Header Ads

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΤΩΝ 300 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ 1941 φ.1746

Τό Ἐθνικόν Σάλπισμα τῶν 300 Εὐελπίδων τόν Μάϊον 1941
του Χρίστου Φαραντάτου*


Τις ημέρες αυτές ενθυμούμεθα με υπερηφάνεια και συγκίνηση τη Μάχη της Κρήτης (20–29 Μαΐου 1941), κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο (1939–1945), την επική εκείνη μάχη, που ανέτρεψε τα σχέδια του Χίτλερ (1889–1945) και συνέβαλε στη νίκη των Συμμάχων, όπως οι ίδιοι ομολόγησαν, εγκωμιάζοντες την Ελλάδα.
  

Η Ελληνική Κυβέρνησις με τον Βασιλέα Γεώργιο Β΄(1890–1947) ευρίσκετο από τις 23 Απριλίου στην Κρήτη, συνεχίζουσα τον πόλεμον, ενώ οι Γερμανοί έκρουαν την πύλη των Αθηνών, παραιτηθέντος του αρχιστρατήγου Αλεξ. Παπάγου (1883–1955). Χάος και δέος επεκράτει, απόγνωσις και αγωνία σ’ ολόκληρη την χερσαία ελληνική επικράτεια.

Η Σ.Σ.Ε. είχε διαλυθεί και οι μεν πρωτοετείς 300 Ευέλπιδες διετάχθησαν να μεταβούν στα σπίτια τους, απολυθέντες, οι δε των μεγαλυτέρων τάξεων είχαν επιστρατευθεί από την αρχή του πολέμου (28 Οκτ.1940).

Οι 300 όμως πρωτοετείς Ευέλπιδες εστάθησαν όρθιοι και απτόητοι, άπαντες φλογιζόμενοι από άκρατον πατριωτισμό, αρνηθέντες την υποταγή, επροτίμησαν αυτοβούλως την οδόν της τιμής, της αρετής και της θυσίας. Ανανεώσαντες τον όρκον τους, συνεκεντρώθησαν στην πλατεία ΗΡΩΟΥ, με αναπεταμένην την ιεράν Σημαία της Σχολής, και με μίαν φωνήν, με μίαν πνοήν και μίαν ψυχήν αποφάσισαν νε μεταβούν στην ΚΡΗΤΗ και να συνεχίσουν τον αγώνα, αγνοήσαντες τις διαταγές των ανωτέρων τους.

Έτσι, με θούρια και εμβατήρια και υπό την προστασία της Παναγίας μας, της υπερμάχου στρατηγού του Γένους, ανεχώρησαν με ψαροκάϊκα από το Γήθειο εν μέσω μυρίων κινδύνων δια την ΚΡΗΤΗΝ, με οδηγό το ομηρικόν «εἷς οἰωνός ἄριστος ἀμύνεσθαι περί πάτρης», που αποτελεί ως σύμβολον την προμετωπίδα του κεντρικού κτηρίου της Σ.Σ.Ε., του αρχαιοτέρου Α.Ε.Ι. της χώρας μας, ιδρυθέντος το 1828 υπό τον πρώτον Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιω. Καποδίστρια (1776–1831).

Από το ΜΑΛΑΜΕ που εγκατεστάθησαν όργωσαν όλη την ΚΡΗΤΗ: ΣΠΗΛΙΑ ΓΡΙΜΠΙΑΝΑ – ΟΜΑΛΟΝ – ΜΕΣΑΛΑ – ΘΕΡΙΣΟ (25 Μαΐου) και Αυχένα ΣΦΑΚΙΩΝ (την 29η Μαΐου), όπου απετέλεσαν το μοναδικό ένοπλο στρατιωτικό μαχόμενο τμήμα της ΚΡΗΤΗΣ.

Δόξα και τιμή στους ήρωες Ευέλπιδες που υπήρξαν το μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία των λαών ομαδικής εθελουσίας αυτοθυσίας και αυταπαρνήσεως, όπως ο Λεωνίδας με τους 300 Σπαρτιάτες στις Θερμοπύλες (480 π.Χ.).

Αυτοί οι ίδιοι σημερινοί Ευέλπιδες σαλπίζουν και τώρα που η πατρίς απειλείται απροκάλυπτα και σοβαρά, το προσκλητήριο της εθνικής συνοχής και ενότητος, της ετοιμότητος και κοινής προσπαθείας όλων των δυνάμεων του Έθνους δια την διαφύλαξη των ελληνικών αξιών και την ακεραιότητα της Πατρίδος.

Το εθνικόν σάλπισμα των 300 πρωτοετών Ευελπίδων του 1941 ας αντηχήσει στις καρδιές όλων μας.

Ευχαριστώ διά την φιλοξενία.

* Ο κ. Χρίστος Φαραντάτος, είναι Υποστράτηγος ε.α. διαμένων στην Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια