Header Ads

Περιφερειακά νέα (Φ.1830)

Υπογράφηκε στην Τρίπολη η σύμπραξη Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
  

Τη σύμπραξη μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο την δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηµατικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια υπέγραψαν στην Τρίπολη την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής.

“Η πράξη αυτή συνιστά μια μεγάλη προσπάθεια σε μια Περιφέρεια που δεν έχει και τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας” δήλωσε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια επιδιώκει την ενίσχυση του Πανεπιστημίου και τη συνεργασία μαζί του και σε άλλα επίπεδα -“δυναμική Περιφέρεια σημαίνει δυναμικό Πανεπιστήμιο” επισήμανε ο περιφερειάρχης.

Η εν λόγω δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 3.824.115,16 ευρώ, έχει ως αντικείµενο την διαµόρφωση δομών για την ανάδειξη και υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηµατικότητας εντάσεως γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Για την κάλυψη όλης της γεωγραφικής έκτασης της Περιφέρειας, το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διαµόρφωση µιας κεντρικής δοµής στην Τρίπολη, και 4 περιφερειακών δομών σε Κόρινθο, Ναύπλιο, Καλαμάτα και Σπάρτη, που αφ’ ενός παρουσιάζουν επιχειρηµατικό ενδιαφέρον και αφ’ ετέρου συνδέονται με τις περιοχές δραστηριοποίησης του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

Βασικός στόχος των δομών αποτελεί η διαµόρφωση µιας νέου τύπου επιχειρηµατικότητας εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας, που θα ενσωματώνει γνώση, καινοτομία και καλές πρακτικές, υποστηρίζοντας παράλληλα τις νέες επιχειρήσεις σε θέµατα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Παράλληλα, στόχο αποτελεί και η ενσωμάτωση της έρευνας που παράγεται στο Πανεπιστήµιο, καθώς και των τεχνολογικών και µη τεχνολογικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη δράση των δομών, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ώστε τελικά να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ καινοτομίας και αγοράς, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας.

Επιπρόσθετα, µε τη δράση των δομών επιδιώκεται η δηµιουργία διαύλων επικοινωνίας µε άλλα οικοσυστήµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα πραγματοποιηθούν δράσεις, οι οποίες θα αποσκοπούν στην κινητοποίηση των ερευνητών, φοιτητών, νέων απόφοιτων, υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων, καθώς και λοιπών ενδιαφερόµενων απ΄ την Περιφέρεια, ώστε τελικά να αναδυθούν και να αναπτυχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ακόμα, οι δοµες θα διαθέτουν έναν μηχανισμό υποστήριξης, ο οποίος θα παρέχει στους ωφελούμενους υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας, αλλά και των προσωπικών τους δεξιοτήτων, όπως είναι η εξατομικευμένη καθοδήγηση από ειδικούς µέντορες, η νομική, λογιστική και διοικητική υποστήριξη και η καθοδήγηση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης µιας επιχείρησης.

Επιπλέον, βασικός άξονας του μηχανισμού υποστήριξης είναι η δικτύωση των ωφελούμενων, αλλά και η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας για την πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης, ώστε να µπορέσουν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους και να τις μετατρέψουν σε τελικά προϊόντα, αξιοποιήσιµα από την αγορά.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του έργου, έχει δημιουργηθεί µια σύμπραξη δύο φορέων, οι οποίοι έχουν την κατάλληλη εμπειρία, δικτύωση και τεχνογνωσία για να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου.

Κεντρικός αρωγός είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και καίριος πυλώνας του έργου είναι το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, παυ ως ακαδημαϊκός φορέας της Περιφέρειας, γνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και µπορεί να συμβάλλει εµφατικά στην ανάπτυξη και υποστήριξη του τοπικού οικοσυστήµατος. Ειδικότερα, θα συνδράμει στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για θέµατα επιχειρηµατικότητας, αλλά και στην κινητοποίηση ερευνητών, φοιτητών και ευρύτερα µελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσµατα και να παράξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη τουλάχιστον 200 επιχειρηματικών σχημάτων, στο διάστηµα λειτουργίας των δομών.

Με την αναγκαία συνδροµή του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, ως μοναδικού ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα µπορέσει να ανταποκριθεί στην αποστολή της ως φορέας υποστήριξης των μεγάλων αλλαγών και µεταρρυθµιστικών τοµών που απαιτούνται σήµερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, να αντιμετωπίσει προβλήματα κομβικά, τόσο για την Περιφέρεια, όσο και για την χώρα, καθώς και να ανιχνεύσει λύσεις που θα µετασχηµατίσουν το υφιστάμενο αναπτυξιακό πρότυπο και την αναπτυσσόμενη κουλτούρα επιχειρηµατικότητας, θέτοντας στο επίκεντρο τους νέους.Έργα του πρωτογενή τομέα σε Κορινθία και Αργολίδα, προϋπολογισμού 5,3 εκ ευρώ εντάχθηκαν στο ΠΑΑ
  


Τρία έργα του πρωτογενή τομέα, δύο στην Κορινθία και ένα στην Αργολίδα, συνολικού προϋπολογισμού 5.395.000 ευρώ, τα οποία είχε προτείνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, εντάχθηκαν στις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και συγκεκριμένα στην δράση “4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων”.

Τα έργα αυτά, τα οποία όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας πρόκειται να δημοπρατηθούν άμεσα είναι τα εξής:

– Κατασκευή αρδευτικού έργου στο δυτικό Ξυλόκαστρο, συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ – Εξοικονόμηση νερού και ενέργειας του δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Φενεού με εκσυγχρονισμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας (με κάρτα χρέωσης), τηλε-ελέγχου και διαρροών, συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ – Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος παροχής 8.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα και ομαλού εκκινητή στο κεντρικό αντλιοστάσιο Ανάβαλου (Κιβέρι), συνολικού προϋπολογισμού 1.395.000 ευρώ.
Ζητήματα σχετικά με την κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων σε σύσκεψη υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα
 

   Σε σύσκεψη για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων προήδρευσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της διαχειρίστριας εταιρείας, του ΦοΔΣΑ, καθώς επίσης νομικών και τεχνικών συμβούλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οπως διαπιστώθηκε στη σημερινή σύσκεψη, υπάρχουν ζητήματα που συνδέονται και με καθυστερήσεις της κεντρικής κυβέρνησης όσον αφορά στον τρόπο είσπραξης οφειλών από δήμους οι οποίοι δεν καταβάλουν το τίμημα για την διαχείριση των απορριμμάτων τους -“η καθυστέρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, σε σημείο ώστε να απειλείται η πρόοδος του έργου” παρατήρησε ο περιφερειάρχης.

Ο Π. Νίκας επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι “αρκετοί δήμοι, κυρίως μεγάλοι, δεν δείχνουν την επιμέλεια που πρέπει ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στη διαχειρίστρια εταιρεία, με την οφειλή να ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ” για να σημειώσει στη συνέχεια:

“Αποτελεί βασικό στοιχείο η καλή συνεργασία με τους δήμους, αλλά και η ανταπόκριση εκ μέρους τους στο κόστος που συνεπάγεται η διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς σε όποια άλλη περίπτωση η Περιφέρεια καλείται να καταβάλει τόκους υπερημερίας, τους οποίους θα διεκδικήσει στη συνέχεια -ενώ είναι βέβαιο ότι οι δήμοι κάποια στιγμή θα πληρώσουν τις οφειλές τους”.

Ακόμα, όπως τονίστηκε, υπάρχουν και δήμοι οι οποίοι δεν επιδεικνύουν την επιμέλεια που πρέπει με συνέπεια σε αρκετές περιπτώσεις να φθάνουν μέχρι την είσοδο της μονάδας της Παλαιόχουνης ραδιενεργά απορρίμματα από ιατρικά εργαστήρια. Στις περιπτώσεις αυτές, στο όχημα δεν επιτρέπεται η είσοδος. Οπως γνωστοποιήθηκε, για το θέμα αυτό προγραμματίζεται σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα.

“Σκοπός είναι να παραδώσουμε στον ΦοΔΣΑ την λειτουργία των μονάδων σε άριστη κατάσταση και με τακτοποιημένα όλα τα επιμέρους ζητήματα” δήλωσε ο περιφερειάρχης, γνωστοποιώντας ότι περί τα μέσα του ερχόμενου Μαρτίου προγραμματίζονται τα εγκαίνια της θέσης σε πλήρη λειτουργία της μονάδας στην Παλαιόχουνη, καθώς ολοκληρώνεται το μεταβατικό στάδιο διαχείρισης.

Ο Π. Νίκας πρόσθεσε, τέλος, ότι μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η έναρξη λειτουργίας των δύο υπόλοιπων μονάδων που προβλέπονται στην ΣΔΙΤ κεντρικής διαχείρισης, αυτών στη Σκάλα και στην Καλλιρρόη, στη Λακωνία και τη Μεσσηνία αντίστοιχα.
Επιστολή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα στον υπΑΑΤ για τα προβλήματα των παραγωγών επιτραπέζιων σταφυλιών στην Π.Ε. Κορινθίας
  

Να λάβει κάθε δυνατή πρόνοια για την στήριξη των παραγωγών επιτραπέζιων σταφυλιών στην Π.Ε.

Κορινθίας, το εισόδημα των οποίων έχει πληγεί σημαντικά από τις συγκυρίες των δύο τελευταίων χρόνων, ζητεί ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά.

“Η διεθνής οικονομική κατάσταση, ο πόλεμος στην Ουκρανία (εμπάργκο Ρωσίας σε φρούτα Ευρωπαϊκής Eνωσης) τα γενικότερα προβλήματα ακρίβειας και οι ακραίες καιρικές συνθήκες, έχουν μειώσει την ποιότητα των προϊόντων και την ζήτηση των επιτραπέζιων σταφυλιών σε πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα την μείωση του καθαρού εισοδήματος που σε πολλές περιπτώσεις δεν καλύπτει ούτε το κόστος παραγωγής” αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Π. Νίκας στην επιστολή του προς τον υπουργό.Άριστη η συνεργασία της Π.Ε.  Κορινθίας με τους συλλόγους  
Την άριστη συνεργασία, τόσο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσο και της Περιφερειακής Ενότητας, με τους συλλόγους της περιοχής επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Χάρης Βυτινιώτης, χαιρετίζοντας σε εκδηλώσεις σωματείων στις οποίες παρέστη τις προηγούμενες ημέρες Ο αντιπεριφερειάρχης, μεταξύ άλλων, παρέστη στις εκδηλώσεις κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Ομίλου Λαογραφικής και Καλλιτεχνικής Ανάδειξης Σικυώνας “Εύχαρις”, της Ενωσης Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου “Αγιος Χρυσόστομος Σμύρνης”, του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιονορίου “Ο Νικηταράς” και του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών Κορινθίας “Ο Αγιος Δονάτος”.

Εξ άλλου, ο Χ. Βυτινιώτης, παρέστη και στον αποκριάτικο χορό της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Κορινθίας, εκδήλωση στο περιθώριο της οποίας έγινε η απονομή επαίνων σε μαθητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Συναντήσεις του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα στα γραφεία της Π.Ε. Κορινθίας
  

Τα γραφεία της Π.Ε. Κορινθίας, στην Κόρινθο, επισκέφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Ο περιφερειάρχης είχε συνεργασία με τους αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας Χάρη Βυτινιώτη και ΠΕΠ/ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών προγραμμάτων Τάσο Γκιολή, καθώς και την εντεταλμένη για θέματα πολιτισμού περιφερειακή σύμβουλο Αθηνά Κόρκα, καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες. Ακόμα, ο Π. Νίκας είχε συνάντηση στα γραφεία της Π.Ε. Κορινθίας με τον δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο και τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Σπύρο Ζαχαριά.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε σειρά από σημαντικά έργα του Δήμου Κορινθίων. Οπως είπε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, επίκειται υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων οι οποίες θα έλθουν προς συζήτηση στην μεθεπόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εξ άλλου, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας ενημέρωσε τον δήμαρχο Β. Νανόπουλο ότι σύντομα, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, θα υπάρξουν προσκλήσεις για ένταξη έργων ύδρευσης και αναπλάσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια