Header Ads

ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /Φ.1803

Καταγράφει ο δείκτης εφέτος στην ετήσια αύξηση δαπανών, που εποπτεύει ο δικός μας Υφυπουργός Χρίστος Δήμας. «Επιτύχαμε θεαματική ετήσια αύξηση στον δείκτη έντασης των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της τάξεως του 17,2%, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 10 ετών», όπως σημείωσε σε δηλώσεις στο ΑΠΕΜΠΕ ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Χρίστος Δήμας. Ο κ. Δήμας σημείωσε ότι η αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται από τους Έλληνες επιστήμονες, σε συνδυασμό με την ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας αποτελούν σήμερα για την κυβέρνηση μία από τις βασικές της προτεραιότητες.
Τα τελευταία τρία χρόνια, συνέχισε ο ίδιος, υλοποιήσαμε σημαντικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις με σκοπό να καλλιεργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία ώστε οι ταλαντούχοι νέοι επιχειρηματίες και επιστήμονες να αισθάνονται πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο από την Ελλάδα...
  

ΤΟ 17% ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΡΕΚΟΡ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

«Επιτύχαμε θεαματική ετήσια αύξηση στον δείκτη έντασης των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της τάξεως του 17,2%, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 10 ετών», όπως σημείωσε σε δηλώσεις στο ΑΠΕΜΠΕ ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Χρίστος Δήμας.

Ο κ. Δήμας σημείωσε ότι η αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται από τους έλληνες επιστήμονες, σε συνδυασμό με την ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας αποτελούν σήμερα για την κυβέρνηση μία από τις βασικές της προτεραιότητες.

Τα τελευταία τρία χρόνια, συνέχισε ο ίδιος, υλοποιήσαμε σημαντικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις με σκοπό να καλλιεργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία ώστε οι ταλαντούχοι νέοι επιχειρηματίες και επιστήμονες να αισθάνονται πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο από την Ελλάδα.

«Οι διαρθρωτικές αλλαγές που προωθήσαμε για να υποστηρίξουμε τον κόσμο της επιστήμης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, είχαν ως αποτέλεσμα την θεαματική ετήσια αύξηση στον δείκτη έντασης των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D),της τάξεως του 17,2%, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 10 ετών» όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Στην πραγματική οικονομία, συνέχισε ο κ. Δήμας, αυτό μεταφράζεται με την δημιουργία νέων, ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην βελτίωση της θέσης που κατέχει η χώρα μας στους διεθνείς δείκτες αξιολόγησης.

Ο ίδιος εξήγησε πως: «για να έχουμε όμως ένα ακόμα φιλικότερο και περισσότερο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, αυξήσαμε το ποσοστό υπερέκπτωσης για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης από το 130% στο 200%».

Πρόκειται για ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο που ωθεί τις Ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στην Έρευνα και Ανάπτυξη και προσελκύει ακόμα περισσότερες επενδύσεις από το εξωτερικό.

Σήμερα, σημειώνει ο υφυπουργός, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα, έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών και εταιρείες με παγκόσμιο αποτύπωμα όπως είναι οι: Microsoft, EY, Applied Materials, Pfizer, Cisco, Amazon Web Services, κ.α βρίσκονται ήδη εδώ πραγματοποιώντας επενδύσεις σε τομείς αιχμής.

Το Elevate Greece συνεχώς εξελίσσεται και αποτελεί πλέον τον σύμμαχο της Πολιτείας, που παρέχει σημαντικά κίνητρα και ευκαιρίες στα μέλη του οικοσυστήματος καινοτομίας. Μέχρι πρότινος, τόνισε ο ίδιος, η Ελληνική πολιτεία δεν είχε ορισμό για το ποιες επιχειρήσεις λογίζονται ως νεοφυείς.

Δεν γνώριζε πόσες υπάρχουν, πού βρίσκονται, σε ποιον τομέα δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους απασχολούν και τι κύκλο εργασιών πραγματοποιούν. Συνεπώς, όταν η Πολιτεία δεν έχει όλα αυτά τα δεδομένα, αδυνατεί να σχεδιάσει αλλά και να εφαρμόσει αποτελεσματική πολιτική.

Σήμερα, για όλα τα παραπάνω ερωτήματα, όπως ανέφερε, υπάρχουν απαντήσεις, στατιστικά στοιχεία και χαρτογραφημένα δεδομένα και η πολιτεία έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει πολιτικές κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες του οικοσυστήματος. Το Elevate Greece είναι ουσιαστικά το εργαλείο μέσα από το οποίο παρέχονται εξειδικευμένα κίνητρα στις νεοφυείς επιχειρήσεις όπως φορολογικές εκπτώσεις για επενδυτικούς αγγέλους (angel investors), μετοχές προαίρεσης (stock options) ακόμα και δράσεις ΕΣΠ’Α για την ενίσχυση της ρευστότητας τους. Πλαισιώνεται επίσης από ένα σημαντικό δίκτυο Επίσημων Υποστηρικτών που δραστηριοποιείται στο χώρο της καινοτομίας, των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες, Ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και θεσμικοί υποστηρικτές.

Ακόμη ο υφυπουργός σημείωσε ότι οι παροχές που προσφέρονται από τους επίσημους υποστηρικτές στις νεοφυείς επιχειρήσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων χρηματικά έπαθλα, πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο καινοτομίας που διαθέτουν, υπηρεσίες νέφους, συμβουλευτικές υπηρεσίες ακόμα και εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα.

«Προκειμένου να συνδέσουμε πιο αποτελεσματικά τον χώρο της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την εθνική οικονομία, ρυθμίσαμε για πρώτη φορά, σημειώνει ο υφυπουργός, με αναλυτικό και συνεκτικό τρόπο τον θεσμό της εταιρείας-τεχνοβλαστού.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εκσυγχρονίζει το πλαίσιο λειτουργίας των τεχνοβλαστών, με σαφείς απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα σχετικά με την ίδρυση, την λειτουργία, ή ακόμα και το κλείσιμό τους. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δίνει ώθηση ώστε να ενσωματωθεί στην πραγματική οικονομία η έρευνα και η επιστημονική γνώση που αναπτύσσεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, με αμοιβαία οφέλη για όλους».

Επίσης, συνέχισε ο κ. Δήμας, προωθήσαμε, μέσω ΕΣΠΑ, δράσεις όπως οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας και τα Κέντρα Ικανοτήτων (competence centers) που έχουν στόχο να αναδείξουν ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες και την δραστηριότητα της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας.

Ακόμη ανέφερε ότι, επιπροσθέτως, σχεδίασε η κυβέρνηση την πρωτοβουλία για την ωρίμανση και λειτουργία των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Όπως είπε: «Θέλουμε να διεκδικήσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην καινοτομία στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη και για αυτό τον λόγο δρομολογήσαμε την δημιουργία δύο φυσικών χώρων καινοτομίας, ανάλογους με αυτούς που διαθέτουν σύγχρονες πόλεις του εξωτερικού.

Η πρώτη Πολιτεία Καινοτομίας στην ‘Αττική και το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς- ThessINTEC στη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενούν ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και τμήματα R&D εταιρειών και βιομηχανιών, που θα δημιουργούν επιχειρηματικές συνέργειες, παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας».

Ο υφυπουργός υπογραμμίζει ότι το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες και οι ιστορίες επιτυχίας που σημειώνει καθημερινά αποτελούν ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας.

«Ο στόχος και η υποχρέωση μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε κίνητρα και ευκαιρίες σε ταλαντούχους νέους να μπουν στην αγορά, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους εδώ, αλλά και να κάνουν την κοινωνία και την οικονομία μας καλύτερη. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε και να αναδείξουμε την Ελλάδα δημιουργίας, χτίζοντας σε στέρεες βάσεις την επόμενη ημέρα» καταλήγει ο υφυπουργούς σχολιάζοντας τις δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του περιβάλλοντος καινοτομίας και έρευνας.


Δεν υπάρχουν σχόλια