Header Ads

Το συναισθηματικό στρες μπορεί να προκαλέσει ακόμη και αιφνίδιο θάνατο. Φ.1777

Το συναισθηματικό στρες (στενοχώρια) μπορεί να προκαλέσει ακόμη και αιφνίδιο θάνατο.
  
  Περίληψη άρθρου 

Τα συμπεράσματα αυτών των μελετών αναφέρουν ότι στο 20%-40% των αιφνιδίων θανάτων καρδιακής αιτιολογίας προηγήθηκε κάποιο οξύ στρεσσογόνο γεγονός, Η πρόληψη της εκδήλωσης των αποτελεσμάτων ενός έντονου συναισθηματικού στρες μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας σε δύσκολες στιγμές την L- θεανίνη [Calmagkel).

Η επίδραση του άγχους και της κατάθλιψης στις καρδιαγγειακές παθήσεις είναι γνωστή, όσον αφορά τις χρόνιες καρδιαγγειακές και ισχαιμικές καταστάσεις.

Το στρες και το άγχος δρουν κυρίως μέσω της μείωσης του τόνου του πνευμονογαστρικού νεύρου και της μεγαλύτερης προπηκτικής δραστηριότητας που παρατηρείται σε καταθλιπτικούς ασθενείς.

Αλλά ο αντίκτυπος των συναισθηματικών παραγόντων στα οξέα καρδιακά συμβάντα δεν εκτιμάται αρκετά. Από την άποψη του κλινικού ιατρού, υπάρχει μια αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις εξωτερικές συνθήκες και την εξωτερική ενεργοποίηση σε αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, που προκαλείται από κακοήθεις κοιλιακές αρρυθμίες ή έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ένας αριθμός εξωτερικών, δηλαδή εξωγενών παραγόντων της καθημερινής ζωής μπορεί να εμπλακεί στην ενεργοποίηση τέτοιων γεγονότων. Σ’ αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνεται η βαριά σωματική δραστηριότητα, τα συναισθήματα που δημιουργούνται από διάφορους στρεσογόνους παράγοντες, οι αλλαγές των μετεωρολογικών συνθηκών, η παρουσία ατμοσφαιρικών ρύπων, τα χρονοβιολογικά φαινόμενα, η διατροφή, η κατάχρηση του καφέ και του οινοπνεύματος.

Το συναισθηματικό στρες φαίνεται ότι είναι ένας από τους συχνότερους πυροδοτικούς μηχανισμούς αιφνίδιων καρδιοκυκλοφορικών συμβάντων περιλαμβανομένου και του αιφνιδίου θανάτου.

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα καθημερινών καταστάσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος Οι συναισθηματικοί στρεσογόνοι παράγοντες, έχει περιγραφεί ότι πυροδοτούν την διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.Η οξεία συναισθηματική διέγερση μπορεί να προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες και οι μηχανισμοί αυτού του κινδύνου έχουν αναγνωριστεί.

Ένα οξύ επεισόδιο συναισθηματικού στρες (και κυρίως στρες έκρηξης θυμού) μπορεί να προκαλέσει έκτοπες κοιλιακές συστολές και ταχυκαρδία, καθώς επίσης και ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αυτά τα ξαφνικά φαινόμενα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της ενδογενούς αντίδρασης προς τον εξωτερικό κίνδυνο συνεπεία του συναισθηματικού στρες.

Η πρόκληση ενός αιφνιδίου θανάτου, χωρίς να έχει προηγηθεί στηθάγχη, που κρύβει μια καρδιακή αρρυθμία, καθώς επίσης και οι θάνατοι, για τους οποίους αναφέρεται ότι προηγήθηκαν θωρακικοί πόνοι, γεγονός δηλωτικό απόφραξης στεφανιαίας αρτηρίας, έχει περιγραφεί σε πολλές μελέτες. Τα συμπεράσματα αυτών των μελετών αναφέρουν ότι στο 20%-40% των αιφνιδίων θανάτων καρδιακής αιτιολογίας προηγήθηκε κάποιο οξύ στρεσογόνο γεγονός [1]. Η πρόληψη της εκδήλωσης των αποτελεσμάτων ενός έντονου συναισθηματικού στρες μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας σε δύσκολες στιγμές την L- θεανίνη.

Η L-θεανίνη είναι ένα αμινοξύ που περιέχεται στα φύλλα πράσινου τσαγιού και είναι γνωστό ότι εμποδίζει τη σύνδεση του L-γλουταμινικού οξέος με τους υποδοχείς γλουταμινικού στον εγκέφαλο [2]. Επειδή τα χαρακτηριστικά της L-θεανίνης υποδηλώνουν ότι μπορεί να επηρεάσει τις ψυχολογικές και φυσιολογικές καταστάσεις υπό στρες, ο Κimura K. και οι συνεργάτες του (2007) μελέτησαν αυτές τις πιθανές επιδράσεις σε εργαστηριακό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας μια νοητική αριθμητική εργασία ως οξύ στρες.

Δώδεκα συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τέσσερις ξεχωριστές δοκιμές:

Μία στην οποία έλαβαν Lθεανίνη κατά την έναρξη πειραματικής διαδικασίας.

Μία στην οποία έλαβαν Lθεανίνη στα μέσα και Δύο δοκιμές ελέγχου, στις οποίες είτε έλαβαν εικονικό φάρμακο ή τίποτα.

Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν με διπλά τυφλά πειράματα και η σειρά τους αντισταθμίστηκε. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρόσληψη L-θεανίνης οδήγησε σε μείωση του καρδιακού ρυθμού και των σιελογόνων αποκρίσεων της ανοσοσφαιρίνης Α (s-IgA) σε μια εργασία οξέος στρες σε σχέση με την κατάσταση ελέγχου του εικονικού φαρμάκου. Επιπλέον, οι αναλύσεις της μεταβλητότητας των καρδιακών παλμών έδειξαν ότι οι μειώσεις του καρδιακού ρυθμού και του s-IgA πιθανόν να οφείλονταν σε εξασθένηση της ενεργοποίησης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Έτσι, προτάθηκε ότι η από του στόματος λήψη L-θεανίνης θα μπορούσε να προκαλέσει αντι-στρες αποτελέσματα μέσω της αναστολής της διέγερσης του φλοιού των νευρώνων [3].

Η L-θεανίνη έχει τη δυνατότητα να προάγει την ψυχική υγεία στον γενικό πληθυσμό των ατόμων με καταστάσεις που σχετίζονται με το στρες και τη βελτίωση των γνωσιακών ικανοτήτων [4]. Στο εμπόριο κυκλοφορούν συμπληρώματα διατροφής με κάψουλες των 100 mg, 150 mg, 200 mg, και 250 mg. Το Calmagkel είναι συμπλήρωμα διατροφής, η κάθε κάψουλα του οποίου περιέχει 150mgL-θεανίνης.Η δράση του Calmagkel εκδηλώνεται μέσα σε 40 λεπτά. Αν ληφθεί προ του ύπνου συμβάλει στην έλευση ενός ευχάριστου και ευεργετικού ύπνου.

Σε περιπτώσεις έντονου στρες μπορεί να ληφθεί μία κάψουλα πρωί, μεσημέρι, βράδυ μαζί με το φαγητό.

Το Calmagkel ασκεί αντιστρες, αγχολυτική και αντικαταθλιπτική δράση, χωρίς να προκαλεί υπνηλία την επομένη ημέρα. Μπορεί να παίρνει κανείς ασφαλώς το Calmagkel συνεχώς επί δύο μήνες χωρίς να εκδηλώσει ανεπιθύμητες ενέργειες.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση 

1.Vlastelica M.Emotional stress as a trigger in sudden cardiac death.Psychiatr Danub.2008 Sep;20(3):411-4.
PMID:18827773 

2.Kakuda T Neuroprotective effects of theanine and its preventive effects on cognitive dysfunction. Pharmacol Res. 2011 Aug; 64(2):1628.[PubMed] [RΑef list

3.Kimura K, Ozeki M, Juneja LR, Ohira H.Biol Psychol. LTheaninereduces psychological and physiological stress respo nses. 2007 Jan;74(1):39-45.

4 . S h i n s u k e Hidese, Shintaro Ogawa, Miho Ota, Ikki Ishida, Zenta Yasukawa, Makoto Ozeki, and Hiroshi Kunugi. Effects of LTheanine Administration onStress-Related Symptomsand in Cognitive Healthy FunctionsAdults: ARandomized Controlled Trial. Nutrients. 2019 Oct;
11(10): 2362.

Τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα www.pharmagel.gr στοχεύουν στην επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών την έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση, παρακολούθηση και ευθύνη.

Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.pharmagel.gr περιέχει ιατρικά και επιστημονικά άρθρα, τα οποία έχει γράψει ο Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης και οι ιατροί συνεργάτες του. Οι γνώσεις και οι πληροφορίες των άρθρων είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.pharmagel.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με τον γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή.

Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.pharmagel.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.

Η τοποθέτηση διαφημίσεων στα άρθρα της ιστοσελίδας γίνεται για να καλυφθούν οι δαπάνες συντήρησής της Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.

* Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν.Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach 

**Αικατερίνη Δ. Γκέλη, MD, Radiologist ΙατρόςΑκτινοδιαγνώστρια, Ιατρική Σύμβουλος της Pharmag

Δεν υπάρχουν σχόλια