Header Ads

ΤΑ ΣΤΕΜΦΥΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ φ.1754

H σκόνη των σπόρων, των φλουδών και των βοστρύχων (στέμφυλα) του κόκκινου σταφυλιού καταστέλλουν την καρκινογένεση του παχέος εντέρου©
    


Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach 

Περίληψη άρθρου η συμπληρωματική χορήγηση σκόνης σπόρων, φλουδών και βοστρύχων (στεμφύλων) sταφυλιών καταστέλλει την καρκινογένεση του παχέος εντέρου από κολίτιδα. Η καταστολή αυτή συσχετίστηκε με την καταστολή της φλεγμονής και του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων και την ενίσχυση της απομεθυλίωσης του DNA στα γονίδια Cdx2 και CIMP στο παχύ έντερο (κόλον).
  

Τα στέμφυλα είναι η πολτοποιημένη μάζα των φλοιών, των σπόρων και των βοστρύχων των σταφυλιών, που προκύπτουν μετά τη σύνθλιψη των σταφυλιών και την απομάκρυνση του μούστου.
  
Η αποξήρανση των στεμφύλων του σταφυλιού και η κονιοποίησή τους αποτελεί πλουσιότατη πηγή πολυφαινολών, ανθοκυανών, τανινών και διατροφικών ινών.

Ο Qiyu Tian και οι συνεργάτες τους (2020) υπέθεσαν ότι τα στέμφυλα ασκούν προστατευτικό αποτέλεσμα κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου που σχετίζεται με κολίτιδα (CRC).

Γιαυτό το λόγο επέλεξαν δύο ομάδες θηλυκών ποντικών ηλικίας εννέα εβδομάδων, τα οποία τάισαν επί 2 συνεχείς εβδομάδες, την μεν πρώτη ομάδα με μια δίαιτα ελέγχου, την δε δεύτερη ομάδα με μια δίαιτα ελέγχου που περιείχε κατά 5% σκόνη στεμφύλων.

Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας προκάλεσαν στα ποντίκια καρκίνο του παχέος εντέρου μετά από κολίτιδα, χορηγώντας αζωξυμεθάνιο (AOM) / θειονατριούχο δεξτράνη (DSS).

Η προσθήκη της σκόνης των στεμφύλων στη δίαιτα ελέγχου των ποντικών βελτίωσε τη βαθμολογία του δείκτη δραστηριότητας της νόσου (DAI), μείωσε τον αριθμό των όγκων, το μέγεθος των όγκων και τις παθολογοανατομικές βαθμολογίες σε ποντικούς που έλαβαν ΑΟΜ / DSS.

Περαιτέρω, η σκόνη των στεμφύλων της διατροφής κατέστειλε την κολονική έκφραση φλεγμονωδών κυτοκινών, IL-1β και TNFα, και ανέστειλε τη φλεγμονώδη σηματοδότηση ΝFκΒ, ενώ αύξησε την αντιφλεγμονώδη έκφραση κυτοκίνης TGF-β mRNA.

Η φλεγμονή του παχέος εντέρου είναι γνωστό ότι ενισχύει τη σηματοδότηση Wnt και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων.

Σε συμφωνία, το περιεχόμενο της β-κατενίνης, ενός βασικού μεταγενέστερου μεσολαβητή της σηματοδότησης Wnt, μειώθηκε ,όπως ήταν η έκφραση της κυκλίνης D1, της φωσφορυλίωσης και της περιεκτικότητας του p53 και του PCNA σε ποντίκια που έλαβαν στέμφυλα.

Επιπλέον, η σκόνη των στεμφύλων βελτίωσε την καρκινογένεση στην ομάδα των ποντικών που ταΐστηκαν με σκόνη στεμφύλων, διότι μείωσε την έκφραση του ALDH1, που είναι δείκτης κυτταρικής βλαστικότητας (cell stemness) και αύξησε την έκφραση του Cdx2, ενός βασικού παράγοντα μεταγραφής που ξεκινά τη διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων, τη μεθυλίωση DNA της προαγωγικής περιοχής του γονιδίου Cdx2 και την υπερμεθυλίωση του νησιδιακού μεθυλιωτή φαινοτύπου CpG [CIMP], που εμφανίζεται συνήθως κατά την καρκινογένεση του παχέος εντέρου από κολίτιδα (CRC), μετριάστηκε στην ομάδα GP.

Συμπερασματικά, η συμπληρωματική χορήγηση σκόνης σπόρων, φλουδών και βοστρύχων (στεμφύλων) ταφυλιών καταστέλλει την καρκινογένεση του παχέος εντέρου από κολίτιδα.

Η καταστολή αυτή συσχετίστηκε με την καταστολή της φλεγμονής και του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων και την ενίσχυση της απομεθυλίωσης του DNA στα γονίδια Cdx2 και CIMP στο παχύ έντερο (κόλον).

Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα συμπληρώματα διατροφής στεμφύλων έχουν προληπτικά αποτελέσματα κατά της καρκινογένεσης του παχέος εντέρου.

Το πλουσιότερο σε πολυφαινόλες συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει σκόνη στεμφύλων είναι το Vinogkelin. Κάθε κάψουλα του Vinogkelin περιέχει σκόνη σπόρων, φλουδών και βοστρύχων του βιολογικού Αγιωργίτικου κόκκινου σταφυλιού, από τον βιολογικά πιστοποιημένο αμπελώνα «Γκέλικος».

Βιβλιο Tian Q, Xu Z, Sun X, Deavila J, Du M, Zhu M. Grape pomace inhibits colon carcinogenesis by suppressing cell proliferation and inducing epigenetic modifications.J Nutr Biochem. 2020 Oct;84:108443.

Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση, παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.

* Ο Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης είναι Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

* Η Αικατερίνη Δ. Γκέλη , MD, Radiologis είναι Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια, Ιατρική Σύμβουλος της Pharmagel (Medical Doctor-Radiologist, Medical Consultant of Pharmagel)

Δεν υπάρχουν σχόλια