Header Ads

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (Φ. 1851)

Εργαστήριο Νεότερης Ιστορίας

Ιωάννης Καποδίστριας

 

 

Κατά τη διάρκεια των μηνών Μαρτίου και  Απριλίου πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήριά μας ένα Εκπαιδευτικό Εργαστήρι που είχε ως θέμα και σκοπό τη μελέτη τής μεγάλης μορ­φής του Ιωάννη Καποδίστρια. Το Εργαστήρι διορ­γάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία ο Νομικός-Ιστορικός και Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Έργου Ιω. Κα­ποδίστρια Δρ. Ανδρέας Κούκος και το παρακολού­θησαν οι μαθητές της Α' και της Γ' Λυκείου. Ο κ. Κούκος κατάφερε από την αρχή να μας καθηλώσει, παρουσιάζοντας μας με εξαιρετική ενάργεια την ευρύτατη προσωπικότητα και το ασύλληπτο έργο του Πρώτου Κυβερνήτη της χώρας. Πέρα από γνώ­σεις, το κέρδος όσων συμμετείχαμε ήταν ότι πή­ραμε πολλά σημαντικά μηνύματα ζωής και νιώσαμε πνευματική ανάταση και πραγματική αναβάπτιση στον κόσμο των υψηλών ηθικών αρχών, της πίστης και της φιλοπατρίας. Γι' αυτό και ευχαριστούμε από καρδιάς τον εισηγητή και το Σχολείο μας.

Με αφορμή ένα απόσπασμα από κείμενο του Δημητρίου Αρλιώτη, που μελετήσαμε στη διάρκεια του Εργαστηρίου, γράψαμε το παρακάτω κείμενο:

Ο Καποδίστριας, με πολλές θυσίες και επί­πονη προσπάθεια, έχτισε μία χώρα καλλιεργη­μένη σε πολλούς τομείς. Παρόλο που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο του, ποτέ δεν έχασε την πίστη του στο να ορθώσει ένα κράτος εκπαιδευμένο και κυρίως ελεύθερο. Κίνητρο και ελπίδα του ήταν η ορθοδοξία και η πίστη του πως η Παναγία θα τον βοηθήσει. Μάλιστα την ει­κόνα της Παναγίας την είχε πάντοτε στο προσκέ­φαλο του όπου και αν βρισκόταν.

Ήταν μία σπάνια, διορατική και χαρισματική προσωπικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή έδωσε στους νέους και την εκπαίδευση τους, καθώς πί­στευε πως ένας εκπαιδευμένος λαός θα κατά­φερνε τελικά να ελευθερωθεί. Από την αλληλογραφία που σώζεται καταλαβαίνουμε πως ο Καποδίστριας είχε ευχέρεια στη διατύ­πωση των σκέψεων του στον γραπτό αλλά και στον προφορικό λόγο. Ήταν πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του και αυστηρός με τον εαυτό του. Γι΄ αυτό και τον εντυπωσίασε μονάχα μία γυ­ναίκα, η οποία είχε παρόμοιες ιδέες και αρχές με εκείνον. Η Ρωξάνδρα Στούρτζα ήταν η γυναίκα που διατήρησε μία σταθερή επικοινωνία με τον Καποδίστρια. Όμως τελικά η αγάπη του για την πατρίδα υπερνίκησε την αγάπη του για εκείνη.

Πρότυπο και κύρια επιρροή γι' αυτόν ήταν ο πατέρας του Αντώνιος Καποδίστριας, αφού από τη μικρή ηλικία του τον έβλεπε να ασχολείται συνεχώς με τα πολιτικά. Ήταν απόλυτα φιλειρη­νικός και ανθρωπιστής και δρούσε δημοκρατικά όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες. Με τη διακυ­βέρνηση του για πρώτη φορά η εξουσία της Ελ­λάδας απέκτησε πραγματικό κύρος, το οποίο ο Καποδίστριας υπερασπίστηκε με αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα. Φτάνοντας στην Ελλάδα αντιμετώπισε ένα ανοργάνωτο και χαοτικό κρά­τος και ως αντάλλαγμα οι συμπατριώτες του τον δολοφόνησαν...

Ως νέοι της Ελλάδας μελετούμε και θαυμά­ζουμε εκείνον και όσα κατάφερε. Όμως τελικά φτάνουμε στο αναπάντητο ερώτημα: Πώς άραγε θα ήταν το ελληνικό κράτος, αν είχε ολο­κληρώσει το έργο του;

Αγγελική Σιώκου & Βασιλική Μαρίνου,

Α' Λυκείου

Δεν υπάρχουν σχόλια