Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΑ φ.1767

Δήμας Χρίστος 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Βουλευτής Κορινθίας

Στη Β` φάση ο διαγωνισμός για την Πολιτεία Καινοτομίας στην οδό Πειραιώς
  

H νέα Πολιτεία Καινοτομίας στο πρώην ακίνητο της ΧΡΩΠΕΙ στην Πειραιώς Στη Β` φάση περνά ο διαγωνισμός για την Πολιτεία Καινοτομίας στην οδό Πειραιώς στο πρώην κτίριο της ΧΡΩΠΕΙ. Όπως έκανε γνωστό εχθές ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας. Πρόκειται για μεγάλο κτιριακό έργο-ΣΔΙΤ που αφορά στη δημιουργία ενός Κέντρο Καινοτομίας.

Συγκεκριμένα όπως έγραψε ο υφυπουργός: «Η β’ φάση του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) για την δημιουργία της Πολιτείας Καινοτομίας στις εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ, ξεκίνησε την Παρασκευή.

– Ο ανταγωνιστικός διάλογος θα διεξαχθεί τους επόμενους μήνες ώστε στο β’ τρίμηνο του 2022 να προκύψει ο ανάδοχος του έργου.

– Η επένδυση αναμένεται να αγγίξει τα 100 εκατ. ευρώ χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το ελληνικό δημόσιο αφού το κόστος κατασκευής και λειτουργίας θα αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας”.

Οι εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο αυτό είναι οι: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, Intrakat, Dimand.

Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις και το έργο μπορέσει να ολοκληρωθεί εντός του 2022, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει το 2023.

Εμβληματικό έργο 

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο το οποίο θα έρθει να μεταμορφώσει την όψη της οδού Πειραιώς σε συνδυασμό με άλλα μεγάλα κτιριακά έργα που προγραμματίζονται εκεί, όπως το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το Κέντρο Καινοτομίας θα κατασκευαστεί σε έκταση 18 στρεμμάτων επί της οδού Πειραιώς. Στο ακίνητο στο οποίο στεγαζόταν στο παρελθόν η ΧΡΩΠΕΙ παραμένει εγκαταλειμμένο για δεκαετίες.

Στο πλαίσιο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, και θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της καινοτομίας, και εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Ένα πρωτοπόρο έργο 

Θα είναι η πρώτη “Πολιτεία Καινοτομίας” της χώρας. Ο σχεδιασμός του υπουργείου ΑΝΕΠ, περιλαμβάνει τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) εταιρειών και βιομηχανιών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και startup incubator/accelerators, με στόχο την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από συνεργασίες με την επιχειρηματική κοινότητα.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στις 19 Απριλίου 2021. (στα γραφεία της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας). Με τον “ανταγωνιστικό διάλογο” θα οριστικοποιηθεί το τελικό αντικείμενο του έργου και θα γίνει η έγκριση όλων των μελετών με βασικότερη την περιβαλλοντική. Στη συνέχεια, στο τελικό στάδιο, θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση και αποσφράγιση των δεσμευτικών προσφορών από όπου θα προκύψει ο ανάδοχος.

Η διάρκεια της σύμπραξης ορίστηκε για 360 μήνες (30 χρόνια) εκ των οποίων οι πρώτοι 24-36 θα αφορούν την κατασκευαστική περίοδο. Επίσης προβλέπεται παράταση κατά 15 επιπλέον έτη. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από δάνεια και ιδιωτικά κεφάλαια.

Ταυτότητα του Έργου 

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, και θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της καινοτομίας, και εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Στο αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης περιλαμβάνονται η ανακατασκευή ή/και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών ή/και η κατασκευή νέων κτιριακών συγκροτημάτων και υποδομών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και θέσεις στάθμευσης, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου, καθώς και κάθε περαιτέρω ενέργεια, που απαιτείται από τη φύση ή τον σκοπό του Κέντρου Καινοτομίας. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά, στο αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης περιλαμβάνονται:

— ο σχεδιασμός και όλες οι τεχνικές μελέτες που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειών και εγκρίσεων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, — η χρηματοδότηση, — η κατασκευή των κτιριακών συγκροτημάτων και των απαραίτητων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων στάθμευσης, καθώς και η ανάπλαση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου, — η οργάνωση και κατάλληλη διαμόρφωση του Ακινήτου προς τους σκοπούς του έργου, — η εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των σχετικών προωθητικών ενεργειών, της διαχείρισης των μισθώσεων, της διαχείρισης και εξυπηρέτησης των χρηστών, σύμφωνα με τη σύμβαση σύμπραξης και τους σκοπούς του έργου, — η διαχείριση και λειτουργία των κτιριακών συγκροτημάτων, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, η οποία περιλαμβάνει τη συντήρηση, τη λειτουργία, τη φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των κτιριακών συγκροτημάτων, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, — η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της καινοτομίας, — η επιστροφή του έργου στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση σύμπραξης, στο τέλος της συμβατικής περιόδου, Καθώς και κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται από τη φύση ή τον σκοπό του ανωτέρω Κέντρου Καινοτομίας.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, στα πρότυπα που έχουν ήδη υιοθετηθεί επιτυχημένα σε πολλά διεθνή επιχειρηματικά κέντρα. Το Κέντρο Καινοτομίας σκοπεύει:

— στη φιλοξενία σημαντικού αριθμού νεοφυών επιχειρήσεων, τεχνοβλαστών, καινοτόμων εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων καινοτομίας, — στη διαχείριση της ροής της γνώσης και της τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και εταιρειών, — στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών, επιχειρηματιών και επιστημόνων, — στη δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την κουλτούρα της καινοτομίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της ποιότητας, — στη δημιουργία χώρων για τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων για την καινοτομία, καθώς και στην προσφορά υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας, — στη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μέσω μηχανισμών επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης, της δημιουργίας τεχνοβλαστών και της επιτάχυνσης της ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, — στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των τεχνοβλαστών, σε φορείς και εργαλεία χρηματοδότησης, — στον σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με φορείς της αγοράς, — στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στον χώρο του φαρμάκου, — στη διασύνδεση και δραστηριοποίηση τόσο στο ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων και φορέων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (EU|BIC) όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων καινοτομίας (IASP), που συγκεντρώνουν χιλιάδες καινοτόμες εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας τη διεθνοποίηση των εταιρειών που φιλοξενούνται.

Δημοσιεύθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2021 Από Νίκος ΚαραγιάννηςΟικονομική επιτροπή:
Ομόφωνα «ναι» στο Βιοτεχνολογικό πάρκο Λεχαίου
  

Τους όρους της σύμβασης που θα υπογράψει ο Δήμος με την ΕΤΑΔ ψήφισε ομόφωνα η οικονομική επιτροπή του δήμου Κορινθίων στην τελευταία της συνεδρίαση. Η σύμβαση αφορά σε 120 στρέμματα της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου τα οποία περιέρχονται στο Δήμο Κορινθίων προκειμένου εκεί να δημιουργηθεί Βιοτεχνολογικό Πάρκο με την σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Στην διάρκεια της συζήτησης κατεγράφη ένσταση του Αλέξανδρου Πνευματικού περί της υποχρέωσης του δήμου να λάβει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Ο Δήμαρχος διευκρίνισε πως κάτι τέτοιο δεν θα ορίζεται στην σύμβαση που θα συνάψει ο δήμος με τον ανάδοχο της κατασκευής, διευκρίνηση η οποία κάλυψε τον κ.Πνευματικό και οδήγησε στην ομόφωνη απόφαση.

Οι ανακοινώσεις για την παραχώρηση του χώρου στο δήμο είχαν γίνει από τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστο Δήμα και τον Δήμαρχο Κορινθίων στα τέλη Ιουλίου και είχαν έρθει ως αποτέλεσμα επαφών και ενεργειών που είχαν προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες.
Ο Χρίστος Δήμας ανήρτησε στο διαδίκτυο
  

Φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα & ανάπτυξη (R&D), το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους τεχνοβλαστούς, η ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων μέσω του #ElevateGreece και άλλες σημαντικές εξελίξεις που αφορούν το οικοσύστημα καινοτομίας, σήμερα στο Tax Forum 2021, που διοργάνωσε το American-Hellenic Chamber of Commerce

Δεν υπάρχουν σχόλια