητας.

Η συμφωνία του 2014 

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία του 2014, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στον Τατάρ τα όσα αναφέρονται:

Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε:

Η ένωση εν όλω ή εν μέρει με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης ή οποιαδήποτε άλλη μονομερής αλλαγή στην κατάσταση των πραγμάτων απαγορεύεται.

Τα δύο συνιστώντα κράτη θα έχουν ίσο πολιτικό καθεστώς και καθορισμένα διοικητικά όρια τα οποία θα κυβερνούν αυτόνομα. Οι συνιστώσες πολιτείες θα ασκήσουν πλήρως και αμετάκλητα όλες τις εξουσίες τους, απαλλαγμένες από την καταπάτηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα παραβιάζουν τους νόμους των συστατικών πολιτειών, εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων των συνιστωσών πολιτειών, και οι νόμοι των συνιστωσών πολιτειών δεν θα παραβιάζουν τους ομοσπονδιακούς νόμους εντός των αρμοδιοτήτων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Καμία πλευρά δεν μπορεί να διεκδικήσει εξουσία ή δικαιοδοσία επί της άλλης.

Το ομοσπονδιακό σύνταγμα θα προβλέπει επίσης τις υπολειπόμενες εξουσίες που θα ασκούνται από τις συνιστώσες πολιτείες.

Κάθε συνιστών κράτος έχει το δικαίωμα να θεσπίζει συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά την απόκτηση του καθεστώτος της εσωτερικής του ιθαγένειας. Ρύθμιση της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου εκείνων των πολιτών του Κράτους που επιλέγουν τόπο διαμονής ή εγκαθίστανται και ασκούν επάγγελμα ή επάγγελμα στη συνιστώσα πολιτεία στην οποία δεν κατέχουν το καθεστώς της εσωτερικής υπηκοότητας. Η Κύπρος είναι και θα παραμείνει κράτος-μέλος της ΕΕ μετά τη διευθέτηση, μια ικανότητα που διασφαλίζει και προστατεύει πλήρως την απεριόριστη απόλαυση των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων.

Αποτελεσματική συμμετοχή στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση από τις δύο κοινότητες, με συγκεκριμένες ρήτρες, ώστε καμία κοινότητα να μην μπορεί να διεκδικήσει εξουσία ή δικαιοδοσία επί της άλλης. Στη συνέχεια, επικαλείται τις συγκλίσεις, που έχουν επιτευχθεί από τις διαπραγματεύσεις και αναφέρει πως για να ξεπεραστούν τυχόν άλλες ανησυχίες, δικαιολογημένες ή μη, που θα μπορούσε να είχε η τουρκοκυπριακή πλευρά, «έχω προτείνει την αποκέντρωση της άσκησης των εξουσιών σε ομοσπονδιακό επίπεδο και την ανάθεση στις συνιστώσες πολιτείες. της διοικητικής άσκησης των ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων. Με την πρόταση αυτή, αφενός, κάθε συνιστώσα πολιτεία, εντός της διοικητικής του περιοχής και σύμφωνα με τις αρχές της μη καταπάτησης, της επικουρικότητας και της εγγύτητας, θα απολαμβάνει εκτεταμένης διοικητικής αυτονομίας, ενώ, αφετέρου, μέσω της μείωσης των αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Κυβέρνηση, θα ελαχιστοποιούσαμε την αναστάτωση στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των δύο κοινοτήτων, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες τριβής.

Επιπλέον, ο λαός της Κύπρου θα αισθάνεται πιο άνετα με μια τέτοια ρύθμιση, καθώς θα υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις ώστε η τουρκοκυπριακή κοινότητα να μην αισθάνεται ότι κυριαρχείται από την πολυπληθέστερη κοινότητα, ενώ παράλληλα οι Ελληνοκύπριοι δεν θα αισθάνονται όμηροι. προς τα συμφέροντα της τουρκοκυπριακής πλευράς μέσω της πρόβλεψης ότι για κάθε απόφαση οποιουδήποτε φορέα/θεσμού θα απαιτείται θετική ψήφος». 

Newsroom


Δεν υπάρχουν σχόλια