Header Ads

Μαρία Θελερίτη ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας : Ένας σημαντικός νόμος του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής με τον οποίο απλοποιούνται και επιτυγχάνονται οι διαδικασίες παροχής διεθνούς προστασίας και ασύλου


Με αναφορά στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Liberation με τον τίτλο«Ιερουσαλήμ – Γάζα: μια πρεσβεία και ένα μακελειό»,ξεκίνησε την ομιλία της στην ολομέλειαη βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας, Μαρία Θελερίτη,για να καταγγείλει τα αιματηρά εγκαίνια της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ και την δολοφονική επίθεση που έχει εξαπολύσει ο Ισραηλινός στρατός κατά Παλαιστίνιων διαδηλωτών. Η βουλεύτρια, αναφερόμενη και στο ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πώς είναι αναγκαίο η διεθνής κοινότητα όχι μόνο να καταδικάσει απερίφραστα τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού που έχουν σαν αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, αλλά να αναλάβει ταυτόχρονα ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στην περιοχή και την άμεση εκτόνωση της κατάστασης.
Στην συνέχεια, αναφέρθηκε στο σχέδιο νόμου και στο γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση, μέσα σε ένα ασφυκτικό και ολοένα πιο συντηρητικοποιούμενο πλαίσιο άρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρει θέση και να δράσει (και για τις αιτίες που γεννούν τους πολέμους, και για την ουσιαστική και ολοκληρωμένη στήριξη και όχι διαχείριση των προσφύγων, και για τις επαναπροωθήσεις προσφύγων από την Τουρκία στη Συρία και για την εισβολή της Τουρκίας στο Αφρίν),επιχειρεί να δείξει έναν άλλο δρόμο, σεβόμενη τα δικαιώματα των προσφύγων, και προσπαθώντας να δώσει και πάλι ελπίδα.
Η ευθύνη που μας αναλογεί, επισήμανε η Μ.Θελερίτη, είναι καταρχάς να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής και φιλοξενίας των προσφύγων και να κατοχυρωθούν τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα των προσφύγων σε αυτήν την αντίξοη πραγματικότητα. Και κυρίως για να αρθεί η απελπισία και η αποθάρρυνση. Επομένως είναι αναγκαίο όχι μόνο να αποσυμφορηθούν τα νησιά όσο το δυνατόν ταχύτερα, με ιδιαίτερη φροντίδα για τις ευάλωτες ομάδες, για τις γυναίκες και τους ανηλίκους, αλλά και να προετοιμαστεί η ενδοχώρα με κατάλληλες δομές φιλοξενίας που θα λειτουργούν με πρωτόκολλα ασφαλείας, κανονισμούς λειτουργίας, συντονιστές και διοικητές με κατάλληλα προσόντα ή και εμπειρία.
Το σχέδιο νόμου που ψηφίζει το κοινοβούλιο προχωράει καταρχάς στην πλήρη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε όσα προβλέπονταιαφενός στην Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία και αφετέρου στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης. Επομένως πρόκειται για μια προσαρμογή στην νομοθεσία της ΕΕ η οποία αποτελεί υποχρέωση της χώρας με βασικό σκοπό την βελτίωση και απλοποίηση των διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών παροχής διεθνούς προστασίας. Από την άλλη, σκοπός της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ είναι η θέσπιση διαφανούς και απλουστευμένης διαδικασίας εισδοχής των ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων, που βασίζεται σε κοινούς ορισμούς και εναρμονισμένα κριτήρια και η διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου στην ΕΕ για την προσέλκυση των προσώπων που μετακινούνται μεταξύ εταιριών (intra-corporate transferees/ ICTs), δηλαδή διευθυντικών στελεχών, εξειδικευμένων υπαλλήλων και ασκούμενων πτυχιούχων στο πλαίσιο μεταθέσεων από εταιρείες εκτός της ΕΕ σε οντότητες που ανήκουν σε αυτές ή σε όμιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη-μέλη.
Παράλληλα, είναι προφανές ότι το σχέδιο νόμου επιχειρεί να ανταποκριθεί στις πιέσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιτάχυνση και σύντμηση των διαδικασιών για την παροχή ασύλου. Η πλήρης ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ, (μέρος της οποίας είχε ενσωματωθεί στις διατάξεις του Ν. 4375/2016) επιβάλλεται λόγω της ανάγκης να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις για τις προϋποθέσεις παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής.
Μιλώντας ενδεικτικά για τις σημαντικότερες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου η Μ. Θελερίτη αναφέρθηκε στην πρόβλεψη για παροχή ενημέρωσης στους πρόσφυγες σχετικά με δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την ρύθμιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και τους περιορισμούς της, τις προϋποθέσεις και εγγυήσεις για τους κρατουμένους, τις προβλέψεις γιατα ευάλωτα άτομα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και για τις ρυθμίσεις για την προστασία των οικογενειών, την απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση, και την εκπαίδευση των ανηλίκων, που εισάγονται με ειδικές διατάξεις.
Επίσης αναφέρθηκε πιο αναλυτικά στο Άρθρο 28 με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα ταχείας αντιμετώπισης επιτακτικών και κατεπειγουσών αναγκών που προκύπτουν λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού εκκρεμών αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας και του επίσης μεγάλου, αριθμού εκκρεμών προσφυγών ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών. Τόνισε ότι η σύσταση ομάδων εργασίας με ορισμένο έργο και χρόνο παράδοσης θα συμβάλει στην αύξηση του παραγόμενου έργου σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας παροχής διεθνούς προστασίας και θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την ολοκλήρωση της εξέτασης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων διεθνούς προστασίας χωρίς επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι το κόστος θα καλύπτεται από χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η βουλεύτρια επισήμανε επίσης την ιδιαίτερη σημασία του Άρθρου 36 με το οποίο προβλέπεται η αποζημίωση των κατοίκων των περιοχών της Χίου και της Λέσβου που υπέστησαν ζημιές λόγω της διαμονής αιτούντων διεθνούς προστασίας.Αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, είναι σύμφωνη με τις αρχές της αλληλεγγύης μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, και ταυτοχρόνως συμβάλλει στην αποκατάσταση αδικιών και την διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης.
Η βουλευτής Μ. Θελερίτη ολοκλήρωσε την ομιλία της υπογραμμίζοντας ότι εκτός από την προσαρμογή στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό πολιτικών για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων (όσων επιλέξουν να παραμείνουν στην χώρα).
Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Άλλωστε έχουμε και την καλή πρακτική της ένταξης των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση. Καιρός να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό για την εργασιακή και ευρύτερη κοινωνική ένταξη των προσφύγων.Από την άποψη αυτή θεωρώ ότι το σχέδιο νόμου που συζητούμε θα συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι έχουμε μεγάλη διαδρομή να διανύσουμε, τα περιθώρια για αντίσταση στην νεοφιλελεύθερη και ακροδεξιά αντίληψη της περιχαράκωσης, των κλειστών συνόρων, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, όπως και τα περιθώρια για αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη είναι ανοιχτά.»

Γραφείο Τύπου Μ. Θελερίτη, 
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας
Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια