Header Ads

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Φ.1789

  

Άρθρο του Χρίστου Δήμα, βουλευτή Κορινθίας, Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αρμόδιου για την Έρευνα και την Καινοτομία.
Τα τελευταία 2,5 χρόνια κάνουμε συστηματική προσπάθεια ώστε οι ταλαντούχοι Έλληνες επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρηματίες να αισθάνονται πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο από την Ελλάδα. Παρά τις πρωτόγνωρες προκλήσεις των καιρών, όπως είναι η πανδημία, ή η ενεργειακή κρίση κ.α, προχωρήσαμε την μεταρρυθμιστική μας ατζέντα, στοχεύοντας στην καλύτερη αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στην Ελλάδα και την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.


Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΛΩΝΕΙ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ !...

Αξιοσημείωτο είναι πως την περασμένη χρονιά, είχαμε την μεγαλύτερη αύξηση (+17,2%) της τελευταίας δεκαετίας στον δείκτη έντασης Έρευνας και Άνάπτυξης (R&D). Πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ως ποσοστό του ΆΈΠ ανήλθαν το 2020 σε 1.50%, έναντι του 1.28% του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Για να ενισχύσουμε και να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τον χώρο έρευνας στην Ελλάδα, ρυθμίστηκε για πρώτη φορά με αναλυτικό και συνεκτικό τρόπο ο θεσμός της εταιρείας-τεχνοβλαστού των ερευνητικών οργανισμών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις εταιρείες-τεχνοβλαστούς θέτει τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ένας αποτελεσματικός θεσμός, στον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν σταθμιστεί όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με το βλέμμα στο μέλλον, που δίνει ώθηση ώστε να ενσωματωθεί στην πραγματική οικονομία – και με αμοιβαία οφέλη για όλους – η έρευνα και η επιστημονική γνώση που αναπτύσσεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.

Επίσης για πρώτη φορά πραγματοποιείται στη χώρα μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στα θέματα των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, της παραγόμενης Διανοητικής Ιδιοκτησίας από τους Ερευνητικούς Φορείς (Έρευνητικά Κέντρα και ΆΈΙ).

Η αύξηση των υπερεκπτώσεων των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R&D) από το 130% στο 200%, αποτελεί ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο για να ωθήσουμε τις Ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα & ανάπτυξη, αλλά και να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες εταιρείες από το εξωτερικό. Παράλληλα, πέρα από τα φορολογικά κίνητρα, προωθήσαμε σημαντικές δράσεις μέσω ΈΣΠΆ, όπως είναι οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters) και τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centers).

Το #ElevateGreece, δίνει την δυνατότητα στην Πολιτεία για πρώτη φορά να υποστηρίξει τις νεοφυείς επιχειρήσεις με μέτρα που να είναι κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες των μελών οικοσυστήματος.

Παρέχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, όπως φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Άγγέλους, προαίρεση μετοχών (stock options) και η παροχή ρευστότητας μέσω ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Για να μπορέσουμε όμως παρέχουμε ακόμα περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες σε επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες προχωρήσαμε πρόσφατα στην μετεξέλιξη του Elevate Greece σε εταιρεία του Δημοσίου. Ο στόχος της εταιρείας είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια του οικοσυστήματος καινοτομίας και η ανάδειξη περισσότερων συνεργείων εντός και εκτός της χώρας.

Στόχος μας είναι η Ελλάδα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό δρομολογήσαμε την δημιουργία 2 φυσικών χώρων καινοτομίας, ανάλογους με αυτούς που διαθέτουν σύγχρονες πόλεις του εξωτερικού. Η πρώτη Πολιτεία Καινοτομίας στην Αττική και το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς - #ThessINTEC στη Θεσσαλονίκη, θα φιλοξενήσουν ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) εταιρειών και βιομηχανιών. Από την «σμίλευση» αυτή, αναμένεται να προκληθούν επιχειρηματικές συνέργειες που θα παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Τα 2 Κέντρα Καινοτομίας, εκτός από το ότι προορίζονται να «θρέψουν» μερικές από τις καλύτερες επιχειρηματικές, καινοτόμες και ερευνητικές ιδέες του αύριο, αναμένεται να παράξουν χιλιάδες νέες, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και η σύνδεση τους με την επιχειρηματικότητα αποτελούν πλέον για την χώρα μας στρατηγική προτεραιότητα. Η εξωστρέφεια που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα το οικοσύστημα καινοτομίας, σε συνδυασμό με το ελκυστικό επενδυτικό/επιχειρηματικό περιβάλλον που διαθέτει η χώρα μας, είναι μια συγκυρία που πρέπει να την αξιοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Η θέση της Ελλάδας στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, είναι να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε έναν κόμβο καινοτομίας, ανταγωνιστικό και ικανό να προσελκύει αφενός επενδύσεις μεγάλης εμβέλειας και παράλληλα επιστημονικά και επιχειρηματικά ταλέντα.


Δεν υπάρχουν σχόλια