Header Ads

Περιφέρεια Πελοποννήσου : Προτεραιότητα μας το πρόγραμμα δακοκτονίας


Μέσα στις προτεραιότη­τες της Περιφέρειας Πελο­ποννήσου είναι η υλοποίη­ση του προγράμματος δα­κοκτονίας. Μάλιστα ο προ­ϋπολογισμός του έργου για το 2018 είναι ο μεγαλύτε­ρος των τελευταίων ετών, αξιοποιώντας και τα αδιά­θετα ποσά της προηγούμε­νης περιόδου και παρά τις ελλείψεις στη χρηματοδό­τηση. 
Σχετικά με τις διαδικασίες προετοιμασίας για την υλο­ποίηση του προγράμματος δακοκτονίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η εκτέλεση των δολωμα­τικών ψεκασμών καθώς και η παγιδοθεσία γίνεται από εργολάβους, οι οποίοι ανα­δεικνύονται μέσω διενέρ­γειας διαγωνισμών.
Οι διαγωνιστικές διαδικα­σίες από τις αρμόδιες υπη­ρεσίες των Περιφερικών Ε­νοτήτων ξεκίνησαν έγκαιρα. Ειδικότερα για την ΠΕ Μεσ­σηνίας ξεκίνησαν το Μάρτι­ο, ένα μήνα νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά, α­μέσως μετά την έκδοση από το Υπουργείο Εσωτερικών της απόφασης των κατανε­μόμενων ποσών του προϋ­πολογισμού δακοκτονίας. Η συγκεκριμένη απόφαση α­ποτελεί βασική προϋπόθε­ση για την έναρξη των δια­δικασιών.
Ήδη, κατόπιν σχετικών α­ποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχουν ανα­δειχθεί οι οριστικοί μειοδό­τες και οι φάκελοι των δια­γωνισμών έχουν αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμ­βατικό έλεγχο. Αναμένεται η έγκριση εντός των προσε­χών ημερών, του Ελεγκτι­κού Συνεδρίου για να ακο­λουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων.
Για επτά τμήματα του Δή­μου Πύλου-Νέστορος λόγω μη υπάρξεως αποδεκτών προσφορών, οι εργολάβοι θα αναδειχθούν μέσω της διαδικασίας της διαπραγμά­τευσης κατόπιν της ληφθεί­σας έγκρισης από την Ανε­ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 
Για να υπάρξει δυνατότη­τα εκτέλεσης προσυμβατι­κών εργασιών δακοκτονίας, όπως και τις προηγούμενες περιόδους και να αποφευ­χθούν καθυστερήσεις, έχει ήδη υπάρξει από τον προη­γούμενο Απρίλιο παρέμβα­ση της Περιφερειακής Αρχής προς το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να προωθηθεί η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση. 
Η προμήθεια των φυτο­προστατευτικών δακοκτονί­ας θα πραγματοποιηθεί α­πό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τις ανάγκες του πρώτου γενικού ψεκα­σμού, υπάρχουν στις απο­θήκες των ΔΑΟΚ, τα απαι­τούμενα φυτοπροστατευτι­κά.
Παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν λαμβάνει τις αναλογού­σες πιστώσεις από τη σχετι­κή απόφαση κατανομής του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με την έ­κταση των ελαιώνων και το ύψος της παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων, ο προϋπολογισμός του έργου για το 2018 είναι ο μεγαλύ­τερος των τελευταίων ετών, αξιοποιώντας και τα αδιάθε­τα ποσά της προηγούμενης περιόδου. 
Όσον αφορά το εποχικό προσωπικό, μετά την απο­στολή της σχετικής απόφα­σης με σημαντική καθυστέ­ρηση, την 15η Ιουνίου 2018 από το Υπουργείο Εσωτερι­κών, έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρμόδιες υπηρεσί­ες οι διαδικασίες πρόσλη­ψης του προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.Έως την πρόσληψη του προσωπικού οι απαιτού­μενες εργασίες δακοκτονί­ας θα πραγματοποιηθούν από το μόνιμο προσωπικό των ΔΑΟΚ.

Πηγή: Ε.Θ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια