Header Ads

Δημοτικά νέα (Φ.1815)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


Ολοκληρώνεται η εκμίσθωση της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου 
Β.Νανόπουλος: Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη!
  


Η εκμίσθωση της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου προχωρά με την αποδοχή, το μεσημέρι της Δευτέρας 7.11.2022, της προσφοράς από την εταιρία «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε».Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος ανέφερε ότι σύντομα πλέον υπογράφεται η σύμβαση μίσθωσης και ξεκινά η υλοποίηση του Βιοτεχνολογικού Πάρκου της Κορίνθου.

Ο χώρος της περιφερειακής αγοράς, για πολλά έτη λεηλατημένος, παρατημένος και χώρος απόθεσης απορριμμάτων, μετατρέπεται σε κοιτίδα και ανάπτυξης, εργασίας και προοπτικής.

Η εκμίσθωση ουσιαστικά αποτελεί την έναρξη όλων εκείνων των εργασιών για την μετατροπή της Αγοράς σε Βιοτεχνολογικό Πάρκο και την εγκατάσταση των επιχειρήσεων που θα αναπτύξουν τις δράσεις υψηλής τεχνολογίας και θέσεις εργασίας, Ο Δήμαρχος Κορινθίων από την πρώτη στιγμή «είδε» στον χώρο της Περιφερειακής αγοράς προοπτική. Συνεργάστηκε άψογα με τον Υφυπουργό έρευνας και τεχνολογίας Χρίστο Δήμα, με την ΕΤΑΔ που ήταν ο ιδιοκτήτης του χώρου και είχε τον πρώτο λόγο, με επιχειρήσεις που ήταν διατεθειμένες να αναπτυχθούν στην περιφερειακή αγορά Λεχαίου.

Η ομάδα εργασίας που συστήθηκε δούλεψε μεθοδικά και στοχευμένα. Σε σύντομο, αν κανείς σκεφτεί την γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, χρονικό διάστημα επετεύχθη η παραχώρηση του χώρου από την ΕΤΑΔ στον δήμο. Η παραχώρηση αυτή ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο Βασίλη Νανόπουλο και τον Υφυπουργό Χρίστο Δήμα τον Ιούλιο του 2021.

Τον Φεβρουάριο του 2022 ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ έβαλε την υπογραφή του, μαζί με τον Δήμαρχο Κορινθίων, στην συμφωνία παραχώρησης.

Στις 7 Νοεμβρίου του 2022, σε μια ιστορική για το δήμο Κορινθίων στιγμή, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου επισημοποιήθηκε η προσφορά εκμίσθωσης από επενδυτικό σχήμα στο οποίο μετέχει και Κορινθιακή επιχείρηση.

«Το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Πετύχαμε την παραχώρηση αρχικά του χώρου στο δήμο από την ΕΤΑΔ αν και πολλοί την θεωρούσαν ακατόρθωτη, και πλέον με την αποδοχή της πρότασης εκμίσθωσης που υπογράψαμε, εγώ ως Δήμαρχος ,ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Πούρος και ο πρώην Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός ως μέλη της αρμόδιας επιτροπής, μετατρέπουμε έναν χώρο εγκαταλελειμμένο σε χώρο ανάπτυξης» δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένος ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος.

Υπενθυμίζουμε εδώ πως η σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ προβλέπει την παραχώρηση μετ’ ανταλλάγματος 102.381,67 τ.μ., της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου στο Δήμο Κορινθίων με σκοπό τη δημιουργία Βιοτεχνολογικού Πάρκου και την εγκατάσταση επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας, καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας σε σύνολο επένδυσης 80 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του ακινήτου προσδιορίζεται στα τριάντα (30) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ακόμη δέκα (10) έτη. Το έργο έχει λάβει ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Η υλοποίηση του πάρκου έχει χρονοδιάγραμμα 3 έτη.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 4η 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
  


Από τις πρώτες ενέργειες της δημοτικής μας αρχής είναι η δημιουργία γραφείου ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα. Το γραφείο θα στεγάζεται σε δικό του χώρο, θα εξυπηρετείται από δημοτικούς υπαλλήλους, θα συντονίζεται από ειδικό συνεργάτη που διαθέτει εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις και θα υπάγεται σε αντιδήμαρχο ο οποίος θα επιφορτιστεί αποκλειστικά τα σχετικά καθήκοντα (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).

Διαχωρίζεται σε τρεις (3) επιμέρους τομείς, Γεωργικό, Κτηνοτροφικό και Αλιείας.

Η αποστολή του γραφείου είναι σε γενικές γραμμές η παροχή βοηθείας στους κατ επάγγελμα ή κύρια απασχόληση αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς και ειδικότερα η υποστήριξη του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των ανθρώπων του χώρου. Η παρούσα προγραμματική δέσμευση αναφέρεται στις Αρμοδιότητες στον Γεωργικό τομέα και θα ακολουθήσουν προσεχώς αντίστοιχες για τους άλλους κλάδους.

Κύρια προσπάθεια, είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων με όλες τις δυνατότητες που έχει ένας Δήμος, η οποία θα επιτευχθεί με τον συνεχή έλεγχο της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων των φορέων που σήμερα είναι επιφορτισμένοι με αυτό και την επέμβαση σαν εκπρόσωπος του Δήμου με κάθε νόμιμο τρόπο υπέρ των συμφερόντων των αγροτών αλλά και η εξασφάλιση πιστώσεων και εκτέλεση έργων για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα (μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές κλπ) καθώς και η συντήρηση και επέκταση των υπαρχόντων δικτύων είτε του ΑΟΣΑΚ είτε των επεξεργασμένων υδάτων του βιολογικού.

Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία και την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

Το γραφείο συνεργάζεται με την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Κορινθίας, τους αντίστοιχους συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους και τους τοπικούς προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων οι οποίοι και θα συμμετέχουν στις σχετικές συσκέψεις, και οι οποίοι θα προτείνουν μεθόδους και τρόπους βελτίωσης της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την υπηρεσία Τουρισμού.

Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από τους παραγωγούς τιμές προϊόντων και την πορεία των αγορών και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών.

Συνεργάζεται µε ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για προγράμματα ΕΣΠΑ και παρέχει σχετικές συμβουλές.

Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Ευφυούς Γεωργίας με τοποθέτηση τηλεμετρικών σταθμών σε επιλεγμένα σημεία και συνεργασία, παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτιωτικές προτάσεις / παρεμβάσεις από φυτοπαθολόγους, εδαφολόγους, γεωργικούς μηχανικούς, εντομολόγους κλπ, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης δαπάνης 100.000 € ετησίως. Είμαστε πεπεισμένοι σαν νέα δημοτική αρχή ότι χωρίς πρόοδο και ευημερία των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, ο Δήμος μας δεν θα έχει το μέλλον που του αξίζει.

Γι’ αυτό έχουμε αποφασίσει να υλοποιήσουμε την ουσιαστική μας συμπαράσταση στα προβλήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων.

Κανείς δεν θα αισθάνεται μόνος του και εγκαταλελειμμένος.

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ


ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για την ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ( ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ), ΜΗΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ μια ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ( και ένα βοηθητικό κείμενο )
  


Μετά χρονικό διάστημα μετακινήσεων και ακινησίας, ας ξεκινήσουμε με κάποια απλά και προϋπόθετα.

Παρακολουθώ τις δράσεις και τα τεχνήματα δημοτικών συμβούλων, αρχηγών παρατάξεων, κάποιων ίσως και πάλι υποψηφίων. Ο Δήμαρχος είναι στην πόλη για δουλειές. Σε υποψήφιο τίθεται η ερώτηση ποια είναι η ταυτότητα του Δήμου και απάντηση δεν δίνεται. Άλλος προτείνει ως παράδειγμα, ( οικονομίστικης ρηχότητας ), έναν «αυτοδιοικητικό» του οικογενειακού σωλήνα, της άγνοιας και αυθάδειας. Πρώην Δήμαρχος ανακάλυψε ότι «η ανάπτυξή μας στηρίζεται στα μαγαζιά». Προκοπή θα κάνουμε αν πίνουμε και τρώμε καφέδες και σουβλάκια.

Άλλος δεν μιλάει γενικώς, αλλά δεν λέει και για τσίπουρα. Η Περιφέρεια θα αναπλάσει την Ανατολική και Δυτική πλευρά του Σύθα και κανένας δεν ενημερώνει, ούτε ζητάει ενημέρωση, ποιος μελέτησε, τι θα γίνει.

Ας αποπειραθούμε να βοηθήσουμε την σκέψη των αντιπροσώπων μας και τη δική μας. Από το «ότι νάναι» και ότι πει η περιορισμένη σκέψη μας, ας προσπαθήσουμε, με έναν ευέλικτο τρόπο, να ωθήσουμε την προγραμματική σκέψη. Ας καταφύγουμε σε ερωτήσεις. Στην επιλογή μικρών φράσεων από συνέντευξη της Αικατερίνης Βούζα στην εφημερίδα Νέος Αγών - παραθέτω το κείμενο -, που αφορά στην Καρδίτσα. Κι αυτό μήπως αρχίσει η σκέψη πάνω σε αντίστοιχες ερωτήσεις, και με την ρητή προειδοποίηση ότι αντιγραφές προτάσεων, απαντήσεων δεν επιτρέπονται, γιατί όλα ευδοκιμούν σε κατάλληλα και ιδιαίτερα περιβάλλοντα.

Ας αρχίσουμε από το Ξυλόκαστρο.

1. Ποιο είναι το βασικό κριτήριο πολεοδομικών παρεμβάσεων; (Προς βοήθεια, η Α. Β. απαντά… « … ο ιστορικός της ρόλος στην ευρύτερη περιοχή…) 

2. Με ποιες ειδικές χρήσεις, ποια πολεοδομική μορφή, ποια αρχιτεκτονική των κατασκευών;

3. Μέσα από την διερεύνηση και επιστημονική ανάλυση προκύπτουν οι «φυσιογνωμικοί» κανόνες της πόλης μεταξύ των οποίων προσδιορίζονται οι μορφές χρήσεων;

4. Η πόλη αποτελεί διοικητικό κέντρο… διοικεί αγροτική περιοχή, αυτό καθοδηγεί το είδος των εξυπηρετήσεων;

5. Ο τομέας της εκπαίδευσης, πλην των κλασικών μορφών, οφείλει να αφορά και στον αγροτικό πληθυσμό και πολύ περισσότερο στη σύνδεση μεταξύ αστικού και αγροτικού πληθυσμού;

6. Σε επίπεδο των αξιόλογων κτισμάτων ή αστικών διαμορφώσεων λειτουργούν ως Πολεοδομικά Σύμβολα;

7. Έχει υπάρξει καμμιά μελέτη αξιολόγησης των σημαντικών τοποσήμων, ώστε να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την αναγκαιότητα παρέμβασης;

8.Ποιους θεωρείτε κεντρικούς τόπους της πόλης;

9.Όλοι αυτοί οι τόποι πρέπει να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα ανάπλασης όχι μόνο για αισθητικούς λόγους αλλά και για να λειτουργήσουν ως το σημείο σύνδεσης του αστικού με τον αγροτικό χώρο, να συμπυκνώσουν το νόημα της πόλης ως αστικού κέντρου εξυπηρέτησης της ευρύτερης αγροτικής περιοχής;

10. Πρέπει να προηγηθεί μια έρευνα σχετικά με τις περιοχές επιρροής για κάθε σύμβολο , τον εντοπισμό της αξίας του από διάφορες απόψεις…σε ένα αξιολογικό άξονα παρεμβάσεων;

11. Θεωρείτε αναγκαίο ένα σοβαρό προγραμματισμό, με βοήθεια έμπειρων επιστημόνων, με την συνεργασία πανεπιστημίων… εμπειρίες επιτυχημένων αστικών αναπλάσεων;

Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ μετριέται με την ελευθερία και ευθύνη τους να ελέγχουν την εξουσία, να γνωρίζουν, να μετέχουν στα δημόσια, να κάνουν προτάσεις. Όσοι παρακολουθούμε Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, (τίποτα άλλο από κουκούλωμα της ουσίας και ευκαιριακές παρεμβάσεις), αλλά και δηλώσεις, συνεντεύξεις με φτωχές ερωτήσεις και απαντήσεις, έχουμε υποχρέωση στην επιμονή ενός δρόμου προγραμματικής αυτοδιοικητικής σκέψης. Για το Ξυλόκαστρο, την λειτουργικότητά του έναντι του Δήμου δεν ακούγεται κουβέντα, ούτε από το Συμβούλιο της πόλης, ούτε από δημότες. Πολλά από τα ερωτήματα είχαν ερευνηθεί - μετά από πρόσκληση προς τους κατοίκους να μιλήσουν για την πόλη τους - κατά την διεξαγωγή της πολιτιστικής πρωτοβουλίας SMALLVILLE στο Ξυλόκαστρο πριν λίγα χρόνια. Οπότε δεν απαιτούνται ιδιαίτερες επιστημονικές θητείες σε αστική οικονομία, οικονομία της πόλης, τοπική και περιφερειακή αναπτυξιολογία. Η αγάπη για τον τόπο σου, σου δίνει κίνητρα σκέψης, έρευνας και προτάσεων.

Έγραψαν ότι άρχισε προεκλογική περίοδος. Υπάρχουν ακόμα συνδημότες και υποψήφιοι που μπορούν να σκεφτούν και εκφράσουν προβληματισμούς, που είναι ο ουσιώδης πρόλογος κάθε προεκλογικού «αγώνα»;

(Χρήσιμο για την διαπραγμάτευση των παραπάνω ερωτημάτων και με ευρύτερες διδακτικές αναπτυξιακές προεκτάσεις ένα σημείωμα του Ντίνου Παπαντωνίου, εδώ: Επιστροφή των Δήμων στους Πολίτες - Πόσες φορές ακούσαμε, διαβάσαμε, για τοπική ανάπτυξη και αποκέντρωση; (του ΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ) 

Γρηγόρης Κλαδούχος - Ξυλόκαστρο, 27 Οκτωβρρίου 2022ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»

Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές λόγω των έντονων αυτών βροχοπτώσεων
  


-Η πόλη του Κιάτου και η ευρύτερη περιοχή πέρασε τραγωδίες από τις καταστροφές που σημειώθηκαν στη περιοχή μας, ένεκα των έντονων βροχοπτώσεων, το 2013, το 2018 και το 2019.

Λόγω των έντονων αυτών βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν στη περιοχή μας πολλά και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, σε όλα τα επίπεδα. [Δρόμοι, γέφυρες, δίκτυα ύδρευσης - αρδευτικά, οικίες, αυτοκίνητα].

Κυρίως όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν το 2018 στη περιοχή «Μεσοποταμία», εκεί δηλαδή που διέρχεται ο ποταμός Κύριλλος, όπου σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, δίκτυα, γέφυρες φρεάτια κ.λ.π. ανατολικά και δυτικά που διέρχεται ο ποταμός.

Ένεκα των καταστροφών αυτών ο Δήμος μας χρηματοδοτήθηκε από το Κράτος με το ποσό των [3] εκ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών και καταστροφών που σημειώθηκαν στη περιοχή μας και τη δημιουργία υποδομών προς αποφυγή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Δυστυχώς μετά από [4] χρόνια βρισκόμαστε περίπου στον ίδιο παρονομαστή, ελάχιστα πράγματα έγιναν για την αποκατάσταση των καταστροφών και τη δημιουργία υποδομών και το μόνο που κάνουμε είναι να ευχόμαστε να μη σημειωθούν στη περιοχή μας έντονα καιρικά φαινόμενα και έχουμε νέες τραγωδίες.

Ευτυχώς δεν «πέρασε» από την περιοχή μας η «εύα», έπεσαν έξω οι μετεωρολόγοι, και τη «γλυτώσαμε».

Παρά ταύτα όμως, με τις λίγες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή μας, προέκυψαν πολλά και σοβαρά προβλήματα στη περιοχή μας, κυρίως στη παραλιακή ζώνη, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες και κυρίως οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων στην παραλία.

Πολύ μεγάλες οι ευθύνες του επικεφαλής και συνολικά των στελεχών της Δημοτικής αρχής, για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, την απαξίωση και την παρακμή της περιοχής, που το μόνο που τους απασχολεί είναι να εξαπατούν τους πολίτες με ψεύτικες ανακοινώσεις για να παραμένουν στις θέσεις τους.

Νικόλαος Ζαχαρόπουλος 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» 
ΠΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια