Header Ads

Τὸ Ἐθνικὸ Σχέδιο γιὰ τὴν παιδικὴ προστασία κατὰ τῆς κακοποιήσεως (Φ.1816)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
      


«Μιὰ δέσμη παρεμβάσεων μὲ πρωταρχικὸ σκοπὸ τὸν συντονισμὸ τῶν ὑπηρεσιῶν στὴν ἀνίχνευση κρουσμάτων παιδικῆς κακοποίησης, θέτει σὲ διαβούλευση ἡ Κυβέρνηση… Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ κατάρτισε ἕνα Ἐθνικὸ Σχέδιο Δράσης γιὰ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὴ σεξουαλικὴ κακοποίηση, ποὺ προβλέπει παρεμβάσεις σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς διοίκησης: κοινωνικὲς ὑπηρεσίες, ἐκπαίδευση, δικαιοσύνη, ἀστυνομία, ὑγεία… Τὸ Ἐθνικὸ Σχέδιο Δράσης ἔχει ὡς στόχο νὰ διευκολύνει τὶς καταγγελίες στὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, ἔτσι ὥστε νὰ σπάσει τὸ ταμποὺ τῆς σιωπῆς… Σύμφωνα μὲ τὸ νέο σχέδιο, ὅσοι ἐργάζονται μὲ παιδιά… θὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ προσκομίζουν εἰδικὸ Ποινικὸ Μητρῶο γιὰ ἀδικήματα σεξουαλικῆς βίας κατὰ ἀνηλίκων… Ἐπίσης προβλέπεται καθορισμὸς ὑπεύθυνου παιδικῆς προστασίας σὲ ὅλους τοὺς φορεῖς οἱ ὁποῖοι… ἔρχονται σὲ καθημερινὴ ἐπαφὴ μὲ παιδιά. Γιὰ τὰ σχολεῖα ἔχει δρομολογηθεῖ ἡ πρόσληψη 3.200 ψυχολόγων καὶ κοινωνικῶν λειτουργῶν… Ἐπίσης ἔχει ξεκινήσει νὰ διδάσκεται τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στὴν τρίτη καὶ ἕκτη δημοτικοῦ, καθὼς καὶ στὴν τρίτη γυμνασίου, καθὼς καὶ ἐργαστήρια δεξιοτήτων, γιὰ τὴν ἐνδυνάμωση τῶν παιδιῶν, ὥστε νὰ προστατεύουν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τὴ σεξουαλικὴ βία, μαθαίνοντας… ἁπλοὺς κανόνες αὐτοπροστασίας.

Ἐπίσης τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης θὰ προχωρήσει στὴν ἀνάπτυξη πρωτοκόλλων γιὰ ἀνήλικα θύματα ἐγκληματικῶν πράξεων καὶ ἀνήλικους παραβάτες. Καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας θὰ δημιουργήσει Κέντρα ἡμέρας γιὰ κακοποιημένα παιδιὰ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας» («kathimerini.gr» 24-10-2022).

Ἀσφαλῶς εἶναι θετικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Πολιτεία προσπαθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει συστηματικὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ πρόβλημα. Καθὼς διαβάζει κανεὶς ὅλα αὐτὰ τὰ μέτρα, κατανοεῖ ὅτι τὸ Ἐθνικὸ Σχέδιο Δράσης προσπαθεῖ νὰ ἀνιχνεύσει ἁπλῶς τὰ κρούσματα παιδικῆς κακοποιήσεως καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ πρόβλημα, ἀφοῦ ἐκδηλωθεῖ.

Ἀλλὰ καὶ τὰ μέτρα αὐτὰ ποὺ προτείνει, δὲν ἐγγυῶνται τὴν προστασία τῶν παιδιῶν μας.

Ποιοί δάσκαλοι καὶ καθηγητὲς θὰ διδάξουν τὴ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση στὰ παιδιά μας καὶ τί θὰ τοὺς ποῦν; Καὶ γιατί οἱ γονεῖς νὰ ἐμπιστευθοῦν τὰ παιδιά τους σὲ ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν προσωπικὲς καὶ ἑτερόκλητες θέσεις πάνω στὸ μεῖζον αὐτὸ θέμα; Τὴν ὥρα δὲ ποὺ ἡ Πολιτεία ἐμπιστεύεται τὸ μεῖζον αὐτὸ θέμα στοὺς ἐκπαιδευτικούς της καὶ προσλαμβάνει στὰ σχολεῖα 3.200 ψυχολόγους καὶ κοινωνικοὺς λειτουργούς, δὲν ἐπιτρέπει στοὺς πνευματικοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας νὰ μπαίνουν στὰ σχολεῖα γιὰ νὰ προσφέρουν μιὰ οὐσιαστικὴ βοήθεια στὰ παιδιά!

Ἐπιπλέον τὸ Ἐθνικὸ Σχέδιο Δράσης δὲν ἀντιμετωπίζει τὸ πρόβλημα οὐσιαστικά, διότι δὲν ἀσχολεῖται καθόλου μὲ τὰ αἴτια ποὺ ὁδηγοῦν στὴν κακοποίηση τῶν παιδιῶν. Παραθεωρεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι στὶς τελευταῖες δεκαετίες ὁ ρόλος τῆς οἰκογένειας εὐτελίζεται, ἐνῶ ταυτόχρονα ἡ τηλεόραση καὶ τὸ διαδίκτυο διαφημίζουν κάθε μορφῆς βία. Τὰ ἐγκλήματα περιγράφονται μὲ τρόπο γαργαλιστικό, οἱ σκηνὲς βίας προβάλλονται ὡς μοντέλο αὐτοάμυνας καὶ δυνάμεως τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Τέλος, ὅταν ἔχουν ἀποδομηθεῖ τόσο πολὺ στὶς ἡμέρες μας οἱ προαιώνιες ἀξίες καὶ τὸ ὀρθόδοξο ἦθος, ἐνῶ ταυτόχρονα προβάλλεται ὡς δικαίωμα ἡ διαστροφή, εἶναι πολὺ φυσικὸ νὰ βλέπουμε τὴν παιδικὴ κακοποίηση νὰ αὐξάνεται, καὶ μύρια ἄλλα ἐγκληματικὰ φαινόμενα νὰ κυριαρχοῦν.

Τὸ Ἐθνικὸ Σχέδιο Δράσης λοιπὸν θὰ πρέπει νὰ δεῖ βαθύτερα τὸ πρόβλημα καὶ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσει οὐσιαστικά, πρὶν θρηνήσουμε περισσότερα θύματα καὶ δοῦμε τὴν κοινωνία μας νὰ διαλύεται παντελῶς.

Επιμελείται η Ρέντα Αρετή 
¨Ο Σωτήρ¨ 14 Νοεμβρίου, 2022


Δεν υπάρχουν σχόλια