Header Ads

ΠΕΡΙ ΤΗΣ «ΕΠΕΤΕΙΟΥ» ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ φ.1731

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
Για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
  
  


Αρχαίαι Σικυών τη 9η Δεκ. 2020 

Κύριε Διευθυντά 

Την Κυριακή 6ην Δεκ. 2020, η πάσης φύσεως αριστερά, συνεπικουρουμένη και υφ΄ απάντων σχεδόν των ΜΜΕ, προσεπάθησε όπως τιμήση, ως κατ΄έτος πράττη την «Γρηγοροπουλειάδα» . Το πλείστον του χρόνου των ειδήσεων της ημέρας περιελάμβανε περιγραφές και εικόνες από την προσπάθειαν των αριστερών όπως πλησιάσουν το σημείον εις το οποίον «εδολοφονήθη» ο 15 ετής τότε Γρηγορόπουλος προς αποτίσιν φόρον τιμής προς τον «ήρωα», παρά την κυβερνητικήν απαγόρευσιν των συναθροίσεων λόγω της πανδημίας. Μέσω της τηλεοράσεως παρέστη με μάρτυρες απαράδεκτων σκηνών, μετά συλλήψεων και προσαγωγών των μη υπακουόντων εις τας εντολάς των αστυνομικών οργάνων. Πάντα ταύτα δε, εις μίαν εποχήν, καθ΄ήν ασχέτως την πανδημίας, η χώρα δέχεται τας απειλάς του εξ ανατολών βαρβάρου γείτονος, οφείλουσα όπως παρουσιάζη εικόνα συνοχής και ουχί ανωμαλίας και διαιρέσεως.

Εις τον δίαυλον της ΕΡΤ / 1 , τον οποίον παρηκολούθων την πρωίαν της Κυριακής, με εντυπωσίασαν δύο περιστατικά.

Το πρώτον ήταν η προβολή διά κεφαλαίων στοιχείων του εξής : «Η ΑΘΗΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ – 12 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ». Δηλαδή, κατά τους αρμοδίους της ΕΡΤ, οι Αθηναίοι μετ΄ανυπομονησίας ανέμενον την ημέραν δια να τμήσουν την Γρηγορόπουλον. Αλλά ποιος ήταν ο Γρηγορόπουλος, τον οποίον η αριστερά έχει ανακηρύξει ήρωα; Ένας άτυχος 15ετής παρασυρμένος από τους «ινστρούχτορες» της αριστεράς, ο οποίος μετέβη εις την περιοχήν των Εξαρχείων όπου ελάμβαναν χώραν επεισόδια των αναρχοκομμουνιστών κατά των οργάνων της τάξεως, μετά φίλου του, όστις τυγχάνει έγκλειστος εις τας φυλακάς δι’ εγκληματικάς πράξεις. Το τελευταίο δεν σημαίνει ότι και ο Γρηγορόπουλος θα είχε παρόμοιαν εξέλιξιν. Δια τον θάνατόν του εξ άλλου επελήφθη η Δικαιοσύνη και ο θύτης εξέτισε ή εκτίει την επιβληθείσαν ποινήν εις το ακέραιον. Διατί λοιπόν η «ηρωοποίησις» Γρηγορόπουλου και τιμάται κατ΄έτος υπό των αριστερών; Προφανώς ο θάνατος Γρηγορόπουλου αποτελεί αποδεικτικόν στοιχείον του « ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς» όπως συχνά επαίρεται ο σύντροφος Τσίπρας. Εν τοιαύτη περιπτώσει ας μας εξηγήσει , στοιχεία ποιού ηθικού πλεονεκτήματος είναι αι εκτελέσεις υπό της νέας ΟΠΛΑ των Γιωτόπουλου – Κουφοντίνα, τόσων αθώων Ελλήνων πολιτών, ο τραγικός θάνατος υπό του κομμουνιστικού όχλου των τριών υπαλλήλων της Μαρφίν και ο θάνατος του Αξαλιάν;

Το δεύτερον περιστατικόν, ως έδειξεν ο τηλεοπτικός φακός, είναι ότι η πινακίς όπου φονεύθει ο Γρηγορόπουλος αναγράφει « ΟΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 15 ΕΤΩΝ ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗ….. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Πρώτη φορά απαντάται πινακίς οδού αναφέρουσα τον τρόπον θανάτου του τιμωμένου. Κατ΄ αυτόν το τρόπον θα ηδύνατο να τιμηθούν, οι 2030 αγρίων δολοφονηθέντες υπό των Εαμοκομμουνιστικών και ριφθέντες πολλοί εξ αυτών, ημιθανείς εις το βάθους 35 μέτρων βάραθρον του Φενεού, αθώοι Έλληνες, οι 900 σφαγιασθέντες εις την θέσιν «Αγία Παρασκευή» της Στιμάγκας Κορινθίας, οι 2500 σφαγιασθέντες από τις ορδές του κακούργου Βελουχιώτη και ριφθέντες εις την πηγάδα του Μελιγαλά, οι χιλιάδες του Περιστερίου, της Ούλεν , των Κρώρων και πολλών άλλων σημείων της Πατρίδας μας. Πέραν τούτων, διερωτώμαι πως η ηγεσία της Αστυνομίας επιτρέπει να διασύρεται το Σώμα, ως αποτελούμενον από δολοφόνους;

Πως ο νυν δήμαρχος Αθηναίων κ. Μπακογιάννης, τον πατέρα του οποίου εδολοφόνησαν οι κομμουνισταί, επιτρέπει την απρέπειαν αυτήν, διαπραχθείσαν υπό τινός προηγουμένου δημάρχου;

Κατόπιν όλων αυτών των απαράδεκτων ενεργειών των κομμουνιστών, όπως το αίσχος του «Πολυτεχνείου» , αι εκδηλώσεις δια τον Γρηγορόπουλο και αι παντός είδους αναστατώσεις της πρωτευούσης υπό αναρχικών, «Ρουβίκωνα» κ.λ.π. πρέπει να εκλείψη δια της αυστηραί τηρήσεως και επιβολής του Νόμου. Η Πατρίς ευρίσκεται εις δύσκολον θέσιν, ούσα υποχρεωμένη όπως αντιμετωπίση, εκτός της πανδημίας και τας απειλάς της Τουρκίας, έχει ανάγκην εσωτερικής γαλήνης και ομοψυχίας και τούτο είναι υποχρέωσης της κυβερνήσεως όπως το επιτύχει δια παντός μέσου.

Μετά τιμής 
Ανδρέας Χρ. Ντάνος 
Αντισμήναρχος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια