Header Ads

ΙΝΚΑ: ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΜΑς ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ φ.1706

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τα παράπονά μας στον Δήμαρχο

Μετά από καταγγελία στο ΙΝΚΑ Κορινθίας πάνω από 10 δημοτών κορίνθου πού διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή των οδών Δωδεκανήσου και Μικράς Ασίας και αφορά αίτηση τους που υποβλήθηκε στο δήμο κορινθίων το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου 2020 , χωρίς έως σήμερα να απαντηθεί αν και πρωτοκολλήθηκε νόμιμα, με την οποία αίτηση καταγγέλλεται ότι δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν παραβάσεις του κοινού ποινικού δικαίου, δεν αποψιλώνεται παρακείμενο οικόπεδο, με αποτέλεσμα να επαπειλείται κίνδυνος πυρκαγιάς και να προκαλείται πρόβλημα στη δημόσια υγεία και δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τους παράνομους κατοίκους του παλαιού σταθμού ΣΠΑΠ - ΟΣΕ, ο οποίος χρήζει φύλαξης λόγω του ότι είναι υπό κήρυξη διατηρητέος και ένα από τα σπάνια δείγματα βιομηχανικής Αρχαιολογίας στην Ελλάδα και έχει μισθωθεί στον Δήμο κορινθίων, πάρεμβήκαμε προς τον Δήμο κορινθίων και τονίσαμε ότι ο δήμος έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να παρέχει ικανό φωτισμό καθόσουν εισπράττει ανταποδοτικά τέλη ιδιαίτερα υψηλά, έχει υποχρέωση να επιβάλλει στους ιδιοκτήτες οικοπέδων και χώρων τον καθαρισμό τους από αγριόχορτα και λοιπά σκουπίδια και σε περίπτωση που αρνούνται να προβαίνει αυτός τον καθαρισμό τους χρεώνοντας το σχετικό κόστος όπως άλλωστε προβλέπει ο ισχύων κανονισμός καθαριότητας του δήμου. Για το λόγο αυτό του ζητήσαμε να ικανοποιήσει τα αιτήματα των δημοτών εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Υπενθυμίσαμε ακόμη στον Δήμο κορινθίων ότι έχει την υποχρέωση να απαντά ΑΜΕΣΑ στα αιτήματα των δημοτών και η αδράνεια- άρνηση να απαντήσει επιτρέπει στους παραπάνω δημότες να ζητήσουν χρηματική αποζημίωση καθώς και την πειθαρχική δίωξη των αρμοδίων.

Το ΙΝΚΑ Κορινθίας προσπαθεί πάντοτε να προστατεύσει τα δικαιώματα των δημοτών όλων των δήμων της Κορινθίας, καθότι πιστεύει πως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να βρίσκεται δίπλα και όχι απέναντι στον πολίτη, οφείλει να σέβεται το κάθε ευρώ που εισπράττει από τον δημότη, να σέβεται την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, όχι να αδιαφορεί για αυτήν και να αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος, ενόψει των δραματικών κλιματικών αλλαγών που Εάν δεν αντιμετωπιστούν με σωφροσύνη θα απειλήσουν σύντομα την ύπαρξη του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη γη.

Κατά ταύτα είναι Απαράδεκτο επιεικώς να μην δίνεται απάντηση στους δημότες, να μην ικανοποιούνται τα πλήρως λογικά αιτήματα τους, να αφήνεται στην τύχη της η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και να μην προάγονται μέσα που συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο σιδηρόδρομος.

Το ΙΝΚΑ Κορινθίας αναμένει από τον κ. Δήμαρχο κορινθίων να επιβάλει τις σχετικές ηθικές πρωτίστως κυρώσεις σε όσους συμπεριφέρονται κατά αυτό τον τρόπο προς τους δημότες και να συμβάλλει στην προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και στην ανάπτυξη των μέσων που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ίδιο βέβαια περιμένει τόσο από τους υπόλοιπους δημάρχους της Κορινθίας, όσο και από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Κόρινθος 16/7/2020 

Με εξουσιοδότηση Δ.Σ. 
Ο Γραμματέας Αναστάσιος Μηλιώτης 
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Περικλής ΜπαλοδήμοςΔεν υπάρχουν σχόλια