Header Ads

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ f. 1679

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Κόρινθος, η Πόλη 
που θεμελίωσε την Διοίκηση του Ελληνικού Έθνους!
         -Ο Δήμος Κορινθίων τιμά την (Αρχαία) Κόρινθο, 
την  1η Πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους!
 Β.Νανόπουλος: Αναδεικνύουμε 
την ιστορική προσφορά της πόλης μας 
στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα του 1821Την ανακήρυξη της Κορίνθου ως 1ης Πρωτεύουσας του Ελληνικού Κράτους τιμά με εκδηλώσεις στην Αρχαία Κόρινθο, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Δήμος Κορινθίων, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020,11:30 π.μ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου! Πρόκειται για την ελάχιστη αναγνώριση και απόδοση τιμής στο υψίστης σημασίας ιστορικό γεγονός που προέκυψε από τις εργασίες της Α’ Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου(20.12.1821 – 25.01.1822)  και οδήγησε στην εγκατάσταση της «Προσωρινής Διοικήσεως» και της «Εθνικής Βουλής» στην Κόρινθο (σημερινή Αρχαία Κόρινθο), στο επιβλητικό κτίριο του Κορίνθιου Πρόκριτου και Γερουσιαστή Θεοχαράκη Ρέντη.
Η Εθνοσυνέλευση προχώρησε στην απόφαση αυτή μετά την πληροφορία της παράδοσης του κάστρου της Ακροκορίνθου στις 14.01.22 . Προς τούτο «Διορίζεται κατοικία προσωρινή της Διοικήσεως η Κόρινθος» αναφέρεται στην σελίδα 11 του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδας, στα Παραρτήματα και στην παράγραφο ρ.β .
Στην Κόρινθο, έπειτα από 4 αιώνες δουλείας, στις 25.01.22, έγινε η πρώτη επίσημη παρουσία του Ελληνικού Έθνους θέτοντας τις βάσεις της οργάνωσής του, όπως ακριβώς αποφάσισε η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Στις 27 και 28 Ιανουαρίου 1822 κοινοποιούνται τα πρώτα επίσημα έγγραφα της ''Εθνικής Βουλής'' και της ''Προσωρινής Διοικήσεως''. Αφορούν «έξοδο του εχθρικού στόλου» και έχουν αποδέκτη την  ''Υπέρτατη Διοίκησιν της Ελλάδος''.
Παράλληλα, λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις
·         Καθιερώνεται η Εθνική Σημαία «Ξηράς και Θαλάσσης», Διάταγμα 540 της 15.03.1822, σε συνέχεια της απόφασης της Α’ Εθνοσυνέλευσης την 01.01.1822.
·         Ενισχύεται η Παιδεία με την φροντίδα του Σχολείου της Δημητσάνας
·         Συστήνεται η 1η Ιερά Σύνοδος
·         Συνάπτεται το 1ο αναγκαστικό εσωτερικό και εξωτερικό δάνειο (από την Ισπανία)
·         Απονέμονται τα πρώτα παράσημα
·         Ιδρύεται το 1ο Κρατικό Νοσοκομείο στην Κόρινθο
·         Συστήνεται το 1ο Νομισματοκοπείο
·         Ψηφίζεται ο Οργανισμός Ελληνικών Επαρχιών
·         Οργανώνονται τα πρώτα Δικαστήρια (πολιτικά και ποινικά)
·         Καθιερώνεται η Γενική Στρατολογία και η αμοιβή των στρατιωτών
·         Συστήνονται και οργανώνονται Τακτικός Στρατός και Τάγμα Φιλελλήνων (ν.11/23-4-1822
Στο  κτίριο  που στέγασε την Προσωρινή Διοίκηση λειτούργησαν επίσης το πρώτο Νομισματοκοπείο από το οποίο κόπηκαν τα πρώτα μετάλλια του Αγώνα καθώς και το Εθνικό Τυπογραφείο από το οποίο τυπώθηκαν προκηρύξεις προς το λαό και τον στρατό, οι πρώτοι Νόμοι αλλά και η «Διακήρυξη της Εθνικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδας». Η Κόρινθος δικαιούται να είναι υπερήφανη, ως η Πόλη που θεμελίωσε την Διοίκηση του Ελληνικού Έθνους!
Στόχος του Δημάρχου Βασίλη Νανόπουλου είναι οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις τα επόμενα χρόνια να λάβουν την μορφή που επιτάσσει η ιστορική αναφορά αποδίδοντας στην Κόρινθο την οφειλόμενη τιμή κάνοντας γνωστή την συνεισφορά των Κορινθίων στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821 και γενικότερα στην Ιστορία, την Επιστήμη και  την Τέχνη,  που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα.  
ΕΠΙΣΤΟΛΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΕ ΖΗΜΙΑ 248.700 € ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

Σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή μπήκε θέμα στην ημερήσια διάταξη κατακύρωσης 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την Κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος 
δημοτικού σχολείου Αρχαίας Κορίνθου.
Ο προϋπολογισμός είναι 3.000.000 €
Η χρηματοδότηση είναι από ΕΣΠΑ
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός έγινε 14/6/2019.
Συμμετέχοντες 6 μειοδότες.
Πρώτος μειοδότης η εταιρεία MAC CONSTRUCTION με 61,39%
Δεύτερος μειοδότης η εταιρεία GEOGENESIS με 53,10%
Όλως περιέργως η Οικονομική Επιτροπή με ψήφους 5 (της πλειοψηφούσης παράταξης) έναντι 4 
των λοιπών παρατάξεων αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος στο δεύτερο μειοδότη 
με έκπτωση 53,10%.
Η παράταξή μας πιστή σε όσα έχει κατά το παρελθόν διακηρύξει και ανακοινώσει ψήφισε υπέρ του 
πρώτου μειοδότη 61,39% δηλώνοντας:
1.Όπως ακριβώς είχα ψηφίσει το 2018 για την πλατεία Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια) , αλλά και 
σε άλλα έργα που έχουν έλθει στην Οικονομική Επιτροπή στη συνέχεια , έτσι και σήμερα εμμένουμε 
στις ίδιες θέσεις.
2.Εγκρίνω να κατακυρωθεί στον πρώτο μειοδότη με 61,39% έκπτωση, όπως προέκυψε από τον 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
3.Το έργο μπαίνει σε περιπέτεια υλοποίησης σχετικά με τις εγκρίσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
και όχι μόνο.
4.Η επιτροπή διαγωνισμού δεν εισηγείται σε κανένα μειοδότη.
5.Η αξιολόγηση της επιτροπής μιλά μόνο για τον ένα μειοδότη και δεν καταχωρεί οικονομικά στοιχεία 
ζημιάς για το δεύτερο μειοδότη, παρά αρκείται σε γενικότητες ότι δεν προσκόμισε προσφορές κλπ.
6.Δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη εγκύκλιος του Υπουργείου του νόμου 4412/2016 για να κρίνει τι 
είναι ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά.
7.Δεν υπάρχει περίπτωση με τη ψήφο μου να χαρίσω σε κανέναν εργολάβο 248.700 € που είναι η 
ζημιά που θα υποστεί ο Δήμος πηγαίνοντας στο δεύτερο μειοδότη με 8,29% διαφορά έκπτωσης 
μεταξύ πρώτου και δευτέρου (61,39%-53,19%).
Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή για τα Περιβολάκια ήταν 
υπέρμαχη του πρώτου μειοδότη, όπως προέκυψε από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και η 
προηγούμενη Δημοτική Αρχή υπέρ του δεύτερου μειοδότη.
Τι μεσολάβησε και άλλαξαν αντίστροφα στο συγκεκριμένο έργο;
Δηλαδή η σημερινή Δ.Α. να ψηφίζει υπέρ του δεύτερου και η προηγούμενη να ψηφίζει υπέρ του 
πρώτου.
ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                                                   ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27/01/202044
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κόρινθος, 28 Ιανουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ      
Γραφείο Τύπου Δημάρχου     
  Υπεύθυνη: Χριστίνα Τσιορωτά
Τηλέφωνο: 27413 61045  Κινητό: 6931061359                          Προς: ΜΜΕ                                                                                

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Β.Νανόπουλος απαντά
για το σχολείο της Αρχαίας Κορίνθου:

«Λειτούργησα με υπευθυνότητα για να εκτελεστεί το έργο
προς το συμφέρον των δημοτών»
Απαντήσεις έδωσε στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα ΜΜΕ το μεσημέρι της Τρίτης ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος αναφορικά με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το σχολείο της Αρχαίας Κορίνθου και την κατακύρωσή του στον 2ο μειοδότη.
Στην οικονομική επιτροπή κατακυρώθηκε το έργο για την κατασκευή του σχολείου στην Αρχαία Κόρινθο, ένα έργο 3 εκ ευρώ και κατακυρώθηκε όχι στον 1ο ο οποίος είχε έκπτωση 63% αλλά στον 2ο ο οποίος είχε δώσει 53%.
Ακούστηκαν  διάφορα σχόλια από την πλευρά των κυρίων Πνευματικού και Σταυρέλη.
Θα ήθελα να απαντήσω και να πω ότι η απόφαση της επιτροπής είναι η συμφέρουσα για το δήμο Κορινθίων. Η βασική μου αρχή, γιατί όπως ξέρετε και αρχές έχω και αξίες  τις οποίες απαρέγκλιτα τηρώ, και η βασική αξία και αρχή που ακολουθούμε στο δήμο Κορινθίων είναι να προστατεύουμε το συμφέρον των δημοτών. Αυτή η απόφαση πάρθηκε διότι η πρώτη προσφορά, αυτή που είχε το μεγαλύτερο ποσοστό της έκπτωσης, από την αρμόδια επιτροπή που δεν είναι του Δήμου είναι ανεξάρτητη αρχή, κρίθηκε ότι είναι εσφαλμένη και ο ανάδοχος αν έπαιρνε το έργο θα έχανε σημαντικά ποσά, κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι  το έργο δεν πρόκειται να εκτελεστεί ποτέ.
Γι αυτό άλλωστε και είχε ζητηθεί αιτιολόγηση της προσφοράς. Επειδή λοιπόν το έργο δεν μπορεί να εκτελεστεί με συμφέροντα τρόπο για την πρώτη εταιρία που έδωσε την έκπτωση πήγαμε στη 2η με την ελπίδα να δεχτεί να το ολοκληρώσει, κάτι το οποίο δεν θεωρείται δεδομένο, γιατί και εκεί η έκπτωση είναι μεγάλη, το έργο είναι πολύπλοκο και δύσκολο και πολύ πιθανό να μην δεχτεί να το κάνει και ο 2ος μειοδότης.
Θα ήθελα όμως να πω στον κ.Πνευματικό πως δεν δικαιολογείται για έναν άνθρωπο που έχει θητεία στο δήμο στη θέση του Δημάρχου για πολλά χρόνια να κάνει ανεύθυνη αντιπολίτευση. Η στάση του και τα όσα είπε κάθε άλλο παρά υπεύθυνη στάση αντιπολίτευσης είναι
Και το  λέω αυτό γιατί: Ποιος ζήτησε να γίνει η αιτιολόγηση των προσφορών; Ο κ.Πνευματικός και εγώ ως αντιπολίτευση συμφώνησα. Γιατί το ζήτησε; Γιατί έβλεπε ότι με την  μεγάλη έκπτωση ήταν αδύνατο να ολοκληρώσει το έργο και είχε δίκιο, και εγώ συμφωνώ σε αυτό!
Δεν μπορεί όμως τώρα να λέει ότι η εταιρία , αυτή που έχει αναλάβει και την πλατεία, να μην είναι κατάλληλη για την πλατεία , να μην είναι κατάλληλη για το σχολείο για να ζητάει αιτιολόγηση και τώρα να έρχεται να λέει δώστε το έργο σε αυτήν την εταιρία που είναι αναξιόπιστη που δίνει την μεγαλύτερη προσφορά και δεν θα εκτελέσει το έργο.
Αυτή δεν είναι υπεύθυνη στάση.
Όσων αφορά τον κ.Σταυρέλη, λέει ότι είναι πάγια η τακτική να δίνουμε τα έργα στην χαμηλότερη προσφορά και έχω πει και εγώ ότι είναι το σωστό. Όμως, όλοι οι κανόνες έχουν και τις εξαιρέσεις τους. Ο κ.Σταυρέλης ίσως δεν  γνωρίζει ότι η εταιρία που μας προτείνει να αναλάβει το έργο είναι αυτή που έχει προβλήματα στο έργο της πλατείας είναι εκείνη που έχει αναλάβει άλλα τρία έργα μεγάλα στο δήμο Κορινθίων, ένα έργο στα Αθίκια, στο Στεφάνι και στον Αι Γιώργη.
Είναι υψηλού κινδύνου ενέργεια να δώσουμε όλα τα έργα στην ίδια εταιρία που έχει προβλήματα.
Επίσης, ίσως δεν πρόσεξε ο κ.Σταυρέλης ,ότι η μόνη λύση για ένα έργο που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ  και για να ολοκληρωθεί σύντομα και σωστά πρέπει να έχει έναν αξιόπιστο εργολάβο που έχει το χρόνο και τα μέσα να τελειώσει το έργο έγκαιρα.
Μακάρι να δεχτεί ο 2ος εργολάβος , σε καμία περίπτωση εγώ και οι συνεργάτες μου και όποιος  χρησιμοποιεί την κοινή λογική δεν θα μπορούσε να δώσει το έργο σε κάποιον ο οποίος  έχει κατ επανάληψη πει στις τεχνικές υπηρεσίες ότι δεν θέλει το έργο γιατί θα χάσει πολλά χρήματα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η δική μου στάση και του Δήμου Κορινθίων είναι η υπεύθυνη στάση για το έργο και το συμφέρον των πολιτών>.


ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Νίκος Λόης  Xάνεται η περιουσία του Δήμου.
Να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες

22 Ιαν 2020
https://www.loutrakiblog.gr/wp-content/uploads/2019/03/%CE%9B%CE%9F%CE%97%CE%A3-%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-365x244.jpg

Ο Νίκος Λόης, νομικός και πρώην δημοτικός σύμβουλος με επιστολή του στο loutrakiblog.gr κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την περιουσία της Τουριστικής Ανωνύμου Εταιρείας του Δήμου Λουτρακίου-Π-Αγ.Θ., η οποία βγαίνει “στο σφυρί” το Μάρτιο του 2020
Καλημέρα φίλες και φίλοι.
Όπως είναι γνωστό σε εσάς, λόγω της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της, η κοινοπραξία ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, προς την εταίρο – στην κοινοπραξία – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕTΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, η τελευταία δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και έχουν κατασχεθεί όλα τα ακίνητά της.
Την κατάσχεση επέβαλε η ΑΕ της εργολήπτριας του ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ , στην οποία οφείλουμε 4 εκατομμύρια και τους τόκους, για πολλα έτη.
Ορίστηκε ήδη ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για 3.3.2020. Ανάμεσα στα ακίνητα που εκπλειστηριάζονται είναι και το υδροθεραπευτήριο που στοίχησε πάνω απο 20 εκατομμύρια ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς 7,3 εκατομμύρια.
Επειδή ο θερμαλισμός συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία του τόπου μας, είναι αδήριτη ανάγκη να διασώσει ο Δήμος μας, το ιστορικό αυτό ακίνητο, για να μην τρωθεί το γόητρό του και για να σταθεί στο ύψος που του αναλογεί, έναντι της ιστορίας του.
Σήμερα το πρωί κατέθεσα αίτηση για την διάσωση του υδροθεραπευτηρίου, απο τον Δήμο, με απόφαση που πρέπει να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, για να συνάψει δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή και με άλλα πιστωτικά ιδρύματα, ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2020, ώστε να μπορεί να λάβει μέρος, με αξιώσεις να το αγοράσει μέσω πλειστηριασμού, ως οφείλει έναντι της ιστορίας του, στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.
Δυστυχώς η ανακοπή που άσκησε, κατά της έκθεσης κατασχεσης, καίτοι έπραξε άριστα ο πληρεξούσιος Δικηγόρος, λόγω νομολογίας , δεν έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας.

Εφιστούμε, λοιπόν, την προσοχή όλων, και κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και ζητάμε άμεσες ενέργειες από του Δημοτικούς Αρχοντες και έπειτα από τους βουλευτές, Περιφερειάρχη και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, προκειμένου να σταθούμε άξιοι έναντι των ευθυνών μας και έναντι της ιστορίας μας.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 22.1.2020

Νίκος Λόης
Δικηγόρος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κιάτο  27/01/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                     Αριθ. Πρωτ: 644

(Φωτό πρατήριο καυσίμων αντλία)

Αριθ. Πρωτ: 644  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό, διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΓΡΏΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΚΊΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2020-2021» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση επί της διαμορφούμενης, για έκαστο είδος καυσίμου, μέσης τιμής είτε χονδρικής είτε λιανικής πώλησης (αναλόγως του Τμηματικού Προϋπολογισμού) στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 668.436,27€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 828.860,98€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%).
Αναλυτικά η συνολική προμήθεια έχει ως εξής:
1.        Βενζίνη αμόλυβδη (CPV: 09132100-4): 44.797,34 λίτρα.
2.        Πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134220-5): 477.120,17 λίτρα.
3.        Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5): 156.374,91 λίτρα.
Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., ΜΗΚΩΝΗ, Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο προϋπολογισμός της έχει χωριστεί σε επιμέρους 6 Τμηματικούς Προϋπολογισμούς.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α Συστήματος: 83633).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 28-01-2020, 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-02-2020, 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 03-03-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α, ήτοι έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ 6.685,00€ επί του συνόλου της προμήθειας, ή ίση με το ένα τοις εκατό (1%) της εκτιμώμενης αξίας του Τμήματος ή των Τμημάτων της σύμβασης για το (τα) οποίο (α) κατατέθηκε προσφορά.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο προμηθευτής που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον Τμηματικό Προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) για το Δήμο Σικυωνίων (1ος και 2ος Τμηματικός Προϋπολογισμός) ορίζεται μέχρι και τις 31-12-2021.
Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των υπολοίπων καυσίμων, (3ος, 4ος, 5ος και 6ος Τμηματικός Προϋπολογισμός) ορίζεται μέχρι και τις 31-12-2020.
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του.
Προκήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22-01-2020 ημέρα Τετάρτη.
Τα έντυπα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί και παρέχονται ελεύθερα από 28-01-2020 και ώρα 15:00στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  www.promitheus.gov.gr.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 83633).
Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος


ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Επικίνδυνη για την ασφάλεια οδηγών και πεζών αλλά και απαράδεκτη, είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό σε τοπικά διαμερίσματα του δήμου, με την «κακή συνήθεια» προφανώς νεαρών φιλάθλων, να κολλούν αυτοκόλλητα στις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας.
Προφανώς μέσω… των πινακίδων συντελείται ένας ιδιότυπος πόλεμος κυριαρχίας μεταξύ τους , χωρίς να έχουν επίγνωση βεβαίως των κινδύνων που ελλοχεύουν αλλά και της κείμενης νομοθεσίας που απαγορεύει ρητώς την κάλυψη των πινακίδων οδικής κυκλοφορίας.
Ο Δήμος κάνει έκκληση σε αυτούς που προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες να σταματήσουν και να κατανοήσουν πως αυτό το παιχνίδι «εκτόνωσης» είναι άκρως επικίνδυνο.
Αλλά και η εικόνα μιας σημαδεμένης πινακίδας δεν περιποιεί τιμή για την περιοχή μας, για την κοινωνία μας ,πόσο μάλλον για τη νέα γενιά μας, και ακόμη περισσότερο όταν αφορά καινούριες σηματοδοτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των μαθητών μας (σχολεία).
Εάν αυτό δεν συμβεί και δεν σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, σε συνεργασία με την αστυνομία ο Δήμος μας θα λάβει πιο δραστικά μέτρα για την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων, ενώ παράλληλα θα προβεί σε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου, ώστε να τιμωρηθούν εκείνοι που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Αννίβας Παπακυριάκος
Δήμαρχος Βέλου Βόχας

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
Δήμος Βέλου Βόχας
26-1-2020
Nέες παιδικές χαρές στον Δήμο Βέλου Βόχας
Η νέα παιδική χαρά στην κοινότητα Κοκκωνίου παραδίδεται τις επόμενες ημέρες.

(φωτό παιδική χαρά)

Η νέα παιδική χαρά που δημιουργείται στην κοινότητα Κοκκωνίου τις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στους μικρούς μας κατοίκους.
Πρόκειται για μία σύγχρονη, ασφαλή και πιστοποιημένη παιδική χαρά που κατασκευάζει ο Δήμος Βέλου Βόχας σε όλα τα τοπικά του διαμερίσματα.
Οι υπόλοιπες θα παραδοθούν σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες.
27-1-2020
Συνεχίζεται η κατασκευή παιδικών χαρών στις κοινότητες του Δήμου Βέλου Βόχας.
Την  Δευτέρα 27/1/2020 από το πρωί ξεκίνησε η τοποθέτηση των δαπέδων και οργάνων, στη παιδική χαρά της κοινότητας Βέλου.
Ζευγολατιό, Βραχάτι, Νεράντζα, Κρήνες, Στιμάγκα, Κοκκώνι, Βέλο....και συνεχίζουμε.


ΔΗΜΟΣ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Πρωτοχρονιάτικη Κοπή Πίτας του ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου
(Φωτό κοπή πίτας)
Τη Τετάρτη στις 22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Πρωτοχρονιάτικη Κοπή Πίτας του ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου.
 Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Βουλευτής κος Ταγαράς Νικόλαος, η Βουλευτής Κα Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη, Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Ηλίας Κατσούλης Κος Σκέρος Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κος Λάσκος, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κα Μενουνου Ελίνα, ο Αντιδημαρχος Οικονομικής Διοίκησης κος Λόντος Αναστάσιος η Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κα Μαστέλλου- Βασιλάκη Γιόλα, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης αλλά και πλήθος κόσμου.
 Καλεσμένοι στην εκδήλωση ήταν το χορευτικό τμήμα από το ΚΑΠΗ Κιάτου, οι οποίοι ομόρφυναν την βραδιά με κέφι και χορευτικές φιγούρες. Το εορταστικό πρόγραμμα συμπληρώθηκε με μελωδίες από την  Χορωδία του ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου κ χορό από το χορευτικό τμήμα του ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου. Ιδιαίτερη πινελιά αποτέλεσε ο πρώτος χορός του ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου Ες Βασίλ ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Άγιο Βασίλη και χορεύεται με κεριά.
 Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κος Σκέρος ανακοίνωσε ότι ξεκινάει νέα ομάδα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου για όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες. Ανέφερε επίσης ότι ξεκινάει μια συνεργασία με το κέντρο Ψυχικής Υγείας Πάτρας, όπου μια φορά τον μήνα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, θα κλείνονται ραντεβού για συναντήσεις όσων δημοτών έχουν ανάγκη, με μέλη της επιστημονικής ομάδας (Ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή).
 Η Αντιδήμαρχος πολιτισμού Κα Μενούνου αναφέρθηκε επίσης σε μια νέα δράση  που θα πραγματοποιηθεί, για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας. Η προσπάθεια αυτή γίνεται , με την συνδιοργάνωση  της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, όπου τον Μάρτιο θα παρευρίσκεται  στον Δήμο μας, κινητή  μονάδα του   Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας, για να παρέχει δωρεάν εξετάσεις, σε όσες γυναίκες το επιθυμούν .
Οι συμμετέχοντες διασκέδασαν και στο τέλος του προγράμματος αποχώρησαν με αναμνηστικά δωράκια για Καλή Χρονιά.


ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΤΙΚΟ   ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ   2020
Ελάτε  όλοι  να  ζωντανέψουμε ένα ξεχασμένο θεσμό!!

(φωτό Μάσκα καρναβαλιού)

Το Καρναβάλι της Νεμέας ,
μετά από πολυετή απουσία,
θα    πραγματοποιηθεί    την 
Κυριακή    1    Μαρτίου        στην  οδό Δερβενακίων  και  θα  καταλήξει  
στην πλατεία Ηρώων!
Κέφι, χορός , τραγούδι και πολλές εκπλήξεις  που     θα   κάνουν  τη  μέρα αυτή 
αξέχαστη !!
Για   την  καλύτερη  διοργάνωση είναι      απαραίτητη η συμμετοχή όλων!
     Φορέστε την καλύτερή σας διάθεση και ελάτε να ξεφαντώσουμε όλοι μαζί!!

Υπεύθυνοι Αντιδήμαρχοι :Καρκώνης Αθανάσιος- 6944931995
Σελλάς  Γεώργιος - 6944565468
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου
στο παρακάτω τηλέφωνο:     Μούσχουρας  Γιώργος   6936813334
Δεν υπάρχουν σχόλια