Header Ads

Η ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Αστυνομικά Δελτία Κορινθίας και άλλα...) (Φ.1833)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια ΠελοποννήσουΣυνελήφθησαν -65- άτομα, προσήχθησαν -92- και έγινε έ­λεγχος σε -1.046-

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε -731- οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά -221- παραβάσεις Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες κάνναβης και α­εροβόλο πιστόλι Οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 6.3.2023 έως και χθες (10.3.2023), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις, τμημα­τικά, στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας. Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Δι­ευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λα­κωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχε­διασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε -1.046- άτομα, εκ των οποίων -739- ήταν ημεδαποί και -307- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -731-οχήματα. Επιπλέον, προσήχθησαν -92- άτομα, από τα οποία -71- ή­ταν ημεδαποί και -21-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -65- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν: στην Κορινθία:

Ένας (1) ημεδαπός, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο. Δύο (2) ημεδαποί, για ανυποταξία στο εσωτερικό. Έξι (6) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -221- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν:

-150- μέτρα καλωδίου, στην Αργολίδα, προϊόντα παραεμπορίου, στην Κορινθία, Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους, κατά τό­πο, Εισαγγελείς. Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και α­ποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της ε­γκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη έ­νταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρει­ας Πελοποννήσου.


Αποτελέσματα και δράσεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, για το μήνα Φεβρουάριο 2023


Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννή­σου, δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέμα­τα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του μηνός Φεβρουαρίου 2023, στην εδαφική αρμοδιότητα των Νομών Αργολίδας, Αρκαδί­ας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Ι. Τροχαία Ατυχήματα.

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυ­νομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, σημειώθηκαν 10 τρο­χαία ατυχήματα με 11 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελα­φρά τραυματίες). Ειδικότερα σημειώθηκαν: -1- θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με -1- νεκρό,

-9- ελαφρά τροχαία ατυχήματα με -10- ελαφρά τραυματίες. Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημά­των, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έ­ρευνα, ήταν:

Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Παραβίαση προτεραιότητας. ΙΙ. Δράσεις Τροχονομικής Αστυνόμευσης. Οι Υπηρεσίες Τροχαίας και οι Υπηρεσίες μεικτής αρμοδιό­τητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμό­ζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα οδι­κής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την α­σφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυ­χημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο, ενώ επιπλέον πραγματο­ποιούνται σε εβδομαδιαία βάση ημερίδες και ενημερώσεις του κοινού.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον Φεβρουάριο του 2023, συγκροτήθηκαν -621- συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν -11.604- έλεγχοι διερεύνησης μέ­θης και διαπιστώθηκαν -170- παραβάσεις. Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και -2.438- επικίνδυνες παραβάσεις. Ειδικότε­ρα βεβαιώθηκαν: -1.781- για υπερβολική ταχύτητα

-198- για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγη­ση

-130- για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση

-126- για Κ.Τ.Ε.Ο.

-71- για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση -26- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας -46- για παραβίαση σηματοδότη -26- για αντικανονικούς ελιγμούς -20- για αντικανονικό προσπέρασμα -12- για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά -2- για μη χρήση παιδικών καθισμάτων. ΙΙΙ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας.

Η Ελληνική Αστυνομία, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκο­πό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις δι­ατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή, ενώ θα πρέπει να ακολουθούν τις υ­ποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαί­ας.

Όταν οδηγούμε, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι :

Πρέπει να εφαρμόζουμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν οδηγούμε ποτέ όταν έχουμε καταναλώσει οινοπνευμα­τώδη ποτά.

Φοράμε πάντα ζώνη ασφαλείας.

Σε περίπτωση που οδηγούμε ή είμαστε συνεπιβάτες σε μο­τοσικλέτα, να φοράμε πάντα κράνος. Τοποθετούμε τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου μας και τους φοράμε πάντα ζώνη ασφαλείας. Δεν κάνουμε αντικανονικά προσπεράσματα. Ποτέ δεν παραβιάζουμε τον κόκκινο σηματοδότη. Σταματάμε πάντα στο STOP και δίνουμε προτεραιότητα. Δεν παραβιάζουμε ποτέ τα όρια ταχύτητας. Δεν μιλάμε στο κινητό όταν οδηγούμε. Δίνουμε προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ει­δικές ανάγκες.

Σεβόμαστε τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Πριν ξεκινήσουμε για ταξίδι ελέγχουμε το όχημα που θα ο­δηγήσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια