Header Ads

ΑΡΧΑΙΑ ΦΕΝΕΟΣ φ.1737

Ένα ελάχιστο μέρος από τη Μεγάλη Ιστορία του Χωριού της «Αρχαίας Φενεού» (πρώην Καλύβια) Κορινθίας Σημερινής Τοπικής Κοινότητας «Αρχαία Φενεός» του τέως Δήμου Φενεού, σημερινού Δήμου Σικυωνίων με έδρα το Κιάτο, ο οποίος από ο ορεινότερος Δήμος της Κορινθίας έγινε πλέον πεδινός!!!
  

Το χωρίο, που σήμερα ονομάζεται Αρχαία Φενεός και άλλοτε προ πεντηκονταετίας που ονομαζόταν Καλύβια και για να γράψω το γιατί και για ποιους λόγους θα πρέπει να γράψω και εξιστορήσω τους λόγους θα εχρειαζόταν να γραφούν πολλές σελίδες, περιορίζομαι όμως εις την εν λόγω ονοματολογία του και αναφέρω μόνο ότι έχει υψόμετρο περίπου 750 μέτρα. Είναι όμως κτισμένο ακριβώς εκεί όπου ήταν κτισμένη και ήκμασε η Αρχαία πόλη, η «Αρχαία Φενεός» και η οποία ήκμασε τον 5° π.Χ. αιώνα, πριν δηλαδή από το έτος 480 π.Χ., ότε η πόλη της Αρχαίας Φενεού είχε πληθυσμό, κατά τους ιστορικούς, 15.00030.000. Σήμερα, εκεί όπου αρχίζουν τα πρώτα σπίτια του σημερινού χωριού (Αρχαία Φενεός), είναι ένας μικρός λόφος, αποτελούμενος από τρία (3) τμήματα στη μέση του (κέντρο του) βρίσκεται το υψηλότερο μέρος του, στο οποίο υπάρχουν τα Πελασγικά τείχη της Αρχαίας πόλεως Φενεού (το Φρούριο της), [πολύ βέβαια μικρότερο της Κορίνθου (Άνωθεν της Αρχαίας Κορίνθου)], το οποίο σήμερα ονομάζεται από τους κατοίκους της Αρχαίας Φενεού «Πύργος» αλλά καλύπτεται από πυκνούς θάμνους και δεν μπορεί εύκολα ό τουρίστας παρά την επιθυμία του να το επισκεφθεί. (Αρμόδιοι και για την αδιαφορία τους είναι οι υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων και της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας).

Η αρχαία πόλη Φενεός πήρε το όνομα της από τον Αίπυτο, που ήταν Βασιλιάς της Αρκαδίας ή, κατ’ άλλους ιστοριογράφους από έναν αυτόχθονα Αρκάδα, που ονομαζόταν Φενεός, όπως υποστηρίζεται η ονομασία αυτή.

Η όλη περιοχή του Οροπεδίου του τέως Δήμου Φενεού από αρχαιοτάτων χρόνων υπήγετο στο Νομό Αρκαδίας, αλλά και τα μετέπειτα δημιουργηθέντα χωριά του τέως Δήμου Φενεού ανήκαν στο Νομό Αρκαδίας μέχρι το έτος 1834, ότε μεταφέρθησαν με νόμο και υπήχθησαν στο Νομό Κορινθίας.

Η πόλη της Αρχαίας Φενεού έχει πολύ μεγάλη και αξιόλογη ιστορία και με αξιόλογο πολιτισμό και μεγάλη μυθολογία.

Στην Ιλιάδα ο Όμηρος στους 613-614 στίχους του αναφέρει ότι οι Φενεάτες έλαβαν μέρος στον πόλεμο κατά της Τροίας για να πάρουν πίσω την ωραία Ελένη, την οποία την έκλεψαν και γι’ αυτό έγινε ο Τροϊκός Πόλεμος που διδασκόμεθα από τα παιδικά μας χρόνια, στο Δημοτικό Σχολείο. Στους Φενεάτες και στους Αρκάδες, που ήσαν φοβεροί πολεμιστές και εκστράτευσαν κατά της Τροίας, ο Βασιλιάς Αγαμέμνων έδωσε 60 καράβια για να περάσουν τη θάλασσα προς την Τροία, οι Φενεάτες μαζί με τους Αρκάδες πολεμιστές.

Οι Φενεάτες της Αρχαίας Πόλης συμμετείχαν μαζί με άλλους Αρκαδικών πόλεων στους Περσικούς πολέμους 480-479 π.Χ. κατά του αδελφού του Πέρσου επιδρομέα (επιτηθεμένου) Κύρου (βλέπ. Κύρου Ανάβαση). Επίσης μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου επί Μακεδόνικης κυριαρχίας, οι Φενεάτες αντιστάθηκαν κατά των διαδόχων του.

Όταν το έτος 146 π.Χ. η Κόρινθος καταστράφηκε από τους Ρωμαίους, όπως προκύπτει από διάφορους ιστορικούς και ειδικότερα από τον Παυσανία, ο οποίος πολύ μεταγενέστερα από την καταστροφή της Κορίνθου, που επισκέφθηκε την περιοχή της Φενεού βρήκε την πόλη καταστραμμένη, όπως και άλλες πόλεις της Αρκαδίας και συνεπώς και της πόλεως Αρχαίας Φενεού, τότε Αρκαδίας.

Μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 μ.Χ. και η επί 400 χρόνια κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επί της πόλεως Αρ*χαίας Φενεού χάνονται τα ίχνη της πόλεως αυτής, καθότι το οροπέδιο του τέως Δήμου Φενεού κατακλύστηκε ολόκληρο από τα πολλά νερά των γύρω ποταμών κ.λπ. και έγινε απέραντη λίμνη, που εκάλυπτε ολόκληρο το οροπέδιο της περιοχής του τέως Δήμου Φενεού με βάθος το νερό της αρκετά μεγάλο, 50 και πλέον μέτρων, όπως αυτό προκύπτει και αποδεικνύεται ακόμα και σήμερα, από το γεγονός ότι στους πρόποδες του κοινώς ονομαζόμενου όρους «Σαΐτας», που είναι το Νότιομέρος του άνω οροπεδίου περιοχής του τέως Δήμου Φενεού, δεν φυτρώνουν και ούτε αναπτύσσονται κανενός είδους θάμνοι, μικροί ή μεγάλοι, λόγω της συσσώρευσης διαφόρων πετρωμάτων, ένεκεν των ισχυρών κυμάτων που δημιουργούντο καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έτους και την πάρα πολλών ετών, που ήταν η Λίμνη, που ένα μεγάλο μέρος της διήρκεσε μέχρι και τον εικοστό αιώνα. Υπεχώρησαν δε τα νερά της Λίμνης όταν διανοίχθηκαν οι τρεις καταβόθρες, δύο στο Νότιο μέρος του οροπεδίου περιοχής της τέως Κοινότητας Καλυβιών (σημερινής Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Φενεού) και υπογείως κατέληγαν στο Λάδωνα Ποταμό, κοντά στην Τοπική σημερινή Κοινότητα Λυκούρια Αχαΐας και της τρίτης Καταβόθρας που είναι στο Νότιο Ανατολικό μέρος του οροπεδίου, στους πρόποδες του όρους προς την Καστανιά Κορινθίας και η καταβόθρα αυτή είναι πολύ κοντά στη σημερινή Τοπική Κοινότητα «Μάτι» (πρώην Γκιόζα) Κορινθίας και δια της καταβόθρας αυτής τα νερά της εν λόγω Λίμνης διοχετεύοντο υπογείως και κατέληγαν στο Κεφαλάρι Αργούς του Νομού Αργολίδας, όπως υποστηρίζεται από πολλούς ειδικούς, που έχουν ασχοληθεί. Πάντως για όλους τους ιστορικούς και μή τα ιστορικά δεδομένα μέχρι το 1821 είναι συγκεχυμένα.

Κατά την επανάσταση του 1821 πολλοί καπετανέοι με τα παλληκάρια τους, των σημερινών χωριών του τέως Δήμου Φενεού, ενωμένοι με τους επαναστάτες Κολοκοτρωναίους, Νοταραίους, Οικονομαίους, Δεληγιαναίους και πολλούς άλλους οπλαρχηγούς της επανάστασης πολέμησαν αλύπητα χο βάρβαρο εχθρό της Χώρας μας και υπάρχουν πολλά έγγραφα που αποδεικνύουν το ιστορικό αυτό γεγονός. Η Αρχαία πόλη Φενεός δίπλα στο, ως άνω, Φρούριο της (τον λεγόμενο «Πύργο» ως ελέχθη ανωτέρω) είχε, Στάδιο, Θέατρο, Ιερό Ναό θρησκευτικής λατρείας κ.λπ. που τα ίχνη τους τυχαία από αγρότη της περιοχής Αρχαίας Φενεού (τέως Καλυβιών) που όργωνε και έσκαβε το αμπέλι και το χωράφι του, ο οποίος βρήκε κάποιο κομμάτι μαρμάρου σ’ ένα από τα τρία τμήματα του ρηθέντος λόφου και δη το προς το Νότο ευρισκόμενον και το συζήτησε στο καφενείο του χωριού και όλοι του είπαν να πάει στην Αστυνομία της περιοχής της σημερινής Τοπικής Κοινότητας «Γκοΰρας» και να το αναφέρει και έτσι άρχισαν ανασκαφές και ανακαλύφθηκαν το έτος 1958 από τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες της Κορινθίας κ.λπ. που έγιναν ελάχιστες όμως ανασκαφές και βρέθηκαν τα α§ιόλογα ιστορικά ευρήματα, τα οποία φυλάσσονται όλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του σημερινού χωριού της Αρχαίας Φενεού, όπου εκεί υπάρχουν πολλά ευρεθέντα αξιόλογα ψηφιδωτά και λοιπά ευρήματα, βρίσκεται δε μεταξύ αυτών και μεγάλη και πολύ αξιόλογη μαρμάρινη κεφαλή γυναίκας, που λέγεται ότι είναι της Θεάς Υγείας της Φενεάτισσας, που έχει ένθετα γυάλινα μάτια και χάλκινες βλεφαρίδες, που προκαλεί την ιδιαίτερη προσοχή του κάθε επισκέπτη και τουρίστα.

Το σημερινό χωριό «Αρχαία Φενεός», με τους μικρούς οικισμούς του «Βίλιες» και «Λούξι» όπως και τα άλλα εννέα (9) χωριά του τέως Δήμου Φενεοΰ, έχει πολλά αξιοθέατα, που μπορεί κάθε επισκέπτης να δει π.χ.

α) εντός του κατάφυτου χωριού που είναι σαν να βρίσκεται εντός απέραντου δάσους, το οποίο όμως είναι με ποικίλα οπωροφόρα δένδρα κ.λπ. 
β) Εντός του χωριού αυτού βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο με τα αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα, την ωραία και μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία του στο Κέντρο του χωριού, την οποία σκεπάζει εξ ολοκλήρου ένας υπεραιωνόβιος πλάτανος, όπου επάνω του στο δυνατό κορμό του είναι στημένο το καμπαναριό της εκκλησίας Αγίας Τριάδος, που είναι δίπλα του, δηλαδή του πλάτανου και η οποία έχει ιδιαίτερη αρχαιολογική αξία, γιατί επί τουρκοκρατίας είχε μετατραπεί ο χώρος της εκκλησίας σε αποθήκη της Τουρκοκρατίας, όπου εκεί συγκεντρωνόταν το 1/10 των σιτηρών κ.λπ. (η λεγόμενη τότε δεκάτη των κατακτητών) που αποτελούσε το φόρο παραγωγής, που πλήρωνε ο κάθε αγρότης και στο κάτω μέρος του πλάτανου επάνω από τις ρίζες του υπάρχει ωραιότατη πέτρινη βρύση με δροσερό πόσιμο νερό, που την κατασκεύασε ο παραπάνω Πολιτιστικός Σύλλογος («Η Αρχαία Φενεός») και το νερό της είναι το ίδιο με αυτό που υδρεύονται όλα τα σπίτια του χωριού που μεταφέρεται από μια βουνοκορφή του Χελμού ύψους 1800 και πλέον μέτρων, 
γ) θα δει επίσης και πολλές άλλες πέτρινες βρύσες εντός του χωριού, που τις έχει κατασκευάσει επίσης με δαπάνες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος, με την επωνυμία «Η ΑΡΧΑΙΑ ΦΕΝΕΟΣ» που έχει έδρα την Αθήνα, επί Προεδρίας κ. Παναγιώτη Γεωργ. Κουιρέτση, τέως Νομάρχη - Δικηγόρου ε.τ. και Συγγραφέως, καταγόμενος εκ του χωριού αυτού της σημερινής Αρχαίας Φενεού. 
δ) Το γήπεδο των εννέα (9) χωριών που είναι εκτός του χωριού της Αρχαίας Φενεού και δίπλα του εντός πευκόφυτου δασυλλίου με πέτρινη βρύση και μεγάλη πίστα χωρού και ηλεκτροφωτιζόμενη πλατεία για 1000 και πλέον άτομα, όπου γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις του ανωτέρω Συλλόγου του Χωριού κάθε καλοκαίρι και με πέτρινη βρύση εντός αυτού αλλά και εκτός του πευκοδάσους άλλη πέτρινη βρύση κατασκευασθείσα από τον ίδιο, ως άνω, Σύλλογο και με το ίδιο πόσιμο νερό της Πλατείας, όπως προαναφέρθηκε.

Ειδικότερα δε μπορεί ο επισκέπτης να δει στο άνω μέρος του χωριού την τεχνητή Λίμνη «Φράγμα Δόξα», που εντός αυτής υπάρχει ο πολύ μικρός Ιερός Ναός του «Αγίου Φανουρίου» όπου εγένοντο και γίνονται πολλοί γάμοι εκείνων, που είναι ιδιαίτερα ρομαντικοί, καθότι, το μέρος αυτό θυμίζει για κείνους που γνωρίζουν τη θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας με το «Ποντικονήσι της», που ακριβώς το ίδιο είναι και το εντός της Λίμνης, που άλλοτε ήταν το λεγόμενο παλιομονάστηρο με το εκκλησάκι του σήμερα του Αγίου Φανουρίου και άλλοτε προ 350 και πλέον ετών ήταν και λειτουργούσε ως Μοναστήρι και εντός αυτού υπήρχε ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου και μεταγενέστερα κατασκευάσθηκε το σημερινό Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου της Αρχαίας Φενεού σε υψόμετρο χιλίων (1.000) και πλέον μέτρων και είναι γύρωθεν απέραντον πευκοδάσος κ.λπ. και εντός του Ιερού αυτού Ναού υπάρχει και το κρυφό σχολειό, όπου σ’ αυτό πήγαιναν επί τουρκοκρατίας και εκεί νύχτα, μάθαιναν τα λίγα γράμματα της εποχής τους οι άνθρωποι της εποχής εκείνης.

Η Λίμνη αυτή περιβάλλεται γύρωθεν από πανύψηλα πεύκα, έλατα κ.λπ. και η οποία μαζί με τις ιδιαιτέρου κάλλους φυσικές ομορφιές της έχει προκαλέσει το ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον όλης της Ελλάδος και πολλών Ευρωπαϊκών και μη Κρατών, που την έχουν χαρακτηρίσει ως το εξαίρετο Ελβετικό Τοπίο της Κορινθίας και στη συνέχεια της Λίμνης και σε απόσταση περίπου 600 μέτρα και σε υψόμετρο 1000 και πλέον μέτρων και εντός πολύ πυκνού δάσους βρίσκεται το, Ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, στο οποίο ο • Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συγκέντρωνε τους οπλαρχηγούς Αρκάδες, της Αχαΐας και της τότε Αργοληδοκορινθίας και συσκέπτοντο υπό την αρχηγία του για την περαιτέρω εξέλιξη της επαναστάσεως του 1821, με το κρυφό Σχολειό του, ως ελέχθη και ανωτέρω των τριακοσίων πενήντα (350) και πλέον ετών, στο οποίο σήμερα, φθάνει έως εκεί σύγχρονος πλατύς και ασφαλτοστρωμένος δρόμος, ο οποίος κατασκευάστηκε με χρήματα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Στο Χωριό της Αρχαίας Φενεού Κορινθίας μπορούν να εξυπηρετηθούν για διανυκτερεύσεις κ.λπ. οι τουρίστες στις μικρές αλλά αξιόλογες από πάσης πλευράς ξενοδοχειακές μονάδες εντός και εκτός του χωριού της Αρχαίας Φενεού: (του Βλαχογιάννη, του Σκουρμά, του Αλεξίου και της Οικσνομοπούλου (εντός δάσους), του Πίκουλα και μιας νέας μεγάλης υπερσύγχρονης Πέτρινης ξενοδοχειακής Μονάδος στο υψηλότερο μέρος του χωριού με απεριόριστη θέα προς τον κάμπο (οροπέδιο) και τη Λίμνη και το παραπάνω Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, κτισμένης με σκαλιστούς πέτρινους τοίχους και βρίσκεται στο επάνω μέρος του χωριού της Αρχαίας Φενεού).

Μπορούν επίσης να απολαύσουν εξαίρετα τοπικά και μη φαγητά και μάλιστα αρκετά φθηνά στα σύγχρονα εστιατόρια διαφόρων ιδιοκτητών, των ονομαζόμενων: «Καπρής», «το κουτούκι του Στάϊκου», «Ο Μιχάλης», «Δρούγκα-τα Τρίκρηνα», «Αλεξίου», «Ρούντη» κ.ά. και τα βράδια να διασκεδάσουν στο σύγχρονο νυκτερινό μπαρ και εστιατόριο «Καπρίς» εντός του Χωριού. Με τα λίγα, ως άνω αναφερόμενα, ο κάθε επισκέπτης και τουρίστας όταν θα αναχωρήσει από το ωραίο περιγραφόμενο χωριό την Αρχαία Φενεό, θα φύγει κατενθουσιασμένος και με τις καλλίτερες εντυπώσεις και θα έχει την επιθυμία ξανά και ξανά να επανέλθει, είτε μόνος ή και με άλλη μικρή ή μεγάλη συντροφιά.

Αθήνα 20-10-2020 
Για τη Μικρή Σκιαγράφηση του Χωριού μου 
Πάνος Γεωργ. Κουτρέτσης 
Τέως Νομάρχης - Δικηγόρος ε.τ. – Συγγραφέας

Δεν υπάρχουν σχόλια