Header Ads

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΑ ΣΤΟ ThePresident φ.1735

Συνέντευξη Χρίστου Δήμα στο ThePresident (συνέχεια):

«Το πρόγραμμα “ΘΩΡΑΞ” είναι τεράστια τεχνολογική πρόκληση»

  

Τη λειτουργία του προγράμματος νέας γενιάς «ΘΩΡΑΞ», το οποίο θα προσφέρει πλήρη επίγνωση της καταστάσεως της χώρας σε πραγματικό χρόνο, αναλύει εκτενώς ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Χρίστος Δήμας, στη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε στο ThePresident.

Όπως επισημαίνει, με το πρωτοποριακό αυτό σύστημα τα θεσμικά όργανα θα λαμβάνουν αποφάσεις με τάχιστη απόκριση, για κρίσιμα θέματα, από τις επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων μέχρι την υπερπτήσεις αεροσκαφών, UAV αγνώστου ταυτότητας και του μεταναστευτικού.

(συνέχεια προηγουμένου) -Η στόχευση από εδώ και πέρα ποια είναι;

-Η δική μας επιδίωξη είναι μία. Να εγγραφούν όσο το δυνατόν περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις στο μητρώο, διότι με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται το οικοσύστημα. Αυτό που έχει σημασία πρωτίστως είναι το Elevate Greece να αποτελεί έναν «θύλακα» που θα συγκεντρώνει ιδέες από τους νέους και ταλαντούχους Έλληνες επιχειρηματίες και επιστήμονες. Η αναδυόμενη τάση που παρουσιάζει το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, μέσω του Elevate Greece, αναμένεται να συμβάλλει σταδιακά στον μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό της ελληνικής Πολιτείας και οικονομίας. Παράλληλα, αν κάποιος επισκεφθεί την ιστοσελίδα της πλατφόρμας θα διαπιστώσει πως έχουν ήδη αναρτηθεί, από τις εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις, προκηρύξεις για νέες, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και αυτό είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο.

– Θα ήθελα να μείνουμε στο Elevate Greece και να εξηγήσετε ποια είναι τα οφέλη για να εγγραφεί μια μικρή νεοφυής επιχείρηση.

-Το Elevate Greece είναι η κύρια πύλη εισόδου του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας. Αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων και βασικός στόχος του είναι να προωθήσει την δικτύωση των φορέων καινοτομίας, καθώς και την δυνατότητα ανάδειξης τους σε διεθνές επίπεδο.

Είναι όμως και το απαραίτητο εργαλείο της Πολιτείας για τη στοχευμένη υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων προσφέροντας εξειδικευμένα κίνητρα και ευεργετήματα. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια δράση για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της Πανδημίας. Ανέρχεται συνολικά σε 60 εκατ. ευρώ, από τα οποία οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα λαμβάνουν, με τη μορφή μη-επιστρεπτέας προκαταβολής, από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του περασμένου έτους. Επίσης, έχουμε νομοθετήσει και τα φορολογικά κίνητρα για τους επενδυτικούς αγγέλους που καθιστούν τις εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece πιο ελκυστικές για επενδύσεις.

Παράλληλα, θεσμοθετούμε τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και τους Επίσημους Υποστηρικτές του Elevate Greece όπου τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις παρέχουν χρηματικά έπαθλα και υπηρεσίες στις νεοφυείς επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν. Τέλος, αποτελεί την πρώτη υπηρεσία της Πολιτείας, η οποία προέρχεται από μια νεοφυή επιχείρηση διότι για πρώτη φορά το Ελληνικό Κράτος εμπιστεύτηκε μια νεοφυή επιχείρηση για ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα και αυτό από μόνο του λέει πολλά.

– Έχει υπογραφεί μεταξύ της Γ.Γ. Έρευνας και Καινοτομίας και της Γ.Γ Εθνικής Άμυνας το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ – THO²RAX», το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μία «ομπρέλα προστασίας». Δεν μας έχετε εξηγήσει, όμως, τί ακριβώς θα είναι αυτό.

-Από τους πρώτους μου στόχους -στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως Υφυπουργός αρμόδιος για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Τεχνολογία- ήταν να συνδέσουμε πιο αποτελεσματικά την εγχώρια παραγόμενη έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία με τους πυλώνες της Εθνικής Άμυνας\Ασφάλειας και της Πολιτικής Προστασίας. Το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ» αφορά στη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος νέας γενιάς για την λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι η ταχεία και άμεση λήψη απόφασης σε κυβερνητικό επίπεδο με δυνατότητα ευέλικτης αναπροσαρμογής στις αναφυόμενες καταστάσεις. Η επίγνωση της καταστάσεως της χώρας σε πραγματικό χρόνο, ανά πάσα στιγμή και ο αποτελεσματικότερος συντονισμός και συγχρονισμός των δυνάμεων ή των μέσων που επιχειρούν σε διαφορετικές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας σε διακλαδικό και διυπουργικό επίπεδο αποτελεί μία αδήριτη ανάγκη και μία τεράστια τεχνολογική πρόκληση.

-Πώς θα λειτουργεί;

Για την λειτουργία της δράσης αναμένεται να συνεργαστούν πολλές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογικής στάθμης και Ερευνητικά Κέντρα για να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και επιστημονική λύση. Συνεπώς, αφορά σε ένα «συνεργατικό» έργο. Το «ΘΩΡΑΞ» θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορίας, που «συνθέτει» συνεργατικές υποδομές διαφορετικών τύπων και μορφών που επεκτείνονται από το επίπεδο του απλού πολίτη μέχρι τον Πρωθυπουργό. Με αυτόν τον τρόπο τα θεσμικά όργανα δύνανται να λαμβάνουν αποφάσεις με ταχύτατη απόκριση, κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει στον επιθυμητό βαθμό που προτάσσουν οι προκλήσεις της εποχής μας. Είναι γνωστό ότι η αντιμετώπιση κρίσιμων φαινομένων στην χώρα μας, όπως πχ. Πλημμυρικά φαινόμενα, πολλαπλές πυρκαγιές, έρευνα και διάσωση ναυαγών ή σκαφών, υπερπτήσεις αεροσκαφών και UAV αγνώστου ταυτότητας, κίνηση πλοίων αγνώστου ταυτότητας, παράνομη αλιεία, μόλυνση, παράνομη μετανάστευση, ασφάλεια συνόρων, σεισμοί κ.α,. απαιτούν μεγάλη προσπάθεια αλλά και ανθρώπινο δυναμικό και υλικούς πόρους.

Στο ευαίσθητο γεωπολιτικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο. Το σύστημα προορίζεται να συγκεντρώνει καινοτομίες σχετικά με την μείωση του κόστους των ανθρώπινων υπηρεσιών στο ελάχιστο και την διασφάλιση των πόρων του κράτους. Θα επαναλάβω, λοιπόν, πως πρόκειται για μια «ομπρέλα προστασίας», ένα μοναδικό επίτευγμα με δυνατότητες να συνδυάζει κάθε είδους πληροφορία προς όφελος των ίδιων των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια