Header Ads

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ φ.1741

Προώθηση του εθνομηδενισμού στα σχολεία με τις ευλογίες των Ελληνικών Πανεπιστημίων!

  

Πλύση εγκεφάλου σε εκπαιδευτικούς, προκειμένου να γίνουν συνεργοί στη μετατροπή της πατρίδας μας από έθνος-κράτος σε πολυπολιτισμικό μόρφωμα

Πλύση εγκεφάλου σε εκπαιδευτικούς, προκειμένου να γίνουν συνεργοί στη μετατροπή της πατρίδας μας από έθνος-κράτος σε πολυπολιτισμικό μόρφωμα, κάνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Δημήτρης Παπαγεώργιου, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς εμποτισμένα με τις πλέον ακραίες απόψεις περί «πολυπολιτισμικότητας» και «διαπολισμικότητας» διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που προφανώς με τον τρόπο αυτό θεωρεί ότι «συμπληρώνει» τη δουλειά κυβερνητικών παραγόντων, που ιδρύουν μουσουλμανοχώρια στις ακριτικές περιοχές της χώρας, αφού, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, σκοπός τους είναι να «υπερβούν τον εθνοκεντρισμό» του ελληνικού σχολείου και να τον αντικαταστήσουν με τις επιταγές της «διαπολιτισμικότητας».

Παραβιάζοντας την ίδια τη συνταγματική επιταγή, που ζητά από το εκπαιδευτικό μας σύστημα να διαμορφώσει Έλληνες και χριστιανούς, τα σεμινάρια αυτά έχουν ως στόχο την προώθηση της «διαπολιτισμικότητας» και τη μετατροπή της χώρας μας σε «χώρο». Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι καταπολεμά την παράνομη μετανάστευση, οι μηχανισμοί που εμπλέκονται με την «ενθάρρυνσή» της συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπτα, έχοντας ως σκοπό να μετατρέψουν την ελληνική κοινωνία σε πολυπολιτισμική.

Δηλαδή σε κοινωνία στην οποία θα «συνυπάρχουν» ποικίλες ομάδες, με διαφορετικά εθνικά, εθνοτικά και πολιτισμικά στοιχεία. Με απλά λόγια, δηλαδή, προωθείται η εγκατάσταση συμπαγών σουνιτικών ομάδων ακόμη και στις εθνικά ευαίσθητες περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου και της Θράκης, όπου το υπουργείο Μετανάστευσης δημιουργεί τα περίφημα «μουσουλμανοχώρια-ΚΥΤ». Το πλέον εξοργιστικό είναι ότι, όπως φαίνεται, τα σεμινάρια αυτά είναι και μοριοδοτούμενα, κάτι που σημαίνει ότι προωθούνται από την πολιτική ηγεσία, που ζητά από τους εκπαιδευτικούς να «επιμορφωθούν».

Ο λόγος για το σεμινάριο με τίτλο «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο», που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με στόχο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, την «κατανόηση των σύγχρονων πολυπολιτισμικών συνθηκών που διαμορφώνονται στη χώρα γενικότερα και στην ελληνική εκπαίδευση ειδικότερα». Φυσικά, δεν είναι μόνον η κατανόηση των συνθηκών που στοχοθετείται, αλλά και η «αποδοχή της αναγκαιότητας εμπλουτισμού των επιστημονικών γνώσεων και των διδακτικών παρεμβάσεων, με έμφαση στην αντιρατσιστική και αντιξενοφοβική διδασκαλία, ώστε να καταστούν ικανές/οί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των πολυπολιτισμικών τάξεων, και μάλιστα των τάξεων υποδοχής, και στις ανάγκες των παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά, θρησκευτικά κ.λπ. περιβάλλοντα».

Όμως, το πλέον σοκαριστικό είναι το κομμάτι στο οποίο, δίχως να κρύβονται οι εθνομηδενιστές, που -όπως φαίνεται- έχουν κατακλύσει την ελληνική ανώτατη παιδεία, περιγράφουν τον στόχο τους να «ξεπεράσουν» τον εθνοκεντρισμό στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να τον αντικαταστήσουν με τις πολυπολιτισμικές φαντασιώσεις τους.

Γράφουν συγκεκριμένα τι ακριβώς θα «διδάξουν» στην τρίτη ενότητα του μαθήματος, που ονομάζεται «Η έννοια της ταυτότητας: ατομική, συλλογική: εθνοτική, εθνική, πολιτισμική κ.λπ. – Υπερβαίνοντας τον ρατσισμό, εθνοκεντρισμό, τα στερεότυπα, τις διακρίσεις και τις προκαταλήψεις», πώς θα επιμορφώσουν τους Έλληνες εκπαιδευτικούς «να προτάσσουν την αποδοχή της ετερότητας και την υπέρβαση του εθνοκεντρισμού ως δεσπόζουσες αξίες του σύγχρονου σχολείου και σε αυτή τη βάση να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τις διδακτικές τους παρεμβάσεις, καθώς και τις λοιπές τους δραστηριότητες».

Στοχεύσεις που είναι σαφές ότι έρχονται σε αντίθεση με άρθρο του Συντάγματος, που έχει εντελώς διαφορετικές στοχεύσεις και στο οποίο τονίζεται: «H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».

Αντί όμως να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο πρόσταγμα του Συντάγματος, προτιμούν να κάνουν κατήχηση στα «ευαγγέλια» της πολυπολιτισμικότητας.

Προκειμένου να θεμελιωθεί ως «αναγκαιότητα» η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το πρόγραμμα και στην κατήχησή τους σε παραμέτρους οι οποίες έρχονται σε αντίθεση ακόμη και με τις βασικές αρχές της «ενσωμάτωσης» των μεταναστών, καθώς, όπως τονίζεται, κύριες αρχές του «διαπολιτισμικού αναλυτικού προγράμματος» είναι η αποδοχή όλων των κουλτούρων και υποκουλτούρων και της νέας πολιτισμικής πραγματικότητας και της δυναμικής της στις χώρες υποδοχής.

Τι σημαίνει αυτό, με απλά λόγια; Οτι στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα που οραματίζονται ο καθηγητής, ο δάσκαλος και το εκπαιδευτικό σύστημα θα είναι αυτά που θα καλούνται να προσαρμοστούν στις διάφορες «κουλτούρες και υποκουλτούρες», που μαζικά εισάγονται στη χώρα μας κυρίως από χώρες του σουνιτικού Ισλάμ. Αυτό ακριβώς που έχει αποτύχει όπου έχει επιχειρηθεί να εφαρμοστεί και έχει οδηγήσει σε τραγωδίες -όπως στη Γαλλία- έρχονται τα «φωτισμένα μυαλά» του Πανεπιστημίου Αιγαίου να το «διδάξουν» στους Έλληνες εκπαιδευτικούς. Και δεν μένουν μόνον εκεί: Μέρος της διδασκαλίας είναι και πώς πρέπει να αλλάξουν τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στα σχολεία, προκειμένου, αντί να παρουσιάζουν την ιστορική αλήθεια, «να επισημαίνουν, εκτός από τις διαφορές, και τις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες πολιτισμικές ομάδες και στους λαούς».

Σας θυμίζει κάτι; Προφανώς, ο στόχος είναι συγκεκριμένος: Τα γνωστικά πεδία της Ιστορίας, της Γλώσσας, των Θρησκευτικών, όπως θα περίμενε κανείς. Δηλαδή όλα τα δομικά στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητα ενός λαού καλούνται να προσαρμοστούν στις ανάγκες της «διαπολιτισμικότητας». Τα προαναφερθέντα -από ό,τι φαίνεται- όσο διατηρούν τα εθνοκεντρικά χαρακτηριστικά τους αποτελούν στόχους των εθνοαποδομητών, που έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Newsroom

Δεν υπάρχουν σχόλια