Header Ads

Κατέβασε αυλαία η ΕΠΣ Κορ. : Νέος Πρωταθλητής ΠΑΣ Κόρινθος στη Γ΄Εθνική Ο Νεός Πρωταθλητής είναι ο ΠΑΣ Κόρινθος στη Γ΄Εθνική ΑΗΤΤΗΤΟΣ Ο Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006


Το Σάββατο έπεσε η αυλαία στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας ΕΠΣ Κορινθίας με την 28η αγωνιστική η­μέρα στα γήπεδα του Νομού μας. Η φετινή ποδοσφαιρική περίοδος ή­ταν καρμπόν σαν την περσινή με μόνη τη διαφορά πως οι διεκδικη­τές του τίτλου ήταν δύο ομάδες α­πό την πόλη της Κορίνθου. Σχεδόν ισοδύναμες και αδιαμφισβήτητες έ­ναντι όλων των άλλων ομάδων της κατηγορίας. Το καρμπόν αναφέρε­ται στη συμπεριφορά της διαιτησίας στους κρίσιμους αγώνες μεταξύ των δύο διεκδικητών του Πρωταθλήμα­τος. Κάποιοι έκαναν ΄κακή χρήση του όρου « Άρχων του γηπέδου». Αδίκη­σαν, δημιούργησαν το αίσθημα αδι­κίας και διωγμού και φρόντισαν με τη βοήθεια άλλων να στοιχειοθετή­σουν κατηγορίες για ενστάσεις, που αλλοίωσαν το αποτελέσματα που έ­φεραν οι νικητές, πανάξιοι και αήτ­τητοι σε όλη τη περίοδο. 
Η ομάδα αυτή νίκησε τρεις αλλε­πάλληλες φορές καθαρά τον χρη­σμένο σχεδόν ισάξιο μετέπειτα Πρω­ταθλητή ΠΑΣ Κόρινθος, τον οποίον μάλλον θα νικούσαν και για τέταρτη φορά, αν ο διαιτητής δεν διέκοπτε άδικα και πρόωρα τον μεταξύ των δύο ομάδων της πόλεώς μας αγώνα με την ανεπίτρεπτη και μονομερώς άδικη, θεατρινίστικη συμπεριφορά του καθ΄ όλη τη διάρκεια τούτου. 
Το ποδόσφαιρο σαν άθλημα πλη­γώθηκε αυτή την χρονιά περισσότε­ρο από την προηγούμενη, γιατί οι άνθρωποι, που όφειλαν να προστα­τέψουν την έννοια του ευ αγωνίζε­σθαι και της ευγενούς άμιλλας έδει­ξαν μία αχαρακτήριστη εχθρική συ­μπεριφορά έναντι του καινούργιου βάζοντας φραγμό στην ευγενή φι­λοδοξία κάποιων εθελοντών παρα­γόντων του αθλήματος, που τόσο έ­χει ανάγκη ο τόπος μας. 
Το απαύγασμα στο σκηνικό που στήθηκε ήταν η αίσθηση που δημι­ούργησε στο φίλαθλο κοινό η εξο­ντωτική ποινή της Πειθαρχικής Επι­τροπής της ΕΠΣ Κορινθίας, που επέ­βαλε ποινή 15 βαθμών στον ΑΣ Κό­ρινθος 06, μεταξύ των οποίων μεί­ον τρεις βαθμούς στο επόμενο Πρω­τάθλημα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις αιτιάσεις του διαιτητή , που διέ­κοψε τον αγώνα, χωρίς να ακούσει κουβέντα, απορρίπτοντας όλες τις αιτήσεις του ΑΣ Κόρινθος. Τέτοια α­πονομή Δικαιοσύνης, χωρίς να λάβει υπόψη της η Επιτροπή και την άλ­λη πλευρά, τέτοια συγχορδία και τέ­τοια έκφραση μίσους για μία ομάδα που δικαιούται το ολιγότερο, τον έ­παινο για το αήττητο και την ελπίδα που φέρνει ως κάτι νέο και άφθαρτο στο ταλαιπωρημένο ιστορικό ποδό­σφαιρο της Κορινθίας, που πάσχει α­πό υγιείς καταστάσεις, από αξιοκρα­τία και ισονομία… 
Και τώρα, ας πούμε λίγα λόγια για τον ΠΑΣ Κόρινθος, την ομάδα της καρδιάς μας, που τα΄ποσο μας έχει κάνει υπερήφανους στο απώτερο παρελθόν, αλλά και τόσο μας έχει πικράνει ο παραγοντισμός κακοδιοι­κήσεων. Μπορούμε όμως, να πούμε σήμερα – άσχετα με τα παραπάνω α­ναφερθέντα – ότι τέλος καλό, όλα καλά, αρκεί να επιβεβαιώσει την ά­νοδό της στη Γ΄ Εθνική κατηγορία. 
Η «Μπάρτσα» βρίσκεται ύστερα από 4 χρόνια σε Εθνική κατηγορία. Πήρε το πρωτάθλημα και πλέον ε­τοιμάζεται για άλλες αγωνιστικές ε­πιδιώξεις. Η άνοδος της Κορίνθου συνδυάζεται με την πτώση από την Γ’ Εθνική όλων Αποτελεί ατυχές γε­γονός η πτώση των τριών Κορινθια­κών ομάδων του ΑΟ Λουτράκι, του ΑΣ Πέλοπα και του ΑΟ Ζευγολατιού από τον όμιλό μας. Ας είναι όμως, ποίος ξέρει πως θα επιδράσει η νέα κατάσταση την πορεία της ομάδας. 
Μπροστά μας υπάρχει ένα τρί­μηνο προετοιμασίας. Αναδιοργάνω­σης σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στη διοίκηση, αλλά ειδικότερα στην ενίσχυση του έμψυχου υλικού, που πλέον για να σταθεί ή να προχωρή­σει έχει να κάνει με μεγαθήρια των Ελληνικών γηπέδων. Εμείς, ως εφη­μερίδα έχουμε ένα παράπονο και ο­φείλει η διοίκηση της ομάδας να το λύσει. Επί μήνες δεν μπορούμε να βρούμε άκρη με ποίον υπεύθυνο ή πού μπορούμε μετά από κάθε αγώ­να να βρούμε σχετικό ρεπορτάζ. Ό­σο ήταν ο Μάκης … αρμόδιος, εί­χαμε μία άριστη συνεργασία και η «Μπάρτσα» έδινε το παρών στην Α­θλητική μας Φωνή, αλλά όταν απο­χώρησε στάθηκε αδύνατο να βρού­με επικοινωνία. 
Για την εξέλιξη τω αγώνων της ΕΠΣ Κορινθίας θα επανέλθουμε με νεώτερης τοποθέτηση. Για την ώρα παραμένουμε στην κατάφορη και ά­δικη συμπεριφορά Διαιτησίας και ΕΠΣ Κορινθίας έναντι μίας ομάδας που άξιζε τον Αθλητικό έπαινο. 
Όσον αφορά την άνοδο του ΠΑΣ Κόρινθος, τα συγχαρητήριά μας και ευχόμαστε η πορεία στη Γ΄Εθνική κατηγορία να είναι ανοδική, για τον φίλαθλο κόσμο που διψάει και πο­νάει, για την ιστορία της και για την ποδοσφαιρομάνα Κορινθία.

Δεν υπάρχουν σχόλια