Header Ads

29η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΤΣΙ /Φ.1805

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
του Χρίστου Φαραντάτου*


Ο ΓΡΑΜΜΟΣ και το ΒΙΤΣΙ είναι τα δύο ιστορικά βουνά της Δυτ. Μακεδονίας, όπου κατά τον Συμμοριτοπόλεμον (194649) διεδραμάτησαν πρωτεύοντα και καταλυτικόν ρόλον τελικής καταστροφής των μητραλίων κομμουνιστών της περιόδου εκείνης. Ήταν η τελική πράξις του Συμμοριτοπολέμου, όπως ορθώς εχαρακτήρισαν τα ΗΕ τον δήθεν εκείνον εμφύλιον πόλεμον, δια τον οποίον ακόμη υπερηφανεύονται οι απόγονοί του, οι σημερινοί κομμουνιστές του ΚΚΕ και των παραφυάδων του.

Η όλη ιστορία αρχίζει από την περίοδο της τριπλής κατοχής της Ελλάδος από τις δυνάμεις Γερμανίας – Ιταλίας – Βουλγαρίας, όπου το τότε ΚΚΕ εταυτίσθη και ανειργάσθη με τους κατακτητές, χάριν των προδοτικών και αντεθνικών του σχεδίων, υπογράψαν κατάπτυστα Σύμφωνα προδοσίας και καταισχύνης, όπως:

α) Το Σύμφωνον ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ (12 Ιουλ. 1943) μεταξύ των ΚΚ Ελλάδος – Βουλγαρίας για την εγκαθίδρυση «Σοβιετικής Δημοκρατίας της Βαλκανικής» (Γ. Ιωαννίδης – Δ. Δασκάλωφ).

β) Το Σύμφωνον των ΚΑΡΥΔΙΩΝ Εδέσσης (Ιαν. 1944) για την εκχώρηση της Δυτ. Μακεδονίας στη Βουλγαρία (Α. Τζίμας – Λγος Κάλτσεφ).

γ) Το Σύμφωνον ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ (1η Σεπτ. 1944) μεταξύ Ελλάδος – Γερμανίας για την ασφάλεια αποχωρήσεως των Γερμανών από την Ελλάδα, με αντάλλαγμα την προμήθεια οπλισμού στις δυνάμεις του ΕΛΑΣ. Έτσι, οι μεν Γερμανοί εκινούντο συμπτυσσόμενοι προς Β., ο δε ΕΛΑΣ κατάρχετο πάνοπλος προς Ν. δια να οργανώσει τα Δεκεμβριανά! (Καπετάν Κίτσος – Τχης Εριχ Φένσκε).

δ) Το Σύμφωνον ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (20 Σεπτ. 1944) μεταξύ του ΚΚΕ και του Βουλγαρικού στρατού, όπου συνομολογείτο η κατάργησις συνόρων μεταξύ Ελλάδος – Βουλγαρίας – Σερβίας και η ανακήρυξις μιας «Διεθνούς Μακεδονίας»!!! (Βούλγαροι Φιλίπποβιτς – Γιούνωφ – ΕΛΑΣ: Αυγερινός – Στασινόπουλος).

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ιστορικώς βεβαιωμένο, ότι το ΚΚΕ ήταν το κόμμα της εθνικής προδοσίας και του εγκλήματος (Γ. Παπανδρέου), δια δε την ιστορική του πορεία, τις πράξεις και την συμπεριφορά του ουδέποτε εζήτησε συγγνώμην. Μάλιστα, τις εκδηλώσεις αυτές της πατρίδος χαρακτηρίζει και σήμερα ως «εορτές μίσους!».

Αναφέρω δύο αποσπάσματα από διαγγέλματα των Πρωθυπουργών της χώρας της αλήστου μνήμης περιόδου εκείνης:

α) Γ. Παπανδρέου (18881968): «Αξκοί και αντάρτες του ΕΛΑΣ: χθές εξηγγέλθη ότι οι Αλβανοί βαδίζουν εναντίον της Ηπείρου, οι Βούλγαροι εισήλθαν εις την Ελληνικήν Δυτ. Μακεδονίαν και σφάζουν! Οποία προσβολή! Οι νικηταί μετεβλήθησαν εις ηττημένους.

Εις τας τάξεις σας υπηρετούν Γερμανοί, Ιταλοί και Βούλγαροι υπό το πρόσχημα, ότι είναι κομμουνισταί! Εκμεταλλεύονται την φιλοδοξίαν, την βλακείαν και ασυνειδησίαν των μωροδόξων αρχηγών σας, για να διαλύσουν την πατρίδα μας και να μας πάρουν την Μακεδονίαν και την Θράκην!».

β) Θεμ. Σοφούλης (18601949): «Έχω το αίσθημα, ότι εκφράζω την συνείδησιν ολοκλήρου του Έθνους, εκδηλώνων προς σας τους λαμπρούς μαχητάς του Ιερού Πολέμου που διεξάγομεν τον θαυμασμόν μου. Είσθε οι αξιώτεροι των αξίων της πατρίδος. Ο σημερινός εχθρός ενσαρκώνει όλους συγχρόνως τους κινδύνους, τους οποίους επέρασεν η Ελλάς, αφ’ότου με το αίμα των τέκνων της ανέκτησε την εθνικήν της ελευθερίαν!».

Αυτόν τον αγώνα των πατέρων μας τιμούμε την 29ην Αυγούστου στον ΓΡΑΜΜΟ και το ΒΙΤΣΙ.

Επιτελούμε μνημόσυνον δια τους ηρωικώς και ενδόξως πεσόντες για την Ελευθερία, την Ανεξαρτησία και την Αξιοπρέπειά μας!

Το σημείωμά μου αυτό απευθύνεται κυρίως εις τους νέους μας, τόσον της ΚΝΕ, όσον και των άλλων αναρχικών οργανώσεων, ιδιαιτέρως δε προς τους φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπου επικρατεί ανομία και παρανομία, δια να γνωρίσουν την αλήθεια και την πραγματικήν ιστορία του ΚΚΕ. Εάν και ένας εξ αυτών αναθεωρήσει την στάση και την συμπεριφορά του και επανέλθει στον δρόμο της ευθύνης, της νομιμότητας και της φιλοπατρίας, τότε πιστεύομεν, ότι ευρίκαμε την αναμενομένη απήχηση.

Το τίμημα του Συμμοριτοπολέμου είναι βαρύ: Νεκροί 120.000, απαχθέντα παιδιά 28.000 και πολίτες περί τους 20.000. Οι περισσότεροι μαχητές του ΕΛΑΣ κατέφυγαν στα όμορα κομμουνιστικά κράτη ως πρόσφυγες, με τα οποία είχαν αναπτύξει αρίστην συνεργασία. Οι καταστροφές μόνον του Συμμοριτοπολέμου υπερβαίνουν τα 900 εκατομμύρια δολλάρια!

Ας ελπίσουμε ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία του τόπου μας θα παραστή στις εκδήλωσεις μνήμης στο ΒΙΤΣΙ, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης σ’αυτούς που με τη θυσία τους τους χάρισαν τις θέσεις εξουσίας, που κατέχουν σήμερα.

* Ο κ. Χρίστος Φαραντάτος, είναι Υποστράτηγος ε.α. διαμένων στην Αθήνα
Δεν υπάρχουν σχόλια