Header Ads

ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΑ 18 φ.1720

 

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΑ 18

του Ιωάννη Ασλανίδη*


-Από ότι είναι Ιστορικά εξακριβωμένο, φαίνεται και σήμερα με τον απαράδεκτο και ακατονόμαστο Πρόεδρο της Σημερινής Τουρκίας, ειρηνική συνύπαρξη με αυτούς δεν υπάρχει. Ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία θα υπάρχει, μόνο όταν η χώρα μας, διατηρεί αξιόμαχο Στρατό και είναι ισχυρά εξοπλισμένη, ώστε να αποτρέπει κάθε διεκδίκηση των. Κάτι! Βέβαια που θα χρειασθεί και αποφασιστική Ηγεσία της χώρας.

-Το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό εθνικό και διαχρονικό για την χώρα μας, δεν μπορούμε πλέον ούτε να το αμελήσουμε, ούτε να αδιαφορήσουμε αλλά και ούτε να συνεχίζει να παραμένει στις Καλένδες. Πιστεύω ότι πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί. -Στην παρούσα, θα αναφερθώ στα οφέλη από την θητεία των νέων μας στα 18 και την αύξηση της Θητείας. Πιστεύω ότι έχει πολλά να ωφεληθεί ο νέος αλλά και η πατρίδα μας γενικότερα. Όπως:

-ΠΡΩΤΌΝ: Η απόφαση αυτή θα βοηθήσει τα μέγιστα στην άκρως αναγκαίουσα οροφή των Ενοπλων Δυνάμεων. Μόνο όμως όταν εφαρμοσθεί χωρίς εξαιρέσεις , προς πάσα κατεύθυνση. Επίσης κάποτε πρέπει να σταματήσουν τα διάφορα ερείσματα των ‘’φυγόστρατων’’. Δεν μπορεί, πως να το κάνουμε, να είναι κάποιος ακατάλληλος για στράτευση, αλλά ικανός για δημοσιογράφος ή Υπουργός.

-ΔΕΥΤΕΡΌΝ: Εκεί! Όμως που η προσφορά θα είναι ουσιαστική, από την ψήφιση ενός τέτοιου νόμου θα είναι οι νέοι μας και η Ελληνική κοινωνία. Διότι! Ό νέος προτού εισέλθει στον αγώνα της ζωής του, σπουδάζοντας ή με την είσοδό του, απευθείας στην βιοποριστική εργασία,θα έχει υποστεί την λίαν ευεργετική Στρατιωτική παιδεία και πειθαρχία, οι οποίες τους ολοκληρώνουν ως άτομα. Ετσι! Ως ολοκληρωμένο και υπεύθυνο άτομο, τελείως διαφορετικά πλέον θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα στην κοινωνία.

-ΤΡΙΤΌΝ: Η κατάταξη των νέων στα 18, θα βοηθήσει ειδικώς τα μέγιστα, την αύξηση της οροφής των Μαχητών των Ε.Δ και παράλληλα θα απαλλάξει τους νέους από τη ταλαιπωρία, να καταταγούν σε μεγάλη ηλικία, με τα προβλήματά τους, που άμεσα πλέον αντιμετωπίζουν.

- Όπως είπα νωρίτερα, οι Νέοι στις Ε.Δ χρειάζονται ως Μαχητές και όχι ως επιστήμονες. Διότι! Όσους επιστήμονες χρειάζονται τους έχουν οι Ενοπλες Δυνάμεις. Εξαίρεση του κανόνα πρέπει να αποτελούν οι επιτυχόντες σε Ιατρικές Σχολές. Διότι! Όι Ε.Δ τους Ιατρούς τους χρειάζονται περισσότερο ως επιστήμονες Ιατρούς παρά ως Μαχητές.

-ΤΕΤΑΡΤΌΝ:Λαθεμένες ενέργειες προηγουμένων κυβερνήσεων, σχετικά με την μείωση της θητείας και εις αντιστάθμισμα την αύξηση του αριθμού των Ε.Π.Ό.Π, χωρίς να αναθεωρηθεί το καθεστώς της προσλήψεως αυτών έχει δημιουργήσει προβλήματα στις Ενοπλες Δυνάμεις. Όπως: .Λόγω ηλικίας μετά την παρέλευση σχετικού χρόνου και οικογενειακών υποχρεώσεων των Ε.Π.Ό.Π δεν είναι εις θέση να εκτελέσουν αυτοί τις αποστολές των για τις οποίες προσελήφθησαν ως Μαχητές. Τυχόν δε απόλυση αυτών θα δημιουργήσει κοινωνικό πλέον πρόβλημα.

.Επίσης! Η πρόσληψη μεγάλου αριθμού Ε.Π.Ό.Π για την κάλυψη του κενού από την μείωση της θητείας των κληρωτών, δημιούργησε αφενός άλλη μια οικονομική αιμορραγία στην ήδη προβληματική Όικονομία της χώρας μας, και αφετέρου αντί να προωθούμε τους νέους σε δημιουργικές και παραγωγικές εργασίες, του προωθούμε απερίσκεπτα και αυτούς στον κρατικό Κορβανά χωρίς ουσιαστικό λόγο και προπαντός χωρίς να το ζητήσει ο Ελληνικός λαός.

-ΠΕΜΠΤΌΝ:Θα πρέπει κάποτε κάποιος καταξιωμένος Υπουργός Εθνικής Αμυνας, να αντιμετωπίσει το επίσης σοβαρό θέμα της ‘’φυγοστρατίας’’. Καθόσον οι καλούμενες εκάστοτε κλάσεις στρατεύσιμων παρουσιάζονται προς κατάταξη, μειωμένες πολλές φορές κατά 50%, γεγονός που ακυρώνει κάθε σχεδίαση και δημιουργεί πολίτες δυο κατηγοριών. Τους πληβείους και τους πατρικίους. Υπόψιν είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις να υπηρετούν σε μάχιμες Μονάδες των Ενοπλων μας Δυνάμεων, τέκνα και γόνοι επωνύμων. Αυτό καταδεικνύει πως ή οι ως άνω κατηγορίες έχουν μειωμένο αριθμό τέκνων ή φυγοστρατούν με διάφορους τρόπους ή και εάν υπηρετούν τυπικά την θητεία των θα βρίσκονται σε θέσεις (Λούφα) εντός και πέριξ των Αθηνών. Αυτό είναι αδικία και απαράδεκτη κατάσταση. Κάποτε πρέπει να σταματήσει η μεγάλη αυτή αδικία.

-Πρέπει! Ιδιαίτερα επί του θέματος αυτού να επισημάνουμε το παράδειγμα του Πρωθυπουργού της χώρας μας, διότι ο υιός του σήμερα υπηρετεί σε Μονάδα του Εβρου. Αυτό τον τιμά ιδιαίτερα.

-ΕΚΤΌΝ:Μετά από τα ανωτέρω οι προτάσεις μας εις ότι αφορά την Στρατιωτική Θητεία των νέων μας είναι: .Για τους Νέους στράτευση γενικά στα 18 και θητεία σε πρώτη φάση 20 μήνες σε όλους τους κλάδους των Ενοπλων Δυνάμεων.

.Εις ότι αφορά την θητεία των γυναικών στην παρούσα φάση, εκπαίδευση τριών (3) μηνών σε κέντρα εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων. Στην συνέχεια να απολύονται, αναγραφόμενες στην εφεδρεία. Και τέλος, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλούνται για κανονική θητεία.

-Τέλος! Η αύξηση της θητείας, το επαναλαμβάνω, θα βοηθήσει τα μέγιστα την οροφή των Ε.Δ., τους Νέους μας, την Ελληνική κοινωνία και το φρόνημα του Ελληνικού λαού. Και! Με τον επικρατούντα σήμερα παθογόνο λαϊκισμό, θα είναι μια γενναία πολιτική πράξη.

- Κοινωνίες με ριζικά αποδυναμωμένη και φθαρμένη εθνική συνείδηση δεν έχουν πεδίο Στρατηγικής λογικής και θέτουν αναμφίβολα σε κίνδυνο την Ιστορική τους Υπαρξη. Αυτό να μην το ξεχνάμε.

-Είπαν στον Βασιλέα της Σπάρτης ΘΕΌΠΌΜΠΌ (8ος αιώνας), ότι η Σπάρτη δοξάζεται γιατί οι Βασιλιάδες της ξέρουν να διοικούν. ΌΧΙ! Απάντησε εκείνος, Δοξάζεται διότι οι πολίτες της ξέρουν να πειθαρχούν.

* Ο κ. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης, είναι Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε. από τη Δράμα, διαμένων στην Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια