Header Ads

UNICS LEGAL SERVICES : Ενδιαφέρουσες αναρτήσεις


ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Είναι προφανές ότι η απελευθέρωση της μετανάστευσης υπηρετεί τα συμφέροντα των βιομηχανικών κρατών για φθηνό εργατικό δυναμικό, λόγω και της τεράστιας υπογεννητικότητας του δυτικού κόσμου. Η λύση δεν είναι η διάλυση των ομοιογενών κρατών, αλλά η αντιμετώπιση των αιτίων, που προκαλούν τα μεταναστευτικά ρεύματα εκεί που αυτά εκκινούν! Απλά πράγματα αλλά πού δύσκολα αγγίζονται από τους έμμισθους κονδυλοφόρους ... που προβάλλουν όποια ιδέα πληρώνεται και μάλιστα αδρά! Κι η ελεύθερη μετανάστευση αποτελεί μία τέτοια χρυσοτόκο κότα ... Κάθε πονεμένος δημοσιογράφος βρίσκει εκεί λύση βιοπορισμού! Να χαρώ αξίες, δεοντολογία κι έρευνα της αλήθειας!!! Φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπως το θαρραλέο άρθρο, που κοινοποιώ:

Πονηρὸ Σύμφωνο καταργεῖ τὰ σύνορα. Ἰσοπεδώνει νόμους καὶ κανόνες κάθε χώρας καὶ ἐξισώνει τοὺς παράνομους μετανάστες μὲ τοὺς μόνιμους κατοίκους

Ἀπὸ τὸν Δημήτρη Ριζούλη

Δεκ 2018: Οὐδεὶς ἀσχολεῖται στὴν Ἑλλάδα μὲ μία μεγάλη διεθνῆ συμφωνία γιὰ τὴ μετανάστευση, ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ ἀλλάξει ὅλα ὅσα ἰσχύουν μέχρι σήμερα καὶ ἔχει ξεσηκώσει θύελλα ἀντιδράσεων. Ἐμεῖς ἐδῶ περὶ ἄλλα τυρβάζουμε καὶ τὸ πολιτικὸ προσωπικὸ ἀσχολεῖται μὲ τὸ πῶς θὰ δυσφημήσει ἢ θὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὶς κινητοποιήσεις τῶν μαθητῶν γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα. Τὴν ἴδια ὥρα μία σειρὰ ἀπὸ ἰσχυρὲς χῶρες ὅπως ἡ Αὐστραλία, οἱ ΗΠΑ, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἐλβετία κ.λπ. συζητοῦν καὶ ἀπορρίπτουν τὴ διεθνῆ συμφωνία ποὺ προωθεῖται μὲ κάθε τρόπο. Τεράστιο μερίδιο εὐθύνης ἔχουν καὶ τὰ μέσα ἐνημέρωσης τῆς χώρας μας πού, ἀντὶ νὰ ἐνημερώσουν τὴν κοινὴ γνώμη γιὰ ὅσα γίνονται παγκοσμίως στὸ Μεταναστευτικὸ καὶ μᾶς ἀφοροῦν ἄμεσα, ἀδιαφοροῦν.
Πᾶμε νὰ δοῦμε, λοιπόν, τί περιλαμβάνει αὐτὸ τὸ νέο Σύμφωνό του ΟΗΕ ποὺ θὰ.... ἐπικυρωθεῖ στὸ Μαρακὲς τοῦ Μαρόκου στὶς 10 καὶ τὶς 11 Δεκεμβρίου. Περιέχει 34 σελίδες καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς συντάκτες τοῦ «ἔχει στόχο νὰ κάνει τὴ μετανάστευση πιὸ συντεταγμένη καὶ πιὸ ἀσφαλῆ». Προσέξτε πῶς παρουσιάζεται ἀπὸ σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν μέσων ἐνημέρωσης: «Ἡ συμφωνία ἀπαριθμεῖ μία σειρὰ ἀρχῶν, ὅπως ἡ προάσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῶν παιδιῶν, ἡ ἀναγνώριση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας κ.α., καὶ περιλαμβάνει ἕναν κατάλογο μέτρων γιὰ νὰ δοθεῖ βοήθεια στὶς χῶρες προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς μεταναστεύσεις. Μεταξὺ τῶν μέτρων εἶναι ἡ βελτίωση τῆς ἐνημέρωσης, ἡ ἔνταξη τῶν μεταναστῶν, ἡ ἀνταλλαγὴ εἰδικῶν γνώσεων» ἀνέφερε προσφάτως ἕνα ἀπὸ τὰ «ἔγκυρα» ρεπορτάζ.
Ἑπομένως, ἀφοῦ ὅλα εἶναι τόσο καλά, γιατί τὸ ἀπορρίπτουν δεκάδες χῶρες; Ἡ ἐξήγηση (ποὺ δὲν μᾶς λένε) εἶναι ἁπλή. Ἐκτὸς τῶν σωστῶν γενικῶν διατάξεων, ὅπως ἡ καταπολέμηση τῶν διακινητῶν καὶ ἡ συντονισμένη προστασία τῶν συνόρων, ὑπάρχουν ἄλλες, ἰδιαίτερα «πονηρὲς» καὶ ἐπικίνδυνες γιὰ χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ποὺ ἀποσιωποῦνται. Τὸ βασικότερο εἶναι ὅτι ἡ συμφωνία κατοχυρώνει τὸ «δικαίωμα» στὴ μετανάστευση καὶ τὴν ἐλεύθερη ἐγκατάσταση ὅσων τὸ ἐπιθυμοῦν σὲ χώρα τῆς ἐπιλογῆς τους! Μὲ λίγα λόγια, μπᾶτε, σκύλοι, ἀλέστε. Ὁποῖος θέλει μπορεῖ νὰ ἔρχεται νὰ μεταναστεύσει στὴν Ἑλλάδα καὶ κανεὶς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ τὸν κουνήσει. Τὸ ἀπόλυτο μπάχαλο! Παύει ἔτσι ὁ διαχωρισμὸς πρόσφυγα - μετανάστη καὶ νόμιμου - παράνομου μετανάστη. Ὅλα μπαίνουν στὸ ἴδιο τσουβάλι στὸ ὄνομα τῶν δῆθεν δικαιωμάτων.
Ἕως τώρα κάθε χώρα ἦταν ὑποχρεωμένη νὰ φιλοξενεῖ πολίτες ποὺ διώκονται ἢ κινδυνεύουν στὴ χώρα τους γιὰ πολιτικούς, θρησκευτικοὺς κ.λπ. λόγους. Ἐπίσης ἔδινε τὴ δυνατότητα σὲ μετανάστες νὰ παραμείνουν ἂν ὑπέβαλλαν τὰ χαρτιά τους καὶ ἦταν ἐπιθυμητοὶ π.χ. γιὰ νὰ ἐργαστοῦν. Τώρα τὸ νέο Σύμφωνό του ΟΗΕ ἰσοπεδώνει νόμους καὶ κανόνες κάθε χώρας, καὶ ἐξισώνει τοὺς παράνομους μετανάστες μὲ τοὺς μόνιμους κατοίκους! Φανταστεῖτε, λοιπόν, ἂν διεθνῶς κατοχυρωθεῖ τέτοιο «δικαίωμα», πόσο θὰ αὐξηθοῦν οἱ ροὲς πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ πόσα προβλήματα θὰ προκύψουν. Αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ πρόβλημα τοῦ Συμφώνου τοῦ ΟΗΕ ποὺ μᾶς κρύβουν. Ἡ Ἰταλία, ποὺ εἶπε χθὲς ὄχι στὸ Σύμφωνο, ἀντιλήφθηκε τοὺς κινδύνους, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Σαλβίνι δήλωσε: «Δὲν θὰ ἀφήσουμε τὴ χώρα μας νὰ αὐτοκτονήσει».
Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ὅμως, καὶ μαζί της σχεδὸν ὅλη ἡ ἀντιπολίτευση κοιμοῦνται καὶ δὲν βλέπουν τί ἔρχεται. Ἢ σκόπιμα σιωποῦν... Εἴδατε νὰ ὀργανώνεται καμιὰ δημόσια συζήτηση γιὰ τὸ θέμα; Νὰ ἐνημερώνεται ὑπεύθυνα ὁ λαός; Νὰ τοποθετεῖται ἡ Βουλή; Πῶς θὰ πάει ἡ Ἑλλάδα στὴ διάσκεψη τοῦ Μαρακές; Ποιὰ θέση θὰ ὑποστηρίξει καὶ ἔπειτα ἀπὸ ποιὰ διαβούλευση θὰ ἔχει προκύψει κάτι τέτοιο;
Ὅλα μπάχαλο, ὅλα στὸν ἀέρα. Γιὰ ἕνα θέμα ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἐπιβίωση τῆς πατρίδας μας καὶ τοὺς κινδύνους τῆς ἔκρηξης τοῦ Μεταναστευτικοῦ, ποὺ εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε. Ἄλλο ἕνα ἔγκλημα τοῦ πολιτικοῦ κόσμου! Εὖγε.
Πηγή: dimokratianews 30.11.2018

Δεν υπάρχουν σχόλια