Header Ads

ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ Η ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΝΑΤΟΕισόδου των Σκοπίων αλλά Αλβανία, που υπόγραψε την είσοδό της ο Κ. Σημίτης με αντάλλαγμα την ΑΟΖ, που κατάργησε αφού εντάχθηκε, Αλβανικό Δικαστήριο. Το ΝΑΤΟ βιάζεται όχι φυσικά για καλό σκοπό. Κάτι θα ανάψει σύντομα μετά τις τουρκικές εκλογές στην περιοχή από τα δυτικά Βαλκάνια μέχρι το Αιγαίο, τα Στενά των Δαρδανελίων και την Ανατολική Μεσόγειο; Οι Ρώσοι προειδοποιούν ότι τα Σκόπια δεν θα κάνουν δημοψήφισμα άμα λάβουν το ΟΚ εισόδου σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε.

Tα Σκόπια δεν θα κάνουν δη­μοψήφισμα για την ονομασία – βιάζεται σφόδρα το ΝΑΤΟ. Έρχε­ται μπόρα 
Το ΝΑΤΟ βιάζεται όχι φυσικά για καλό σκοπό. Κάτι θα ανάψει σύντομα μετά τις τουρκικές ε­κλογές στην περιοχή από τα Δυ­τικά Βαλκάνια μέχρι το Αιγαίο– τα ΣΤΕΝΑ και την Λεκάνη της Αν. Μεσογείου. 

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

Θέλουν εδώ και τώρα να χω­ρίσουν τα «οικόπεδα» στα Δυτικά Βαλκάνια για να ασχοληθούν σο­βαρά με τον αστάθμητο παράγο­ντα που λέγεται Ερντογάν. 
Και φυσικά την νύφη πρέπει να την πληρώσει η Ιστορία της Ελλά­δος που την ξεπουλούν όσο – ό­σο, όπως πούλησαν τόσα χρόνια μέσω των μνημονίων τους Έλλη­νες. 
Τα Σκόπια είναι κομμάτι του ε­νεργειακού μονοπατιού των αγω­γών προς την Κεντρική Ευρώπη και απαγορεύεται ρητά να το χρη­σιμοποιήσουν οι Ρώσοι και Τούρ­κοι με τον γνωστό Turkish stream. 
Για αυτό και οι Ρώσοι παρακο­λουθούν τα τεκταινόμενα περί της νέας ονομασίας των Σκοπίων λες και ήταν δικό τους θέμα. 
Οπότε η οποιαδήποτε ενημέ­ρωση από αυτούς κρίνεται με ιδι­αίτερη σοβαρότητα. 
«Sputnik: Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να ‘καταπιεί’ τα Σκόπια χωρίς δημο­ψήφισμα για το όνομα» Ιούνιος 19, 2018. 21:18 
«Στη σύνοδο κορυφής των ηγε­τών του ΝΑΤΟ, τον Ιούλιο, σε λιγό­τερο από ένα μήνα, προκύπτει το ζήτημα- μετά την υπογραφή από την Αθήνα και τα Σκόπια της ‘ιστο­ρικής’ συμφωνίας- εάν η ‘Μακεδο­νία’ πάρει πρόσκληση για να εντα­χθεί στη Στρατιωτική Συμμαχία. 
Αν και ο πρόεδρος της Ελλάδας, Προκόπης Παυλόπουλος, είπε ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφω­νίας για το νέο όνομα της ‘Μακε­δονίας’ και η αλλαγή του Συντάγ­ματος της πρώην γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας, αποτελούν προϋπο­θέσεις για ένταξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, φαίνεται ότι η Συμμαχία ε­ξακολουθεί να μην έχει τέτοιους αυστηρούς κανόνες όταν ενδια­φέρεται να ‘τραβήξει’ κάποιον κά­τω από την ομπρέλα της. 
Το τελευταίο παράδειγμα είναι το Μαυροβούνιο, που εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ χωρίς δημοψήφισμα και κανονικές διαδικασίας, παρόμοι­ες ήταν και οι εντάξεις των χωρών της Βαλτικής. 
Σύμφωνα με πολιτικό αναλυ­τή Αλεξάνταρ Πάβιτς, η περίπτω­ση του Μαυροβουνίου με το ΝΑ­ΤΟ, έδειξε ότι η Συμμαχία χρησιμο­ποιεί κάθε μέσο, προκειμένου να επεκταθεί πιέζοντας τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας να εντα­χθούν σε αυτήν, δημιουργώντας μέτωπο κατά της Ρωσίας. 
«Στην περίπτωση του Μαυρο­βουνίου, υπήρξε ένα κυριολεκτι­κά πλασματικό πραξικόπημα, πί­σω από το οποίο ισχυρίζονταν ό­τι βρίσκονταν η Ρωσία. Οι ισχυρι­σμοί αυτοί έγιναν χωρίς αποδεικτι­κά στοιχεία και φυσικά εμποδίστη­κε η διοργάνωση δημοψηφίσμα­τος στο Μαυροβούνιο σχετικά με το θέμα της εισδοχής του στο ΝΑ­ΤΟ και ο λαός παραμελήθηκε ε­ντελώς σε αυτήν την ιστορία. 
Το ίδιο ισχύει και στα Σκόπια, πέρα από την πλειοψηφική γνώμη των ‘Μακεδόνων’ αλλά και πέρα από την πλειοψηφική άποψη των Ελλήνων. 
Τώρα υπάκουοι πολιτικοί σαν τον Τζουκάνοβιτς του Μαυροβου­νίου, είναι ο Ζάεφ και ο Τσίπρας που και οι δύο ελέγχουν την πολι­τική σκηνή και εξελέγησαν για ο­ρισμένους σκοπούς, με το τέχνα­σμα της βούλησης του λαού», δή­λωσε ο Πάβιτς. 
Ο ίδιος θα επισημάνει ότι η Βο­ρειοατλαντική Συμμαχία προφα­νώς βιάζεται να δεχθεί τη ‘Μακε­δονία’ καθώς αυξάνονται οι συ­γκρούσεις στο εσωτερικό του ΝΑ­ΤΟ.» 
http://www.echedoros-a.gr 
Ουσιαστικά αναρωτιούνται οι Ρώσοι πως τα Σκόπια θα αποφύ­γουν το δεσμευτικό πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος της υπογρα­φείσης συμφωνίας και δεν θα δι­εξαγάγουν δημοψήφισμα για την νέα ονομασία; 
Έτσι αφήνουν πιθανά υπονοού­μενα ότι μπορεί να μην προχωρή­σουν και σε αναθεώρηση του Συ­ντάγματος τους, όσο αναφορά τον ιστορικό αλυτρωτισμό τους. 
Στοχοποιούν με το ανωτέρω άρ­θρο και τον Προκόπη Παυλόπουλο σε σχέση με την προσήλωση του στο δεσμευτικό γράμμα της συμ­φωνίας Ελλάδος – Σκοπίων. 
Και καταλήγουν ότι όλα αυτά μπορεί να θεωρηθούν δευτερεύο­ντα ώστε να θυσιαστούν στην βια­σύνη του ΝΑΤΟ για να « καταπιεί» τα Σκόπια, όπως λένε. 
Εμείς θα λέγαμε ότι το αδηφά­γο ΝΑΤΟ θέλει να καταπιεί και ΙΣ­ΤΟΡΙΑ χιλιάδων αιώνων της Μακε­δονίας που την διδάσκονται στις στρατιωτικές σχολές τους. 
Δηλ. εκείνο το χαρτί που υπο­γράφηκε με λαμπρές τελετές – τούρτες γενεθλίων – πολύ ξύλο και έξυπνα καπνογόνα στις ΠΡΕΣ­ΠΕΣ αρκεί από μόνο του; 
Είναι τόσο δυνατό, έχει ισχυ­ρή νομική υπόσταση και μπορεί να παράγει αποτελέσματα ώστε να ξεπεραστούν με ευκολία όλα τα υπόλοιπα που έπονται; 

Δεν υπάρχουν σχόλια