Header Ads

Πολιτική δραστηριότητα Χρίστου Δήμα (Φ.1830)

Δήμας Χρίστος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Βουλευτής Κορινθίας

Περίπου 700.000 € για το λιμάνι του Λουτρακίου
   


Η χρηματοδότηση αφορά την βελτίωση των υποδομών και προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου, με στόχο τον ασφαλή ελλιμενισμό των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

1. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και ιστών, pillar υδροδότησηςρευματοδότησης- πυρόσβεσης και συνδέσεις με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

2. Προμήθεια και εγκατάσταση προσκρουστήρων και δεστρών για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών.

3. Προμήθεια και εγκατάσταση θαλάσσιου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού (προμήθεια πλωτού φράγματος και απαραίτητων υλικών).

4. Τοποθέτηση φανού ναυσιπλοΐας.

Η πράξη αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους 2023 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, κ. Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης δήλωσε:

«Με την ολοκλήρωση του έργου, το λιμάνι Λουτρακίου αναδεικνύεται ως πόλος έλξης για την ανάπτυξη της αλιευτικής δραστηριότητας και συμβάλει στην ενίσχυση της γενικότερης οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Πρόκειται για ένα έργο αναγκαίο για το Λουτράκι και γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Έρευνας & Καινοτομίας κ. Χρίστο Δήμα, για την άμεση ανταπόκριση, υποστήριξη και συνδρομή του στα ζητήματα που αφορούν στον Δήμο μας...»Χρίστος Δήμας: «Χρηματοδότηση 11,5 εκατ. ευρώ για την Ελληνική συμμετοχή σε δύο Ευρωπαϊκές συμπράξεις»  
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας υπέγραψε το Τεχνικό Δελτίο που αφορά στη χρηματοδότηση ύψους 11.506.609,95€ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας υπέγραψε το Τεχνικό Δελτίο που αφορά στη χρηματοδότηση ύψους 11.506.609,95€ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), για την συμμετοχή Ελληνικών φορέων σε δύο Ευρωπαϊκές συμπράξεις για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (EuroHPC) και τις Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Οι συμπράξεις αυτές, στις οποίες η Ελλάδα είναι μέλος, χρηματοδοτούνται από κονδύλια από την ΕΕ, μέσω του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της Ένωσης 2021-27, «Ορίζοντας Ευρώπη», καθώς και από τα κράτη που συμμετέχουν ως μέλη στις ερευνητικές συμπράξεις, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων χρηματοδοτεί από το ΤΑΑ την Ελληνική συμμετοχή για τις προσκλήσεις του 2021 και 2022.

Το παρόν έργο προβλέπει τη συγχρηματοδότηση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης που θα επιλεγούν από τις Ευρωπαϊκές διακρατικές προκηρύξεις στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών των κοινοπραξιών. Σημειώνεται ότι η επιλογή των έργων Έρευνας και Ανάπτυξης που θα χρηματοδοτηθούν προκύπτει κατόπιν αξιολόγησης από τις Ευρωπαϊκές διακρατικές προκηρύξεις, στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών των αναφερόμενων κοινοπραξιών.

Η Ευρωπαϊκή σύμπραξη για τις Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα, προκειμένου να συνεισφέρει στον διπλασιασμό του σχεδιασμού και της παραγωγής ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων στην Ευρώπη, καθώς και στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 32,5 % μέχρι το 2030.

Επίσης, η σύμπραξη για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (EuroHPC) αποσκοπεί στην ανάπτυξη, επέκταση και διατήρηση στην ΕΕ ενός παγκόσμιου ομοσπονδιακού, ασφαλούς και υπερσυνδεδεμένου οικοσυστήματος υπερυπολογιστών, κβαντικών υπολογιστών, υπηρεσιών και υποδομής δεδομένων.

Για τον σχεδιασμό των στόχων και της αποστολής της κοινής αυτής επιχείρησης ελήφθησαν υπόψη οι εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών, η αναμενόμενη τεχνολογική εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την σύγκλιση των τεχνολογιών HPC και της τεχνικής νοημοσύνης, η εξέλιξη των τεχνολογιών υπερυπολογιστικής και τα νέα υπολογιστικά πρότυπα (νευρομορφικά και κβαντικά), καθώς και οι ανάγκες κατάρτισης και δεξιοτήτων για την επόμενη δεκαετία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ερευνάς και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), υποστηρίζει τους Ελληνικούς φορείς που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των επιλεγέντων έργων, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στο στόχο της ψηφιακής μετάβασης, αλλά και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών φορέων, ιδιαίτερα στους τομείς αιχμής.

Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την ουσιαστική ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών όλων των Ερευνητικών Κέντρων και επιπλέον μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και εξέλιξη του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής:

«Η Ελληνική συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές συμπράξεις επιτυγχάνεται μέσω των πόρων που διαθέτουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς οι κοινοπραξίες παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση ικανοτήτων και στην διάχυση νέας γνώσης σε βασικές τεχνολογίες αλλά και στον τομέα της υπερυπολογιστικής, που αποσκοπούν στην διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχία της Ευρώπης. Παράλληλα, συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, στην κλιματική μετάβαση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών.» Αφροδιτη Πανου 21.02.2023


Δεν υπάρχουν σχόλια