Header Ads

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ (Φ. 1867)

 

Μια Σημαντική Πρωτοβουλία για την Αναβάθμιση της Εθνοφυλακής.  Μετά από δεκάδες χρόνια δικαιώθηκαν τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, αρχικά για τη δημιουργία ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ στις παραμεθώριες περιοχές και ακολούθως στο εσωτερικό της χώρας. Βεβαίως δεν ισχυριζόμαστε ότι «Κομίσαμε γλαύκας εις Αθήνας», αλλά τα σχετικά άρθρα μας αποστέλλονταν και αρμοδίως. Οι Στρατηγοί μας με Ανώτατες Στρατιωτικές Σπουδές, γνώριζαν καλύτερα από εμάς την ανάγκη αντιμετώπισης των πολλαπλών προβλημάτων που χρήζουν άμεσης ή μελλοντικής απάντησης. Εμείς απλώς το υπενθυμίζαμε…

 

Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ Ε/Φ

 


Αναοινώθηκε ήδη «Συγκρότηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) Ειδικής Σύνθεσης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις του εσωτερικού της χώρας, όπως Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Θήβα, Χαλκίδα, Πάτρα, Τρίπολη, Κόρινθο, Καλαμάτα κ.λπ.»  Η πρωτοβουλία βασίζεται στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του κρατικού μηχανισμού σε προσωπικό, όπως προέκυψε κυρίως από τα παρακάτω δεδομένα:
    α.    Τα διδάγματα από τις φυσικές καταστροφές που συγκλόνισαν την Ελλάδα, όπως τους σεισμούς που έπληξαν την Αθήνα το 1999, τις φονικές πυρκαγιές το 2007 στην Πελοπόννησο και το 2018 στο Μάτι, τις πλημμύρες στη Μάνδρα και τις έντονες χιονοπτώσεις στην Εύβοια το 2017, καθώς και τις μεγάλες πυρκαγιές το 2021 στη Βόρεια Εύβοια, Πελοπόννησο και Αττική, το 2022 στην Αττική και το 2023 στην Αττική, Λουτράκι κ.ά. και τις πρωτοφανείς πλημμύρες το 2023 στη Θεσσαλία.
    β.    Τη διαπίστωση σε διεθνές επίπεδο ότι: πρώτον με δεδομένη την κλιματική αλλαγή, τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι περισσότερο ακραία και πιο συχνά απ’ ότι στο παρελθόν, προκαλώντας φυσικές καταστροφές, δεύτερον στις φυσικές καταστροφές είναι κρίσιμη η εξασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ πολλών εμπλεκομένων φορέων και η επικοινωνιακή υποστήριξη ad hoc ad loc του συντονιστικού κέντρου και τρίτον αυξάνονται οι ανάγκες σε κυβερνοασφάλεια για την προστασία πληροφοριακών συστημάτων από κυβερνοεπιθέσεις και αποκτά μεγαλύτερη σημασία ο κυβερνοπόλεμος με τη διεξαγωγή αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο.
    γ.    Το γεγονός ότι στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού της χώρας κατοικεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και βρίσκονται οι περισσότερες από τις ζωτικές εγκαταστάσεις και τα κοινωφελή έργα, των οποίων είναι απαραίτητη η εξασφάλιση.

 


Οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) στην περίοδο Ειρήνης, εκτός από την κύρια αποστολή τους, συνδράμουν τον κρατικό μηχανισμό στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς τους. Καθοριστική είναι η συμβολή του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), ο οποίος αποτελείται από 3 πυλώνες: τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία. Όσον αφορά στην Εθνοφυλακή, για τον σκοπό, την οργάνωση και την αποστολή της ορίζονται στο άρθρο 61 του Ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/9.2.2023) [1] τα εξής: 
    α.    Στην παρ. 1 ο σκοπός της: «H Εθνοφυλακή, ως οργανική ένοπλη δύναμη του Στρατού Ξηράς, συγκροτείται στην περίοδο ειρήνης για την ενίσχυση και υποβοήθηση των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής τους σε περιόδους ειρήνης, επιστράτευσης (γενικής ή μερικής) και πολέμου.». 
    β.    Στην παρ. 2 η οργάνωσή της: «Η Εθνοφυλακή οργανώνεται σε ενεργές και επιστρατευόμενες Μονάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ειδικές στρατιωτικές και ονομάζονται Τάγματα Εθνοφυλακής (ΤΕΘ), με την προσθήκη του ονόματος της περιοχής όπου εδρεύουν. Τα ΤΕΘ δύναται να περιλαμβάνουν Υπομονάδες και Τμήματα Εθνοφυλακής.».
    γ.    Στις παρ. 3 και 4 η αποστολή της: «3. Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι η συμβολή στην άμυνα της χώρας, η ενίσχυση και υποβοήθηση του Στρατού Ξηράς στην εκπλήρωση της αποστολής του, όπως αυτή καθορίζεται στο πλαίσιο της διακλαδικής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περιόδους ειρήνης, επιστράτευσης (γενικής ή μερικής) και πολέμου. 4. Οι επιμέρους αποστολές της Εθνοφυλακής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπλήρωσή τους, καθορίζονται στον Στρατιωτικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εθνοφυλακής, στους αντίστοιχους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού, στα σχέδια επιχειρήσεων των κλιμακίων διοίκησης, στα οποία υπάγονται οι Μονάδες Εθνοφυλακής και στις διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού.».

Υπάρχει μεγάλος αριθμός ενεργών ΤΕΘ, που βρίσκονται κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές.

Η σκοπιμότητα της πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση των νέων ΤΕΘ απορρέει από την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στην Εθνοφυλακή να ενισχύει και να υποβοηθεί αποτελεσματικά τον ΣΞ όχι μόνο στις παραμεθόριες περιοχές αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, στην εκπλήρωση της αποστολής του σε περιόδους Ειρήνης, Έντασης-Κρίσης και Πολέμου, εφόσον σύμφωνα με τον νόμο δεν τίθεται καμία διάκριση μεταξύ των περιοχών της πατρίδας μας.

Τα νέα ΤΕΘ θα είναι Ειδικής Σύνθεσης με Υπομονάδες, κατά περίπτωση, Μηχανικού, Υγειονομικού, Πληροφορικής Υποστήριξης και Προστασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται με προσωπικό εξειδικευμένο στους τομείς Μηχανικού, Υγειονομικού (Ιατρικής-Νοσηλευτικής), Πληροφορικής, Διαβιβάσεων και με λοιπές ειδικότητες. Η οργάνωση των ΤΕΘ θα εξαρτάται από τον σκοπό της συγκρότησής τους, ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις αποστολές τους, όπως θα ορίζονται στα σχέδια επιχειρήσεων των κλιμακίων διοίκησης που θα υπάγονται και στις διαταγές του ΓΕΣ.

Στην περίοδο Ειρήνης τα ΤΕΘ θα ενισχύουν με προσωπικό κατά περιοχή τις Μονάδες Μηχανικού, τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, τις λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες, οι οποίες θα συνδράμουν τον κρατικό μηχανισμό στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του ΣΞ και των ΕΔ. Όσον αφορά στην κυβερνοασφάλεια τα ΤΕΘ θα ενισχύουν τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Πληροφορικής Υποστήριξης των ΕΔ.  Ομοίως τα ΤΕΘ στις περιόδους Έντασης-Κρίσης και Πολέμου θα ενισχύουν τον ΣΞ στην εκπλήρωση της αποστολής του. Εντός των ολίγων  μηνών οι πολίτες θα μπορούν να είναι πιο ασφαλείς…

 

Δεν υπάρχουν σχόλια