Header Ads

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ φ.1684

Περιφέρεια Πελοποννήσου: 
Πρόσκληση για ένταξη έργων νερού


Έργα με αντικείμενο την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και έργα διαχείρισης υδάτων και εξοικονόμησης πόσιμου νερού, αφορά η πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υποβολή σχετικών προτάσεων προς ένταξη στο ΠΕΠ. 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την εν λόγω πρόσκληση, ανέρχεται σε 5.700.000 ευρώ, ενώ ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβληθησόμενων πράξεων, ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ. 

Η πιο πάνω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Δικαιούχοι είναι οι δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και φορείς τους, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Περιφέρειας, καθώς επίσης και η ίδια η Περιφέρεια και φορείς της. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 2 το μεσημέρι. 

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, (στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32), μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 
Categories: Πελοπόννησος,Εγκληματικές ευθύνες στη Περιφέρεια... 
...για την κατάρτιση Ειδικών Εξωτερικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Εξωτερικών ΣΑΤΑΜΕ) στη Κορινθία


Τρίπολη 24-2-2020 
Ενώ σύμφωνα με την οδηγία ΣΕΒΕΖΟ 3 και τις σχετικές αποφάσεις-οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι υποχρεωμένη να καταρτίσει για τις βιομηχανίες που εντάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα της οδηγίας ΣΕΒΕΖΟ 3 Eιδικό Eξωτερικό ΣΑΤΑΜΕ, δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια της Περιφέρειας. 

Πριν τρία χρόνια υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια τα Εσωτερικά ΣΑΤΑΜΕ βιομηχανιών που είναι υποχρεωμένες να καταρτίσουν τέτοια. Δεν έγινε κανένας όμως έλεγχος, αν αυτά είναι επικαιροποιημένα, αν έχουν τεσταριστεί, αν έχουν γίνει και γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας κλπ. Λες και δεν υπήρχαν οι δεκάδες νεκροί εργάτες που κάηκαν στη Σωληνουργία Κορίνθου και στις Λιγνιτικές Μονάδες στη Μεγαλόπολη, που πνίγηκαν από αναθυμιάσεις στα πηγάδια της ΔΕΗ. 

Όμως αυτά τα σχέδια των βιομηχανιών, που αφορούν τον εσωτερικό χώρο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μπορούν να αποβούν άχρηστα, αν δεν κουμπώνουν με αντίστοιχα Εξωτερικά σχέδια ΣΑΤΑΜΕ, που είναι υποχρεωμένη να καταρτίσει η Περιφέρεια, να τεστάρει και να επικαιροποιεί κατά διαστήματα, να εκπαιδεύει με ασκήσεις ετοιμότητας κλπ τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής. 

Σε μια περιοχή λοιπόν όπως η Κόρινθος, τα Ίσθμια οι Άγιοι Θεόδωροι 
• που χρόνια λειτουργούν τέτοιες μονάδες που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους. 
• που γειτνιάζουν με εκατοντάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. 
• που υπάρχουν χιλιάδες μόνιμες και εξοχικές κατοικίες φτωχών λαϊκών στρωμάτων. 
• σε μια περιοχή που διασχίζει η παλαιά και νέα εθνική οδός, ο προαστιακός σιδηρόδρομος που περνούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, αφού εξυπηρετείται η μισή Ελλάδα. 
σε μια τέτοια περιοχή δεν υπάρχουν από την Περιφέρεια σχέδια και δρόμοι διαφυγής, καθορισμένοι ανοιχτοί χώροι συγκέντρωσης, και ό,τι άλλο απαιτείται για να αντιμετωπιστεί ένα Τεχνολογικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης, μια μεγάλη φυσική καταστροφή. 

Τέτοιοι κίνδυνοι δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι μόνο το Μάτι και η Μάνδρα που θρηνήσαμε εκατοντάδες θύματα, είναι η φωτιά του Ιούλη το 2018 που έφτασε μέχρι το προαύλιο χώρο των διυλιστηρίων της Μότορ Όιλ, η φωτιά στις εγκαταστάσεις της πριν ένα μήνα με σοβαρό τραυματισμό 4 εργαζομένων, είναι οι πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή που έκλεισαν για ώρες τις εθνικές οδούς, είναι πολλοί οι λόγοι που επιβάλλουν την κατάρτιση, την επικαιροποίηση και την εκπαίδευση του λαού με τέτοια Εξωτερικά Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Εκτασης τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα της οδηγίας ΣΕΒΕΖΟ 3 ως συνέχεια των Εσωτερικών ΣΑΤΑΜΕ, που είναι υποχρεωμένες να καταρτίσουν όλες οι βιομηχανίες που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία. 

Επειδή κ. Περιφερειάρχα κ. χωρικέ Αντιπεριφερειάρχα, κ. Γκιολή, κ. θεματικέ Αντιπεριφερειάρχα κ. Καπέλιο προκληθήκατε από τον κ. Τατούλη στη Συνεδρίαση του ΠεΣυ στις 2011-2019 και δεν απαντήσατε. 

Πάρτε θέση καθαρή. Υπάρχουν ναι ή όχι Ειδικά Εξωτερικά ΣΑΤΑΜΕ της Περιφέρειας για τις βιομηχανίες που εντάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα της οδηγίας ΣΕΒΕΖΟ 3 στην Κορινθία; Δεν μιλάμε για τα τυχόν σχέδια της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής ή δεν ξέρω τίνος άλλου, εμείς ρωτάμε για τα σχέδια που είναι υποχρεωμένη να έχει η Περιφέρεια και επαναλαμβάνουμε ότι τέτοια σχέδια δεν υπάρχουν και είναι εγκληματικές οι ευθύνες αυτών που έπρεπε να τα έχουν καταρτίσει. 

Αλλά το πιο σημαντικό Δεσμευτείτε κ. Νίκα μέχρι πότε θα έχουν καταρτιστεί και θα έρθουν εδώ στο ΠεΣυ για συζήτηση και έγκριση; Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο θέμα, αλλά δεν μπορούμε να το αφήσουμε στο έλεος του θεού, θα είμαστε συνένοχοι, είμαστε εκτεθειμένοι «ου μη γέννητω» σε ένα Τεχνολογικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης. 

Γόντικας Νικ 
Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Κόρινθος, 28-02-2020 
Αρ.Πρωτ.: 31867/6125 
ΑΔΑ:ΩΩΘΟ7Λ1-Ψ9Τ 
Ταχ. Δ/νση: Κροκιδά 2 
Ταχ.Κώδικας: 20131, Κόρινθος 
Πληροφορίες: Χ. Αρβανίτη 
Τηλ: 2741360745 
Φαξ: 2741360755 
Email: promith@pekorinthias.gr 

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό, μειοδοτικό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για την ανάδειξη εργολάβων προς υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας». 

Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και υποδιαιρείται σε είκοσι πέντε (25) Τμήματα (Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες). 

Οι προσφορές θα αναφέρονται ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο, για κάθε Δημοτική/Τοπική Κοινότητα χωριστά και θα συνοδεύονται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 1% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 173.301,77 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 18-03-2020 και ώρα 22:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 24-03-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www. promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 89451 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού και Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Κροκιδά 2, Γ. Παπανδρέου 24 – Κόρινθος) ή τηλεφωνικά (κα. Χαρούλα Αρβανίτη: 2741360745, κ. Καλαντζής Ιωάννης: 2741363337). 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια