Header Ads

Δύο χρόνια γόνιμης διοίκησης του Νοσοκομείου με Γρηγόρη Καρπούζη Φ.1783

  


Βελτίωσαν σημαντικά τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και μάλιστα σε περίοδο Πανδημίας του κορωνοϊού. «Βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση!», όπως λέγει και ο Λαός. Με την ευκαιρία της διετούς διοίκησης του Νοσοκομείου κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε έρευνα σχετικά με τη διετία. Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα από της συστάσεώς του μέχρι και σήμερα έχει βιώσει «Καλές και κακές ημέρες λειτουργίας και απόδοσης κοινωνικού έργου». Αν και τα διεθνή γεγονότα, ειδικά αυτή τη διετία, ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να κτυπήσει βάναυσα την κοινή ασφάλεια υγείας, η αγαστή συνεργασία Διοίκησης, Ιατρικού και λοιπού προσωπικού, κράτησαν το Νοσοκομείο «Όρθιο» και μάλιστα αρωγό στη γενικότερη προσπάθεια της Πολιτείας στην αντιμετώπιση του ιού!


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ!


Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα της πανδημίας COVID-19, παρουσιάζονται συνοπτικά τα σχετικά πεπραγμένα των τελευταίων δύο ετών για το Γ.Ν. Κορίνθου, που μας δόθηκαν μετά από αίτημά μας από το Νοσοκομείο. Διαβάστε τα αποτελέσματα της δημοσιογραφικής μας έρευνας. Είναι κατατοπιστικά.

Η Αντιμετώπιση της Πανδημίας του κορωνοϊού Για το έτος 2020, για την κάλυψη αναγκών που επέβαλε η πανδημία COVID-19, οργανώθηκαν και λειτούργησαν Ειδικά Τμήματα COVID-19, ενώ η ΜΕΘ του Νοσοκομείου μετατράπηκε σε Μονάδα COVID-19, με δύναμη έως 6 κλίνες.

Η ανάπτυξη κλινών αποκλειστικά για την θεραπεία της νόσου, ακολούθησε τα επιδημιολογικά δεδομένα της εκάστοτε φάσης, τροποποιώντας και όχι καταργώντας την υπόλοιπη λειτουργία του Νοσοκομείου.
  

Συνολικά για το έτος 2020 στο Νοσοκομείο καταγράφηκαν 10.795 εισαγωγές (για όλες τις ασθένειες). Στα ειδικά Τμήματα COVID-19 έγιναν 55 εισαγωγές, ενώ φιλοξενήθηκαν 57 ύποπτα για τη νόσο περιστατικά. Για την ίδια χρονιά ο Παθολογικός Τομέας του Νοσοκομείου κάλυψε με νοσηλεία 6.794 περιστατικά και ο Χειρουργικός 4.316.

Για τη χρονική περίοδο από 01/01/2021 έως 31/12/2021,
συνεχίστηκε η ανάπτυξη των Ειδικών Τμημάτων COVID-19 και η ΜΕΘ εξακολούθησε να εξυπηρετεί αποκλειστικά περιστατικά της νόσου.

Συνολικά καταγράφηκαν 10.500 εισαγωγές (για όλες τις αιτίες). Εξ αυτών οι 925 έγιναν σε Τμήματα COVID-19 και οι 37 εισαγωγές απευθείας στη ΜΕΘ COVID-19. Μέσω ΕΚΑΒ συνολικά (για όλες τις αιτίες) πραγματοποιήθηκαν 898 διακομιδές.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, έχουν καταγραφεί συνολικά 700 θάνατοι (από όλες τις αιτίες), εκ των οποίων οι 197 οφείλονται στην COVID-19 . Οι τελευταίοι αναλύονται περαιτέρω σε 83 θανάτους σε Τμήματα COVID-19 και 114 εντός ΜΕΘ COVID-19 ( Σημείωση : οι θάνατοι εντός ΜΕΘ, αφορούν σε εισαγωγές σε ΜΕΘ και μεταφορές στη ΜΕΘ). Για την ίδια χρονιά ο Παθολογικός Τομέας του Νοσοκομείου κάλυψε με νοσηλεία 7.040 περιστατικά και ο Χειρουργικός 3.812.

Εμβολιαστικά Κέντρα για τον SARS-COV-2
Από τον Ιανουάριο 2021 στο Νοσοκομείο δημιουργήθηκε και λειτούργησε Εμβολιαστικό Κέντρο έναντι του ιού SARSCOV-2. Μετά τον, κατά προτεραιότητα, εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού, το Κέντρο απευθύνεται στο γενικό και πλέον και παιδικό πληθυσμό και παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του συνόλου των διαθέσιμων στη χώρα, εμβολίων (αρχικά Pfizer, εν συνεχεία J&J, MODERNA, παιδιατρικό Pfizer και προσεχώς Νοvavax). Στη φάση της μέγιστης ζήτησης, ο αριθμός των εμβολιασμών ημερησίως άγγιξε τους 600.

Η λειτουργία του Χειρουργικού Τομέα
του Νοσοκομείου, σύμφωνα προς τις εκάστοτε τρέχουσες ανάγκες νοσηλείας COVID19 περιστατικών και τα αντιστοίχως προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία, τροποποιήθηκε, αλλά δεν καταργήθηκε.

Χειρουργικές επεμβάσεις στη διάρκεια του έτους 2019 μέχρι 2021 Από το Χειρουργικό τμήμα
: Το 2019 χειρουργήθηκαν 694 ασθενείς, το έτος 2020 χειρουργήθηκαν 568 ασθενείς και το 2021 χειρουργήθηκαν 368 ασθενείς.

Από το Ορθοπεδικό Τμήμα: Το έτος 2019 χειρουργήθηκαν 489 ασθενείς, το 2020 χειρουργήθηκαν 482 και το 2021 χειρουργήθηκαν 422 ασθενείς.

Από το Ουρολογικό Τμήμα: Το έτος 2019 χειρουργήθηκαν 814 ασθενείς, το 2020 ήταν 568 και το 2021 χειρουργήθηκαν 517 ασθενείς.

Σοβαρά περιστατικά, όπως τα επείγοντα και τα ογκολογικά, συνέχισαν να εξυπηρετούνται αδιαλείπτως, γεγονός που εμφαίνεται σαφώς από τα ανωτέρω στοιχεία. Ταυτόχρονα, για την κάλυψη του γενικού πληθυσμού, καθημερινά στο χώρο του Νοσοκομείου, κλιμάκιο επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων προβαίνει στη συλλογή βιολογικών δειγμάτων για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ΕΟΔΥ, ως ισχύουν. Υπολογίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί, με τη διαδικασία αυτή περίπου 46.000 μοριακοί έλεγχοι.

Αναβαπτίσθηκε ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Νοσοκομείου αναβαθμίστηκε με μέριμνα της Πολιτείας, αλλά και με ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Υπολογίζεται ότι το ύψος των δωρεών σε αξία ανέρχεται στα 350.000 Euro περίπου. Ο νεοαποκτηθείς εξοπλισμός αφορά κυρίως στην κάλυψη των αναγκών ασθενών COVID-19, όμως δημιουργεί μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον. Ανανεώθηκε σε σημαντικό βαθμό εξοπλισμός, όπως κλίνες ΜΕΘ, ΗΚΓγράφοι, monitors, αναπνευστήρες ΜΕΘ και φορητοί, ενώ έγινε προμήθεια, για πρώτη φορά, συσκευών, όπως μηχανήματα οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής (high-flow ), που αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο στην αντιμετώπιση της (σοβαρής) νόσου του αναπνευστικού.

Αναπτύχθηκε Μονάδα Εμφραγμάτων, δωρεά της εταιρείας: «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΕ» , ενώ κατασκευάζεται, στον χώρο των παλαιών Χειρουργείων, Γαστρεντερολογικό-Ενδοσκοπικό Τμήμα, με δωρεά του Χρήστου Κωστήρη. Το Γ.Ν.

Κορίνθου έχει ενταχθεί σε Πρόγραμμα Ενεργειακής Aναβάθμισης, και σε Πρόγραμμα Αναβάθμισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, της Περιφέρειας (ΕΣΠΑ), συνολικού ύψους 4.000.000 και 850.000 Εuro, αντίστοιχα.

Προσλήψεις Ιατρικού προσωπικού Οι προσλήψεις ιατρικού προσωπικού
(μόνιμου και επικουρικού) κατά το έτος 2021, αναλύονται ως ακολούθως:

Ιατροί στο ΕΣΥ 9 :  -ΔΥΟ (2) ΠνευμονολόγοιΦυματιολόγοι -ΕΝΑΣ (1) Παθολόγος -ΕΝΑΣ (1) Ακτινοδιαγνώστης -ΜΙΑ (1) Βιοπαθολόγος -ΔΥΟ (2) Νεφρολόγοι (ΜΤΝ) -ΕΝΑΣ (1) Παιδίατρος -ΕΝΑΣ (1) Καρδιολόγος. 
Ιατροί επικουρικοί 5 : ΕΝΑΣ (1) Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (για το ΚΕΦΙΑΠ) - ΔΥΟ (2) Παιδίατροι -ΔΥΟ (2) Μαιευτήρας-Γυναικολόγοι.
Ανάγκες- Απαιτήσεις σε προσωπικό Έχουν αποβεί άκαρπες μέχρι σήμερα οι κρίσεις ιατρών για την Μ.Ε.Θ., το Παθολογικό Τμήμα – κλινική, για Πνευμονολογικό Ιατρείο και το Χειρουργικό τμήμα- κλινική. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην απροθυμία συμμετοχής ιατρών ή μη αποδοχής θέσης από τους κριθέντες. Με τις παραπάνω προσλήψεις καλύφθηκαν οργανικά κενά κρίσιμων ειδικοτήτων στις Κλινικές του Νοσοκομείου, που δυσχέραιναν σε μεγάλο βαθμό και για μεγάλο χρονικό διάστημα την εύρυθμη λειτουργία και αποστολή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος με ό,τι αυτό συνεπάγετο για την ταλαιπωρία ασθενών της περιοχής μας.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου μας Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κορίνθου, ευρισκόμενο στο σημαντικό οδικό κόμβο τριών Εθνικών Οδών, που συγκλίνουν στην πόλη της Κορίνθου, Αθηνών – Κορίνθου, Κορίνθου προς Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Πελοπόννησο και Κορίνθου Πάτρας δυτικής Ελλάδας Ηπείρου, είναι αποδέκτης έκτακτων διερχομένων περιστατικών, γι’ αυτό και είναι ένα μεγάλο Κοινωφελές Ίδρυμα Υγείας με συνολικό αριθμό δύναμης 465 ατόμων, που αναλύονται στο τέλος του 2021 κατά ειδικότητα, ως ακολούθως:

Ιατροί 118, Νοσηλευτές 145, Διοικητικοί 55, Παραϊατρικοί 65, Λοιποί 63 και Τεχνικοί 19.

Όπως είδατε, αγαπητοί μας αναγνώστες, το έργο γενικά του Νοσοκομείου Κορίνθου συνέβαλε σ΄ αυτή τη ζοφερή χρονική περίοδο της Πανδημίας του Κορωνοϊού τα μέγιστα στην Εθνική Προσπάθεια Ασφάλειας της δημόσιας Υγείας. Αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην ορθολογική Οργάνωση και την αγαστή και υπεύθυνη συνεργασία Διοίκησης και Προσωπικού.

Η Δήλωση του Γρηγόρη Καρπούζη 

Αφού ευχαριστήσαμε τους αρμόδιους φορείς για την συνδρομή τους στην έρευνά μας, ζητήσαμε μία δήλωση από τον Διοικητή, διαπρεπή Δικηγόρο της Κορίνθου και συμπολίτη μας, Γρηγόρη Καρπούζη, ο οποίος δήλωσε με λίγα λόγια τα εξής:

« Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε με την έρευνά σας να αναδειχθεί το πολύμοχθο έργο που συντελείται νυχθημερόν στο Νοσοκομείο μας, το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κορίνθου. Πέσαμε σε συγκυρία δύσκολων καιρών με την πανδημία του covid 19 να κτυπάει αλύπητα την ανθρωπότητα. Προτείναμε και αποδεχτήκαμε να γίνουν αλλαγές στις δομές, ώστε να συμμετάσχουμε κι εμείς στην Εθνική Κοινωνική προσπάθεια αντιμετώπισης του ιού. Προσπαθήσαμε παρά τις δυσκολίες… Επιθυμώ να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στο Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου, που σ΄αυτές τις δύσκολες ώρες στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και τα έδωσε όλα στην κοινή μας αποστολή. Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ελπίζω να είναι η όλη υπόθεση της πανδημίας στην αρχή του τέλους για την ανθρωπότητα! Ευχαριστώ επίσης Πολιτειακούς παράγοντες της περιοχής και συμπολίτες μας για την αμέριστη συμπαράσταση, που επέδειξαν στις βελτιώσεις λειτουργίας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος…»


Δεν υπάρχουν σχόλια