Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ φ. 1676
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 ΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Ξεκινά από 15 Ιανουαρίου 2020 η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης στις οικογενειακές και άλλες διαφορές

πριν την προσφυγή στα δικαστήρια!


Αποτέλεσμα εικόνας για Παρασκευή (Εύη) Κοκκίνου * 
Γράφει η Παρασκευή (Εύη) Κοκκίνου *Η διαδικασία της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού τρόπου εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών (αστικών και εμπορικών υποθέσεων) είναι πλέον γνωστή στους αναγνώστες της ΦτΚ από προηγούμενα άρθρα μας. Θεσμοθετήθηκε με τον Ν.3898/2010, ενώ με τον Ν. 4512/2018 έγινε προσπάθεια υποχρεωτικής υπαγωγής στη διαμεσολάβηση συγκεκριμένων διαφορών λόγω αφενός μεν της έως τότε μη εφαρμογής στην πράξη του αρχικού νόμου εξαιτίας της άγνοιας του κόσμου για την ύπαρξη αυτού του τρόπου ταχύτερης επίλυσης των διαφορών, αφετέρου δε της ανάγκης για αποσυμφόρηση των βεβαρημένων δικαστηρίων από χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις. Η υποχρεωτικότητα ανεστάλη για ένα έτος κι έτσι ψηφίσθηκε ο νέος Νόμος 4640/2019, ο οποίος ως πληρέστερος ίσως οδηγήσει τους Έλληνες σε έναν πολιτισμένο τρόπο επίλυσης των μεταξύ τους συγκρούσεων, μακριά από τις αίθουσες των Δικαστηρίων. Εξάλλου η διαμεσολάβηση ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!

Ας θυμηθούμε, όμως, τί είναι η Διαμεσολάβηση. Ως διαμεσολάβηση νοείται μια διαρθρωμένη διαδικασία με βασικά χαρακτηριστικά την ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ και την ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύνη να επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους με τη βοήθεια ενός ουδέτερου, έμπειρου, εκπαιδευμένου και διαπιστευμένου από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης «διαμεσολαβητή». Η διαδικασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει με πρωτοβουλία των μερών, να προταθεί ή να διαταχθεί από δικαστήριο ή να προβλέπεται από τον νόμο. Διεξάγεται σε χώρο και χρόνο που συμφωνείται από τα μέρη.

Ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να ξεκινήσουν ή να ξανα-αρχίσουν τον διάλογο, παρουσία των δικηγόρων τους - νομικών παραστατών, και  να καταλήξουν -πιθανώς- σε συμφωνία, δηλαδή σε μία κοινά αποδεκτή λύση, χωρίς να κατευθύνει τα μέρη και να τους επιβάλει τη λύση που ο ίδιος προκρίνει, δύναται όμως πλέον, βάσει του νέου Νόμου, να διατυπώνει την προσωπική του άποψη, η οποία δεν είναι δεσμευτική, παρά μόνον εφόσον τα μέρη το επιθυμούν. Ο διαμεσολαβητής οφείλει να είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ, να παραμένει ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ως προς το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης, να τηρεί το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των πληροφοριών, να μην αναλαμβάνει καθήκοντα σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων (π.χ. προσωπικής σχέσης με ένα από τα μέρη ή τους νόμιμους παραστάτες ή οικονομικού συμφέροντος από την έκβαση της διαμεσολάβησης), ενώ αντιμετωπίζει πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των καθηκόντων του.

Όλοι οι παριστάμενοι στη διαδικασία δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας, ενώ εάν τελικά η υπόθεση καταλήξει στο Δικαστήριο δεν μπορούν να προσκομίσουν στοιχεία που έχουν σχέση με την προηγηθείσα διαμεσολάβηση, ούτε να αναφερθούν σε συζητήσεις, δηλώσεις, προτάσεις των μερών και στις απόψεις του διαμεσολαβητή, παρά μόνον εάν αυτό επιβάλλεται από λόγους δημοσίας τάξης (κυρίως για την προστασία των ανηλίκων, αποφυγή κινδύνου σωματικής ακεραιότητας ή ψυχικής υγείας προσώπου).

Με αυτόν τον τρόπο και μακριά από τις αίθουσες των Δικαστηρίων εξασφαλίζεται η δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς χωρίς δημοσιοποίηση των ιδιαίτερα ευαίσθητων πολλές φορές δεδομένων της οικογένειας, της επιχείρησης, της ζωής εντέλει των μερών, ενώ το κόστος συχνά είναι χαμηλότερο από αυτό που προκαλούν οι πολυετείς δικαστικές διαμάχες. Εάν παρά ταύτα δεν επιτευχθεί συμφωνία, τα μέρη μπορούν πάντα να προσφύγουν στα Δικαστήρια.

Ήδη από τις 15 Ιανουαρίου 2020 θα είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή της Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς (π.χ. ρύθμιση περιουσιακών ζητημάτων, διατροφής, επιμέλειας τέκνων, κλπ), πλην των περιπτώσεων διαζυγίου, ακύρωσης γάμου, αναγνώρισης της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου, προσβολής πατρότητας, κ.λπ., με τις διακρίσεις του νόμου, ενώ από 15 Μαρτίου η Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης θα είναι υποχρεωτική και στις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, και Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Η διαμεσολάβηση είναι λύση Πολιτισμού και μπαίνει υποχρεωτικά στη ζωή μας! Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας!*Η Παρασκευή (Εύη) Κοκκίνου,

είναι Δικηγόρος,

Διαμεσολαβήτρια, Υπεύθυνη

Προστασίας Δεδομένων – DPOΔιεύθυνση Γραφείου

Απ. Παύλου 40 – Κόρινθος

Τηλ. 27410 84568 Κιν. 6944964225

  


 

Δεν υπάρχουν σχόλια