Header Ads

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ φ.1694

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ …Ο Γράφων υπηρετήσας και έχων εξαντλήσει (διέλθει) ολόκληρον την κλίμακα της ιεραρχίας (καθηγητής) , εις τον θεσμόν της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών), αναγνωρίζει σ΄εαυτόν το δικαίωμα κατάθεσης σκέψεων, πιστεύων, ότι συμβάλλει σε παραγωγικούς προβληματισμούς. Διακατέχομαι από αισθήματα τιμής, ικανοποίησης και χαράς διότι συνέβαλα με τις μικρές δυνάμεις μου εις την όποια βελτίωση της εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής. Λυπάμαι διότι, μηδαμινώς, ημπόρεσα να επηρεάσω το επίπεδο ΠΑΙΔΕΙΑΣ εις έναν πληθυσμόν (φοιτητές) αντικειμενικώς ανεπίδεκτος παιδείας. 

Οι βάσεις της παιδείας τίθενται εις επίπεδα κατώτερα της τριτοβάθμιας τοιαύτης. Δυστυχώς εις την ιεράν πλην τρισάθλια πατρίδα, από το 1981 συντελείται ευσυνειδήτως και συστηματικώς εξοντωτικός πόλεμος εναντίον της παιδείας των Ελλήνων. Η ταφόπλακα ετέθη κατά το χρονικό διάστημα 2015 – 2019 με την δαιμονοποίηση τη ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και την ¨προς τα κάτω¨ ισοπέδωση της παιδείας. Η «ραχοκοκαλιά» της ΠΑΙΔΕΙΑΣ είναι η Δευτεροβάθμια εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο) , κατά την μαθητεία του εις την Δευτεροβάθμιον εκπαίδευση, το παιδί μετεξελίσσεται σε έφηβο, ενώ προδιαγράφεται ποιοτικώς, ως ενήλιξ. Κατά το διάστημα αυτό διαμορφώνεται ο χαρακτήρας, αναπτύσσεται το πνεύμα, αξιοποιείται η ευφυΐα (εάν υπάρχει) και εξισορροπείται ο ψυχισμός. Περισσότερον παντός άλλου ο έφηβος διαμορφώνει ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. 

Μόνον ΗΛΙΘΙΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ υποτιμούν και υποβαθμίζουν την Αξία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ για την συνέχεια και προοπτικήν του ΕΘΝΟΥΣ. Οι Ελληνόπαιδες καλούνται εκ προοιμίου να αντεπεξέλθουν σε ΑΠΕΙΛΕΣ εναντίον την Ύπαρξης του ένθους από προαιώνιους εχθρούς υποκεινούμενους από εθνική και θρησκευτική Μισαλλοδοξία. Είναι έργον Λειτουργών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η εμπέδωση ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ εις τους Ελληνόπαιδες. Η Λύση είναι απλή αλλά απαιτεί ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ και προ πάντων ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ. 

Ο Γράφων τολμά να προτείνει: 

ΑΜΕΣΟΣ επαναλειτουργία του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και επαναφορά του θεσμού του ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ. 

Προαγωγή των μαθητών κατά την Δημοτικήν (Πρωτοβάθμιαν) εκπαίδευση και τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, άνευ εξετάσεων, τους μαθητάς θα συνοδεύει ηλεκτρονικός φάκελος προόδου καθ΄ όλην την χρονικήν περίοδον, εις τον οποίον θα έχει καταγραφεί η πρόοδος του μαθητού βάσει προφορικών και γραπτών δοκιμασιών καθ’ όλην αυτήν την περίοδον. 

Της μετάβασης των μαθητών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο θα προηγείται εξεταστική δοκιμασία. Οι αποτυχόντες θα κατευθύνονται εις την Τεχνικήν εκπαίδευση χωρίς να τους αφαιρείται το δικαίωμα της νέας προσπάθειας εισαγωγής στο Λύκειο το επόμενο έτος. 

Οι Άριστοι των μαθητών κατά την εννεαετή μαθητεία (βασική δημοτική εκπαίδευση και τριετής Γυμνασιακή τοιαύτη) θα εισάγονται άνευ εξετάσεων εις τα ιδρυθέντα πρότυπα Λύκεια. 

Η Διδασκαλία κατά την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Σύγχρονης Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης αλλά πρωτίστως στην διαμόρφωση εθνικής Συνείδησης: «Εσμέν Έλληνες το Γένος ως η φωνή και η Πάτριος Παιδεία μαρτυρεί» έγραψεν ο Μέγας Έλλην Πατριώτης στην Δύση της βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τούτο σημαίνει: Μάθηση της Ελληνικής Γλώσσης, βαθειά Γνώση της Ελληνικής Ιστορίας και Παράδοσης καθ’ όλην την διάρκειαν της 12ετούς εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) 

Ανηγορεύθη σε μέγα θέμα από τους εθνομηδενιστές, ψευδοπροοδευτκούς η διδασκαλία και γενικώς η οντότης ου μαθήματος των θρησκευτικών. Ο Γράφων θεωρεί απαραίτητη την υπενθύμισιν του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. 

Άρθρο 3 
Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλήν της τον Κύρίον ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη Ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού, τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις. Είναι Αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού τόμου της κθ΄ (29) Ιουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928: 
Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Κράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 

Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. Η επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολης. Η εμπέδωση των δογμάτων της επικρατούσης θρησκείας στην Ελλάδα, της μόνης συνταγματικώς κατοχυρωμένης, επιβάλλει τη σωστή διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών. Η μοναδική εγγύηση της σωστής διδασκαλίας είναι η ανάθεση του έργου τούτου εις την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Ποιοι εκπαιδευτές θα αναλάβουν το κρίσιμο έργο της παιδείας των Ελλήνων ; Ιδού το αμείλικτον ερώτημα. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ; Και εάν ΟΧΙ είναι δυνατή η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ τους; Ο Γράφων διακατεχόμενος από αίσθημα απαισιοδοξίας, τρέφει μηδαμινές ελπίδες προς τούτο. Από το 1981 η Εθνική Παιδεία υφίσταται ενσυνειδήτως και συστηματικώς φθορά εκφυλισμού και ανατρέφονται γενεές ανεκπαίδευτων αλλά κυρίως εθνικώς αμαθών. ΑΥΤΟΙ θα αναλάβουν την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων; 

Οι απόφοιτοι του Λυκείου θα εισέρχονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατόπιν αυστηρών εισαγωγικών εξετάσεων, Η εξεταστέα ύλη θα επεκτείνεται και πέραν της διδαχθείσης εις τα Λύκεια τα θέματα εξετάσεων θα τίθενται από καθηγητάς των Ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και θα διορθώνονται από επιτροπή Διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αυτών. Οι εξετάσεις θα διεξάγονται κατά Σχολήν, ενώ ο αριθμός εισαγομένων θα προσδιορίζεται ΑΥΣΤΗΡΩΣ από τα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κατά Σχολήν προτιμήσεων των υποψηφίων. 

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Ανώτατα Τεχνικά Ιδρύματα θα επιλέγονται κατόπιν εξετάσεως, ο αριθμός εισακτέων θα είναι προκαθορισμένος. Οι επιτυχόντες θα εισέρχονται σε αναβαθμισμένη εκπαίδευση με «ναυαρχίδα» την επανίδρυση του «ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ». Μετά το πέρας των εισαγωγικών εξετάσεων άπαντες, επιτυχόντες ή αποτυχόντες, άρρενες και θήλεις θα κατατάσσονται εις τις Ένοπλες Δυνάμεις ό,που θα εκπληρώσουν, τουλάχιστον 12μηνο υπηρεσίαν. Οι άρρενες θα εκπαιδευτούν κατά το πρότυπον των «Ειδικών Δυνάμεων», οι θήλεις μετά βραχείαν εκπαίδευσην εις τα οπλικά συστήματα θα αποκτήσουν δεξιότητες ειδικοτήτων χρήσιμες για το Στράτευμα. 

Ο Γράφων πιθανώς να δεχθεί την λοιδορίαν των ψευτοπροοδευτικών αριστεροτυχοδιωκτών. Τούτον τι θα το δεχτεί, ως έπαινον και εύφημον μνεία εθνικής συμπεριφοράς. 

Μετά τιμής 
Δια τη υπογραφήν 
ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ – ΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια