Header Ads

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ φ.1722

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


Β.Νανόπουλος: Αντιμετωπίζουμε την χρόνια και σοβαρή υποστελέχωση του δήμου – Ενισχύουμε 15 τομείς μέσα από την κινητικότητα

  


Κόρινθος, 7 Δεκεμβρίου 2020
Για πρώτη φορά από την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων (Ν. 4440/2016, Ν. 4674/2020), ο Δήμος Κορινθίων συμμετέχει στις διαδικασίες του «Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας», με σκοπό την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων εργασίας και ιδιαίτερα στις Υπηρεσίες του Δήμου που παρουσιάζουν σοβαρή υποστελέχωση (Τεχνικές Υπηρεσίες, Οικονομικές Υπηρεσίες, κτλ.).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατόπιν συντονισμένης και μεθοδικής δουλειάς και στα πλαίσια της γενικότερης αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών, δημιουργήθηκαν εξ αρχής (καθώς δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα!!), τα Περιγράμματα όλων των οργανικών θέσεων εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου (με την περιγραφή της θέσης, τα καθήκοντα, τις βασικές γνώσεις & δεξιότητες, την εμπειρία), που διευκολύνουν την ουσιαστική εφαρμογή του “Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων”, κάτι που ήταν απολύτως απαραίτητο και υποχρεωτικό εκ της ισχύουσας νομοθεσίας για να μπορέσει ο Δήμος Κορινθίων να συμμετάσχει στις διαδικασίες του «Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας - Α΄ κύκλος 2020».

Θυμίζουμε ότι εξαιτίας αυτής της έλλειψης ,ο Δήμος Κορινθίων δεν είχε συμμετάσχει στις αντίστοιχες διαδικασίες κινητικότητας που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι το 2019.

Κατόπιν της εν λόγω μεθοδικής εργασίας, την Παρασκευή 4/12/2020 ήρθε η έγκριση του συνόλου των θέσεων που ο Δήμος Κορινθίων είχε υποβάλλει στις αρχές Νοεμβρίου του 2020 στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) του Υπουργείου Εσωτερικών και αναλυτικότερα είναι:
  

Η εν λόγω διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 14/12/2020, των ενδιαφερομένων υπαλλήλων που υπηρετούν μέχρι σήμερα σε άλλους Φορείς της κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργεία, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κτλ.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β΄ βαθμού (Δήμους, Περιφέρειες) και επιθυμούν να μεταταχθούν στον Δήμο Κορινθίων

Οι εργασίες στο σάρωθρο έγιναν μετά από 11 χρόνια και για πρώτη φορά με πιστοποίηση

  


Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων ο δήμος Κορινθίων ανακοινώνει τα κάτωθι:

Κόρινθος, 4 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Δήμος Κορινθίων συναισθανόμενος την ευθύνη για την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων, καθώς και τις παρατηρήσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σχετικά με τη συντήρηση, αποκατάσταση και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του, ξεκίνησε με την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής ένα νέο πρόγραμμα τακτικής και έκτακτης συντήρησης τους, με έμφαση στην αποκατάσταση όλων των βλαβών και φθορών που παρουσιάζει ο στόλος, σε συνεργασία πάντα με τους επίσημους αντιπροσώπους και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Στο πνεύμα αυτό και με δεδομένο ότι στο συγκεκριμένο μηχάνημα (σάρωθρο) είχε να πραγματοποιηθεί γενική συντήρηση με αποκατάσταση όλων των βλαβών και φθορών, τόσο του πλαισίου όσο και της υπερκατασκευής, με επίσκεψη του στον επίσημο αντιπρόσωπο και στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του, πλέον των έντεκα (11) ετών, αποφασίστηκε να σταλεί το μηχάνημα στις εγκαταστάσεις του επίσημου αντιπροσώπου, προκειμένου να εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης του.

Οι συγκεκριμένες εργασίες πραγματοποιήθηκαν τελικώς με χρήση και τοποθέτηση των γνήσιων ανταλλακτικών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα και την σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της συνεργαζόμενης επίσημης αντιπροσωπίας και σύμφωνα με τις επιταγές και τα πρωτόκολλά συντήρησης του κατασκευαστή, προκειμένου έτσι να διασφαλιστεί η σχετική εγγύηση καλής και ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος.

Επισημαίνεται τέλος ότι η αξία του συγκεκριμένου μηχανήματος (σάρωθρο), ξεπερνά τις 272.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)


ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ


Αρνητικός ο Έλεγχος Λυμάτων Βιολογικού Ξυλοκάστρου για Covid

  


Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Δημοτική Αρχή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. 

Ειδικά στην παρούσα χρονική περίοδο, στο μέσο μιας παγκόσμιας πανδημίας, η σαφής γνώση της κατάστασης στην περιοχή μας είναι αναγκαία, ώστε να σχεδιαστούν οι απαιτούμενες δράσεις προάσπισης της υγείας των δημοτών. Θεωρήσαμε λοιπόν επιβεβλημένο τον έλεγχο για COVID των λυμάτων του βιολογικού Ξυλοκάστρου προκειμένου να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα για να οργανώσουμε τις περαιτέρω κινήσεις μας. Τα αρνητικά αποτελέσματα του ελέγχου αποτελεί μία πολύ θετική εξέλιξη για την περιοχή μας , η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε οποιουδήποτε είδους εφησυχασμό και χαλάρωση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας. 

Συνεχίζουμε όλοι μας με υπευθυνότητα να προασπίζουμε τόσο τον εαυτό μας, όσο και τον πανέμορφο τόπο μας. https:// bit.ly/36EIvid

Ένταξη του Δήμου μας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

  


Μία ακόμη απαραίτητη χρηματοδότηση για τον Δήμο μας αποτελεί η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 2.134.176 ευρώ.

Σε μια πραγματικά πρωτόγνωρη περίοδο για όλους, εργαζόμαστε αδιάκοπα και μεθοδικά ώστε να εξασφαλίσουμε τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις από κάθε πηγή, ώστε να υλοποιήσουμε τα έργα που ο Δήμος μας χρειάζεται.

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε ο τόπος μας να απορροφήσει όσα χρειάζεται, αξίζει και δικαιούται. Ο Δήμος μας βρίσκεται παντού, παρουσιάζει τις ανάγκες του, διεκδικεί, δημιουργεί συμμαχίες, πείθει και πετυχαίνει έναν έναν τους στόχους του. https:// bit.ly/2VAgh1N


Εκτεταμένος Καθαρισμός Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

  


Ο Δήμος μας λόγω της μεγάλης έκτασης του διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο Δημοτικών Οδών, το οποίο με την συντριπτική μείωση των τακτικών χρηματοδοτήσεων η οποία έλαβε χώρα από το 2010, είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθεί όπως απαιτείται.

Ενα μεγάλο μέρος του οδικού αυτού δικτύου συνδέει χωριά και αγροτικές καλλιέργειες και αποτελεί απόλυτη ανάγκη να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα ζωής και στην οικονομία των συνδημοτών μας.

Αντιλαμβανόμενοι την σημασία του προβλήματος, καθώς και το γεγονός ότι αρκετές από τις οδούς αυτές έχουν να συντηρηθούν χρόνια, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε εκτεταμένους καθαρισμούς και αποκαταστάσεις δημοτικών οδών σε όλη την έκταση του Δήμου μας, παρά τα λιγοστά οικονομικά μέσα που διαθέτουμε.

Ετσι έχουμε προβεί σε καθαρισμούςαποκαταστάσεις στους δρόμους: Χελιδόρι-Ζάχολη Καλλιθέα-Ελληνικό Οροπέδιο Ζήρειας - Λίμνης ΔασίουΜεσαία Τρίκαλα Ανω Τρίκαλα-Μάννα μέχρι Σαιτά με την βοήθεια του Προέδρου των Ανω Τρικάλων Ρέθι-Ξανθοχώρι Βρυσούλες-Ξανθοχώρι Σοφιαννά-Ξανθοχώρι Ε.Ο. Τρικάλων - Παναρίτι Μερτικαίικα-Ρίζα με την βοήθεια και του τοπικού συμβουλίου Ξυλοκάστρου Σοφιανά - Γελήνι

Ακόμα είναι προγραμματισμένα και άμεσα θα υλοποιηθούν εργασίες στους δρόμους Ε.Ο. Τρικάλων – Στύλια και Γεληνιάτικα – Θροφαρί

Οι παρεμβάσεις αυτές θα συνεχιστούν οργανωμένα, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση σε όλη την έκταση του Δήμου μας αποδεικνύοντας με πράξεις το ενδιαφέρον μας για την ποιότητα της καθημερινότητας των δημοτών αλλά και των επισκεπτών του Δήμου μας. https://bit.ly/340yNoX
1.688.880 ευρώ για την αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Ζάχολης του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

  


Μια ακόμη μεγάλη χρηματοδότηση για τον Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και ένα ακόμη σημαντικό έργο για ολόκληρη την Δυτική Κορινθία βαδίζει πλέον προς υλοποίηση με την στήριξη του χωρικού Ξυλοκαστρίτη Αντιπεριφερειάρχη κ.Αναστάσιου Γκιολή, των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών κ.Αθηνάς Κόρκα και κ.Χάρη Βυτινιώτη και την τελική απόφαση του Περιφερειάρχη κ.Παναγιώτη Νίκα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατανοώντας την σπουδαιότητα της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Ζάχολης ως πολιτιστικού μνημείου, εντάσσει την αποπεράτωση της αποκατάστασης της στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου με προϋπολογισμό 1.688.880 ευρώ.

Η στερέωση και αποκατάσταση της νότιας πτέρυγας και τμήματος της δυτικής πτέρυγας κελιών της Ιεράς Μονής , βρίσκεται μέσα στα δέκα έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορούν πολιτιστικά μνημεία, συνολικού προϋπολογισμού 11.491.732 ευρώ, τα οποία εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)”.

Η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού με περίοδο ίδρυσης τον 14ο αιώνα, καταστράφηκε ολοσχερώς εκτός του Καθολικού της το 2000 από μια καταστροφική πυρκαγιά. Το 2016 αποκαταστάθηκε μετά από πολλές προσπάθειες η βόρεια και τμήμα της δυτικής πτέρυγας κελιών της Ιεράς Μονής.

Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης αυτού του σημαντικού χώρου πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελεί δικαίωση όλων όσων εργάστηκαν διαχρονικά προς την κατεύθυνση αυτή και αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Περιφέρειας για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας και την αποτελεσματική προώθηση σειράς σημαντικών αιτημάτων από τον Δήμο μας. https://bit.ly/2VDmTg1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ


Επιστολή για τον δρόμο Μεσινό Αρχ. Φενεό - Λίμνη Δόξα
  


  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ


Drive through tests για τον κορωνοϊό στο Λουτράκι και τους Αγίους Θεοδώρους

  


Λουτράκι, 2 Δεκεμβρίου 2020

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ έχει προγραμματίσει τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού,με rapidtest τελευταίας γενιάς, στους δημότες. Η λήψη θα πραγματοποιηθεί στους επιβάτες των διερχόμενων αυτοκίνητων και δίχως να απαιτείται η αποβίβαση των υποβαλλόμενων σε εξέταση (drivethrough), δίχως καμία οικονομική επιβάρυνση.

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, ώρες 10:00 – 13:00, Δημοτικό parkingέναντι 2ου δημοτικού σχολείου, Λουτράκι Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, ώρες 10:00 – 13:00, Χώρος parkingMyMarket, ΠΕΟΑΚ Αγιοι Θεόδωροι

Με όλα τα μέτρα ασφαλείας και τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να προσέλθουν με το αυτοκίνητό τους για να πραγματοποιήσουν τη δωρεάν εξέταση μέσα σε αυτό, σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα λίγα λεπτά. Να σημειωθεί ότι θα υπάρχει δυνατότητα διενέργειας των τεστ και σε ενδιαφερόμενους πολίτες που προσέλθουν πεζοί.

Σημαντικές επισημάνσεις: Να φοράτε μάσκα.

Να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ ή τον αριθμό δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, θα σας ζητηθεί.

Να έχετε στείλει τον αριθμό 1 στο 13033 για τη μετακίνηση.

Να είστε μέχρι δύο ενήλικες σε κάθε αυτοκίνητο (περισσότερα άτομα επιτρέπονται μόνο εάν είναι παιδιά). Να δηλώσετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για να λάβετε τα αποτελέσματα των τεστ.

«Εξασφαλίσαμε δωρεάν τα προηγμένης τεχνολογίας «μέσω αυτοκινήτου»rapidtests για τους συνδημότες μας, ώστε να αξιολογήσουμε τα επίπεδα της επιδημιολογικής κατάστασης που βρίσκεται ο Δήμος. Τις δύο ημέρες διενέργειας των τεστκαι εντός του ωραρίου, θα ληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα δείγματα. Παρακαλoύμε για τη συνεργασία όλων ώστε να κυλήσει ομαλά και αποτελεσματικά η όλη διαδικασία, που είναι σημαντική για τον καθένα ξεχωριστά και συνολικά για τον Δήμο μας. Τέλος, θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στον ΕΟΔΥ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το A.T. Λουτρακίου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Υπεύθυνο Διαχείρισης Κρουσμάτων Covid-19 Αναστάσιο Σακελλαρίου για τον συντονισμό του εγχειρήματος» δήλωσε ο Δήμαρχος Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης. Γραφείο Τύπου

Εξαιρετικά χαμηλό το ιικό φορτίο στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

    


Λουτράκι, 7 Δεκεμβρίου 2020

Ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι η διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης για τον κορωνοϊό, με rapid test τελευταίας γενιάς, μέσα από το αυτοκίνητο, σε 303 συνολικά δημότες στο Λουτράκι και τους Αγίους Θεοδώρους. Μόλις ένα (1) από τα 303 τεστ βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό, αποτέλεσμα που αποδεικνύει ότι το ιικό φορτίο στον Δήμο μας εντοπίζεται εξαιρετικά χαμηλό (με ποσοστό που δεν ξεπερνά το 0,3%).

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης δήλωσε πως «Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά για τον Δήμο μας, καθώς μόλις ένας συμπολίτης μας βρέθηκε θετικός, ο οποίος έχει ειδοποιηθεί και του ευχόμαστε από καρδιάς καλή ανάρρωση. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το A.T. Λουτρακίου, τον Αντιδήμαρχο Αγίων Θεοδώρων Σπύρο Ράτη και κυρίως, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Υπεύθυνο Διαχείρισης Κρουσμάτων Covid-19 Αναστάσιο Σακελλαρίου για την επιτυχία του απαιτητικού αυτού εγχειρήματος, που ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια και δίχως να παρουσιαστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα. Συνεχίζουμε να τηρούμε τα υγειονομικά μέτρα για να παραμείνουμε υγιείς και να ξεπεράσουμε σύντομα τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε».

Γραφείο Τύπου


ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

    

Δεν υπάρχουν σχόλια