Header Ads

ΕΥΓΕ ΚΥΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ φ.1699

ΕΥΓΕ ΚΥΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Ανθ' υμών ΧΑΤΖΗΣΗ αποχώρηση της κυρίας ΕΥΘΥΜΙΟΥ από την Επιτροπή 2021 υπό την κυρία Αγγελοπούλου είναι η απάντηση στην αποτυχημένη απόφαση του Πρωθυπουργού στην σύσταση της Επιτροπής αυτής. 

Αναθέσατε κύριε Πρωθυπουργέ την οργάνωση εορτής μείζονος (του μεγίστου) γεγονότος της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας σε άτομα τα οποία, όπως αποδεικνύεται θεωρούν το μείζον τούτο γεγονός ως ένα επεισόδιο κοινωνικής εκδήλωσης με πρωταγωνιστές κοινής κριτικής. 

Με πρωταγωνιστή κάποιον ΧΑΤΖΗ (υποθέτω γνωρίζετε το βιογραφικό του σημείωμα) προσπαθούν να διασκευάσουν την Νεότερη Ελληνική Ιστορία, διασύροντας τεράστιες προσωπικότητες της Ιστορίας μας υπό την φενάκη της αντικειμενικότητος. 

Επέλεξαν προς τούτο τον Ιωάννη Καποδίστρια και τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. 

ΟΠΟΙΑ ΑΘΛΙΟΤΗΣ! 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

Το τραγικόν λάθος του Μεγάλου αυτού ανδρός ήτο ότι εδέχθη την εκλογή του ως Κυβερνήτης της Ελλάδος αγνοών την διαστρωμάτωση της τότε Ελληνικής κοινωνίας, η οποία ουδεμία σχέση είχεν με την Ελβετικήν τοιαύτην. Μια κοινωνία, η οποία απετελείτο από μάζα απαιδεύτων αθλίων οι οποίοι ήγοντο και εφέροντο από δόλιους, επιτηδείους «πολιτικάντηδες», οι οποίοι εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα ξένων «αφεντικών» , τα οποία είχαν προαποφασίσει την βιολογική εξόντωση του τραγικού ανδρός. 

Ο Μεγαλοφανής αυτός Άνδρας αντελήφθη εις ποιόν «λάκκο όφεων» είχεν πέσει όταν ήτο πολύ αργά. Επορέυθη την οδόν προς το τέλος της ζωής του βαθύτατα απογοητευμένος εν κατάθλιψη και πικρία « ούτε ο φόβος των μηχανορραφιών και των ραδιούργων ούτε αι μακραί συκοφαντικαί στήλαι μερικών εφημερίδων, δεν θέλουν να παρεκκλίνει ποτέ της πορείας την οποίαν εχάραξα εις την ζωήν μου. Ας λέγουν και ας γράφουν ότι θέλουν, θα έλθει όμως κάποτε καιρός, ότε οι άνθρωποι κρίνονται όχι σύμφωνα με όσα είπον ή έγραψαν περί των πράξεών των αλλά κατ΄αυτήν την μαρτυρίαν των πράξεων των. 

Υπ΄αυτής της πίστεως, ως αξιώματος, δυναμούμενος έζησα μέσα εις τον κόσμον, με θεμέλιον αυτάς τας πνευματικάς αρχάς μέχρι τώρα. οπότε ευρίσκομαι εις την δύσιν της ζωής μου, και υπήρξα πάντοτε ευχαριστημένος δια τούτο. Μου είναι αδύνατον πλέον να αλλάξω τώρα. Θα συνεχίσω εκλπηρών πάντοτε το χρέος μου, ουδόλως φροντίζων περί τον ευαυτόν μου και ας γίνει ό, τι γίνει…» 

Ολίγον πριν πέσει θύμα εις τον βωμόν του χρέους , θύμα του μίσους της τότε αγγλικής κυβέρνησης και της οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων έγραψε τις μνημειώδεις αυτές φράσεις. Ήταν η 14η Σεπτεμβρίου 1831, ο μοναδικός αυτός άνθρωπος και πρώτος Κυβερνήτης του νεοσύστατου Ελληνικού «Κράτους». Απευθυνόμενος εις τον πιστός φίλο του Ιωάννη – Γαβριήλ Eunard και μεγάλο ευεργέτη της Ελλάδας έγραψεν: «Η Χώρα αυτή δεν διαθέτει τα στοιχεία για να διαμορφωθεί κράτος, εξαπήτησα την Ευρώπη. Για μένα δεν υπάρχει παρά μόνον μία σωτηρία η σφαίρα ενός πιστολιού. Δεν θα σκοτώσω ο ίδιος τον εαυτό μου, αλλά θα ευλογώ το χέρι που θα μου παράσχει αυτήν την υπηρεσία». 

ΑΥΤΟΣ ήτο ΑΘΛΙΟΙ Ο ΔΙΚΤΑΤΩΡ 

Η Ελλάς δεν θα αποκτήσει ποτέ πλέον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ , βρίθει όμως ΧΑΤΖΗΔΩΝ 

Με Απελπισία 
ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ – ΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια