Header Ads

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ φ.1716

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αν η Τουρκία μας «χτυπήσει» πρώτη η Ελλάδα θα την ισοπεδώσει

  

Τα υποβρύχια μας ευρίσκονται αφανή και έχουν στοχοποιήσει τις τουρκικές δυνάμεις «Πολλαπλά πλήγματα» ἡ ἀπάντησις ἐάν ἡ Τουρκία κτυπήσει πρώτη, τιτλοφορείται άρθρο της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» αναφορικά με το πώς θα απαντήσει η Ελλάδα εάν δεχτούμε επίθεση από την Τουρκία.

Διαβάστε το άρθρο της εφημερίδας:

ΟΛΑ τά ἐνδεχόμενα ἀντιδράσεως στίς ἑπόμενες κινήσεις τῆς Τουρκίας ἐπεξεργάζεται ἡ Κυβέρνησις. Στόχος εἶναι ἡ ἀποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων εἰς βάρος τῆς χώρας μας καί τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων μας.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἁρμόδια ὄργανα ἔχουν συνέλθει καί ἔχουν ἐγκρίνει σειρά μέτρων ἀντιδράσεως πού θά ἀναληφθοῦν ἀναλόγως πρός τίς κινήσεις τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς.

Μέχρι στιγμῆς οἱ ἔξοδοι τῶν τουρκικῶν ἐρευνητικῶν καί πολεμικῶν πλοίων παρακολουθοῦνται στενά. Ἀφ’ ἑνός τά ἑλληνικά πλοῖα ἐπιφανείας περιπολοῦν καί παρακολουθοῦν κάνοντας ταυτοχρόνως καί αὐτό πού ὀνομάζεται «ἐπίδειξις σημαίας» στά σημεῖα, τά ὁποῖα ἡ Τουρκία θέλει νά ἀμφισβητήσει.

Ἀφ’ ἑτέρου τά ὑποβρύχια εὑρίσκονται ἀφανῆ στίς προεπιλεγμένες περιοχές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν στοχοποιήσει τίς τουρκικές δυνάμεις.

Καί αὐτές πού εἶναι ἐν πλῶ καί αὐτές πού ἐκτιμᾶται ὅτι θά κινηθοῦν πρός ἐνίσχυσή τους σέ περίπτωση πού ἐπιδιώξουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Οἱ Τοῦρκοι δέν μποροῦν νά γνωρίζουν τίς θέσεις τῶν ὑποβρυχίων μας, ὅπως δέν κατόρθωσαν νά τίς προσδιορίσουν καί τόν περασμένο Αὔγουστο καί Σεπτέμβριο, ὅταν ἀγωνιωδῶς τά ἀναζητοῦσαν.

Ἡ Ἀεροπορία ἐξ ἄλλου διατηρεῖ σέ ἑτοιμότητα τά στρατηγικά της ὄπλα, ἐνῶ ἔχει ἀποδυθεῖ καί σέ ἕναν δρόμο ταχύτητος γιά νά φέρει σέ ἑτοιμότητα ὅσο περισσότερα μέσα μπορεῖ. Ὑπάρχουν ἀκόμη τουρκικές θέσεις στήν ἀνατολική Θράκη καί στά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας πρός τίς ὁποῖες εἶναι στραμμένα τά πυροβόλα καί τά πυραυλικά συστήματα τοῦ Στρατοῦ.

Τό σημαντικό εἶναι πώς τά διακλαδικά δόγματα ἐπιχειρήσεων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων εἶναι ὥριμα γιά ἐφαρμογή καί αὐτό ἄκουσαν μέ ἱκανοποίηση οἱ ἀνώτατοι πολιτικοί παράγοντες τῆς χώρας.

Οἱ παράγοντες στά χέρια τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἐξουσιοδότησις τῆς ἐφαρμογῆς τους. Ἡ «Ἑστία» εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει ὅτι στά ἁρμόδια κυβερνητικά γραφεῖα τό κλῖμα εἶναι κλῖμα ἀποφασιστικότητος, χωρίς βεβαίως τήν πρόθεση νά ἀναληφθεῖ ἀπερίσκεπτη δρᾶσις.

Ἄν ὅμως ἡ Τουρκία ξεπεράσει τά ὅρια. Ἄν ἐκδηλώσει ἐπιθετική δράση. Ἄν Ἕλληνες στρατιωτικοί ἤ –ἀκόμη περισσότερο– πολῖτες εὑρεθοῦν σέ κίνδυνο, ἡ ἀπάντησις θά εἶναι ἀκαριαία καί πολυεπίπεδος.

Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις μας ἔχουν τήν δυνατότητα νά καταφέρουν πολλαπλά πλήγματα στήν Τουρκία. Πλήγματα ἀπό τά ὁποῖα θά τῆς εἶναι πολύ δύσκολο νά ἀνακάμψει καί τά ὁποῖα πρωτίστως θά εἶναι ἱκανά νά κάμψουν κάθε διάθεσή της νά συνεχίσει τήν κλιμάκωση. Ὅσον καί ἄν μπορεῖ νά τό θέλει ὁ Ἐρντογάν, μέ τίς μεγαλοϊδεατικές ὀνειρώξεις στίς ὁποῖες τόν ὠθεῖ ἡ τεταραγμένη φαντασία του.

Ἡ Ἑλλάς δέν πρόκειται νά κάνει τήν ἀρχή. Θά εἶναι ὅμως παροῦσα μέ δυνάμεις ἀποτροπῆς σέ ὅλα τά σημεῖα τῆς ἐπικρατείας μας. Καί θά εἶναι ἕτοιμη νά ἀπαντήσει μέ καταλυτικό πολλαπλό πλῆγμα σέ ὁποιαδήποτε ἀπερισκεψία τῶν Τούρκων.

Newsroom


Παναγιωτόπουλος: Καμία συζήτηση με την Τουρκία όσο συνεχίζει τις προκλήσεις

  

Newsroom

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε τον πλήρη σεβασμό της Ελλάδος στον θεμελιώδη κανόνα της Συνθήκης του ΝΑΤΟ και της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών

Ουπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος ξεκαθάρισε στην Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ πως δεν θα υπάρξει καμία συζήτηση με την Τουρκία όσο η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις. Όπως ανακοινώθηκε, κατά τις εργασίες της Συνόδου συζητήθηκαν οι μείζονες προκλήσεις και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε τον πλήρη σεβασμό της Ελλάδος στον θεμελιώδη κανόνα της Συνθήκης του ΝΑΤΟ και της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών για την ειρηνική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Όπως είπε, πρόκειται για πάγια θέση της χώρας μας σε αντιδιαστολή με μονομερείς και προκλητικές ενέργειες εκ μέρους της Τουρκίας, όπως οι πλόες ερευνητικού σκάφους και πολεμικών πλοίων εντός περιοχής ελληνικής υφαλοκρηπίδας, καθώς και με την επέκταση της παράνομης NAVTEX ως τις 27 Οκτωβρίου.

Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναδεικνύουν αναξιοπιστία προθέσεων εκ μέρους της Τουρκίας για διάλογο, υπονομεύουν τη διαδικασία του μηχανισμού αποκλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και θίγουν τη συνοχή και την ενότητα της Συμμαχίας.

Επιπλέον, ο Ν. Παναγιωτόπουλος επισήμανε ότι όσο η Τουρκία συνεχίζει τις προκλητικές της ενέργειες -τις οποίες η Ελλάδα αντιμετωπίζει με ψυχραιμία, καθώς και με πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποφασιστικότητα- δεν πρόκειται να υπάρξουν συζητήσεις.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του NATO Γιενς Στόλτενμπεργκ πρότεινε αμοιβαία αναστολή δραστηριότητος στρατιωτικών ασκήσεων σε περίοδο εορτών και προέτρεψε την Τουρκία να αποφύγει τη συνέχιση των σεισμικών ερευνών και να επιλύσει οποιαδήποτε διαφορά βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

«Μόνο γι’ αυτό ανησυχούμε»! Ξεκάθαρο μήνυμα Πούτιν στους διεθνιστές

   

Τέτοιο μήνυμα δεν είχε στείλει μέχρι τώρα ο «Τσαρ Βλαντ»...

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Δεξαμενή σκέψης Valdai Discussion Club, κατακεραύνωσε τις κυρώσεις της διεθνιστικής Δύσης που μπλοκάρουν την βοήθεια σε χώρες από τα μέτρα με αφορμή τον κορωνοϊό.

Ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τους πολίτες οι οποίοι, όπως τόνισε, ήταν έτοιμοι να κάνουν ό,τι καλύτερο για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, κατά την διάρκεια της δύσκολης περιόδου.

«Κατά την διάρκεια των πιο δύσκολων στιγμή της επιδημίας, ένιωσα και, ειλικρινώς μιλώντας, ακόμα νιώθω περήφανος για τη Ρωσία, τους πολίτες μας και την ετοιμότητά τους να κάνουν το παν δυνατόν ο ένας για τον άλλον και, κυρίως και πάνω από όλα, τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και το παραϊατρικό προσωπικό μας, όλους χωρίς εξαίρεση που αποτελούν τους πυλώνες του υγειονομικού μας συστήματος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Επίσης, μιλώντας για τις χώρες που περιμένουν την αποδυνάμωση της Ρωσίας, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε:

«Βλέποντας τι συμβαίνει στον κόσμο και σε άλλες χώρες, θα ήθελα να πω σε όσους ακόμη περιμένουν τη σταδιακή αποδυνάμωση της Ρωσίας. Στην περίπτωση αυτή, ανησυχούμε μόνο για ένα πράγμα: να μην αρπάξουμε κρυολόγημα στην κηδεία σας».

Το μήνυμα είναι παγκόσμιο και ξεκάθαρο! Ο Ρώσος Πρόεδρος διαμηνύει πως η «Αρκούδα» δεν πρόκειται να κάνει πίσω εμπρός στα όποια διεθνιστικά σχέδια, τα οποία έχουν ως στόχο την απόλυτη κυριαρχία χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την Μόσχα.

Πηγή: Ε.Θ. 22 Οκτωβρίου, 2020

Δήλωση υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων από τον Πάπα Φραγκίσκο !

    

Ο Πάπας Φραγκίσκος έγινε ο πρώτος Πάπας που έκανε δήλωση στήριξης του γάμου των ομοφυλοφίλων. Δήλωσε πως ¨Αυτοί είναι παιδιά του Θεού και έχουν δικαίωμα σε μια οικογένεια, Κανείς δεν πρέπει να τους αποκλείει και να τους στενοχωρεί για αυτό¨. 
Bianet 21/10/2020 Σχ. : Να τον χαίρονται αυτοί που συλλειτουργούν μαζί του (Βαρθολομαίος)… 

Πηγή: Ε.Θ.

Πόντιος Πιλάτος και πάλι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ

  

Την ανησυχία του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα ,εξέφρασε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, οπως γράφουν τουρκικές εφημερίδες.

«Παρακολουθώ την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο με ανησυχία. Η μείωση της έντασης είναι σημαντική για το ΝΑΤΟ» δήλωσε ο Κ. Στόλτενμπεργκ δίχως να αναφέρει -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- ποιος ευθύνεται για την ένταση, ούτε φυσικά για την παράνομη και προκλητική δραστηριότητα του Oruc Reis στο Καστελοριζο. Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ απλά υπενθύμισε οτι η Συμμαχία βοήθησε στη δημιουργία ενός μηχανισμού για διαδικασίες αποκλιμακωσης για τη μείωση της έντασης.

Πηγή: Ε.Θ. 26 Οκτωβρίου 2020

Δεν υπάρχουν σχόλια