Header Ads

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ Β.Π.Π ΚΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ (Φ. 1893)

 

 
*Θεόδωρος Σαρέλας

Στα δύο προηγούμενα άρθρα μας, Νοεμβρίου Δεκεμβρίου, αναφερθήκαμε και περιγράψαμε τη Γερμανική λαίλαπα που σάρωσε την Ελλάδα και κυρίως τα Καλάβρυτα στις 13/12/43 Αναζητώ ντας περισσότερα ιστορικά στοιχεία και γεγονότα για το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθη κε από την Γερμανική επέλαση σε ανθρώπινες απώλειες αλλά και σε κοστολόγηση της καταστροφικής μανίας, προέκυψαν τα ακόλουθα και απίστευτα σε μέγεθος νούμερα . Οι Γερμανικές λοιπόν δυνάμεις κατοχής,έκαψαν ολοσχερώς πάνω από 100 πόλεις και χωριά σε όλη την Ελλάδα, και εκτέλεσαν 56.225 αθώους πολίτες ,πήραν ομήρους πάνω από 105.000, οι οποίοι κατέληξαν στα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης στα οποία ελάχιστοι εξ αυτών επέζησαν. Παράλληλα δημιούργησαν μεγάλες καταστροφές σε 1779 χωριά και πυρπόλησαν περισσότερα από 400.000 σπίτια . Βύθισαν το 75 0/0 του εμπορικού στόλου , άρπαξαν το 80 0 10 των μέσων μεταφοράς και το 51 0/0 των δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι μισές Ελληνικές οικογένειες είχαν θύματα και το 10 0/0 του Ελληνικού πληθυσμού υπέστη κάποιου είδους αναπηρία, το δε 75 0/0 των παιδιών προσβλήθηκε από ασθένειες που τα ταλαιπώρησαν και μετά την απελευθέρωση . Κατέστρεψαν το 70 0/0 των λιμενικών εγκατα- στάσεων, το μεγαλύτερο μέρος του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου αλλά και το σύνολο των σιδηροδρομικών γεφυρών και τούνελ. Οι συνολι κές απώλειες λόγω των εκτελέσεων, της πείνας των ασθενειών και της υπογεννητικότητας καθ όλη τη διάρκεια της κατοχής έχουν υπολογιστεί σε 1.106.000 ανθρώπους ή στο 13.5 του Ελλη νικού πληθυσμού, είναι το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρώπη . Τέλος υπολογίζεται ότι, από τη λεηλασία των Μουσείων αλλά και των αρχαιολογικών χώρων καθώς και από παράνομες ανασκαφές, οι κατακτητές μετέφεραν στη Γερ μανία 8.500 αρχαιολογικούς θησαυρούς .Εδώ θα σημειώσουμε πως ενώ το Βερολίνο ζητάει από τη Μόσχα να επιστρέψει τα έργα τέχνης που άρπαξε ο κόκκινος στρατός το 1945, αρνείται να συζητή σει την επιστροφή στην Ελλάδα των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών της Ελλάδος . Όλες οι κυβερνήσεις της Ελλάδος μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει πως η θέση τους είναι <<καθαρή >> για τις Γερμανικές Πολεμικές Αποζημιώσεις, αντίθετα η αντιπολίτευση επιμένει πως η διεκδίκηση είναι <<επιδερμική >>, η διεκδίκηση των αποζημιώσεων από τις Γερμανικές θηριωδίες, αλλά και οι Γερμανικές πράξεις ισχυρίζονται οι Γερμανοί ήταν πράξεις αντιποίνων οι οποίες καλύπτονται από το δίκαιο του πολέμου. Τελικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, είμαστε δικαιωμένοι για Γερμανι κή οφειλή 120 δις χωρίς τους τόκους και χωρίς τους υπολογισμούς αποζημίωσης των θυμάτων, ζητάμε αποζημίωση <<κατοχής >> από τις καταστροφές κατοχής και όχι πολέμου, <<πολεμικές αποζημιώσεις >> διότι αυτές υπάγονται σε άλλες θέσεις πολεμικών δεδομένων που δεν αποζημιώ νονται . Θα αναφέρω ακόμη μία σημαντική λεπτο- μέρεια: οι Γερμανοί συνήψαν μαζί μας όχι Σύμφω να Ειρήνης που υποχρεούνται να τα καταβάλλουν αλλά Σύμφωνο μη Εμπόλεμης Κατάστασης το οποίο φυσικά ερμηνεύεται διαφορετικά . 

 

   *Ο κ. Θεόδωρος Σαρέλας, είναι κειμενογράφος, κάτοικος Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας

Δεν υπάρχουν σχόλια