Header Ads

COVID ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ φ.1699

Τα Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος μπορούν να βοηθήσουν στη δομή ενός σταθερού μέλλοντος βιώσιμης ενέργειας μετά το COVID19, εάν ενημερωθεί σύντομα και σοφά!
του Βλάση Οικονόμου*


Έχοντας επιζήσει από την οικονομική κρίση του 2008 με βαθιές πληγές, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τώρα μια άνευ προηγουμένου πρόκληση - το COVID19. Δίπλα στα θέματα υγείας και ασφάλειας, αυτή η πρόκληση επηρεάζει επίσης τις οικονομίες όλων των κρατών μελών. Η αστάθεια στις προβλέψεις της οικονομίας στο σύνολό της (δεδομένου του ποσοστού ύφεσης που εκτιμάται από διάφορους οργανισμούς) έθεσε επίσης μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την αστάθεια του κλιματικού και ενεργειακού προγραμματισμού των κρατών μελών. 

Τα περισσότερα κράτη μέλη υπέβαλαν στις αρχές του 2020 τα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (NECP) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου καθόρισαν τις οδούς μετάβασης της ενέργειας που προσπαθούν να ακολουθήσουν. Ωστόσο, αυτά τα μονοπάτια και τα μέσα για την επίτευξή τους υπολογίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές οικονομικής ανάπτυξης, που είναι πλέον ξεπερασμένες λόγω των σοβαρών απωλειών του ΑΕΠ που αναμένονται από το COVID-19. 

Η νέα οικονομική εποχή που θα ξυπνήσει θα φέρει διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες και ως εκ τούτου θα οδηγήσει στην επανεξέταση των επενδυτικών σχεδίων ενεργειακής υποδομής. Αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως από τις προϋποθέσεις και τις προτεραιότητες που καθορίζονται για τα σχέδια τόνωσης που αναπτύσσονται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη: απαιτεί την αλλαγή της νοοτροπίας των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, οι οποίοι πρέπει να επανεξετάσουν τα μελλοντικά τους σχέδια για τα ενεργειακά συστήματα, συνδυάζοντας την ενεργειακή μετάβαση με την οικονομική ανάπτυξη , υγεία και εξάλειψη της φτώχειας και της ανεργίας. 

Επομένως, τα ΕΣΔΑ θα πρέπει να επικαιροποιούνται στο βαθμό που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της οικονομικής κατάστασης μετά το COVID19 . Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να συνδεθεί με τα σχέδια τόνωσης της ΕΕ και των κρατών μελών που θα πρέπει να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων και μια ευκαιρία για ενισχυμένο συντονισμό των κρατών μελών. Αυτός θα είναι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος επιτυχίας της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ ! 

Όπως επισήμαναν πρόσφατα 13 Ευρωπαίοι υπουργοί για το κλίμα και το περιβάλλον : «Δεν πρέπει να ξεχνάμε την συνεχιζόμενη κλιματική και οικολογική κρίση όταν επεξεργαζόμαστε πώς να ωθήσουμε την οικονομία μετά την πανδημία του κοροναϊού». 

Εργαλεία όπως τα NECP μπορούν να βοηθήσουν στη δομή ενός σταθερού μέλλοντος βιώσιμης ενέργειας μετά το COVID19, εάν ενημερωθούν σύντομα και με σύνεση. Είναι σημαντικό όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να ενεργούν γρήγορα ΚΑΙ με δομημένο τρόπο, επιτρέποντας την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων. 

Το IEECP παρέχει ιδέες και φιλόδοξες λύσεις για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και του βιώσιμου προγραμματισμού και εκτέλεσης του κλίματος, σε όλα τα επίπεδα (τοπικά μέσω του PROSPECT που χρηματοδοτείται από το H2020, σε εθνικό επίπεδο μέσω του H2020 ENSMOV και πολλά άλλα), πολλά μπορούν να βρεθούν μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας: μην διστάσετε να εγγραφείτε . 

Διατίθεται επίσης στα Ελληνικά στον ιστότοπο Energy Pres 

*Ο κ. Βλάσης Οικονόμου Διευθυντής Institute for European Energy and Climate Policy, Amsterdam, the Netherlands

Δεν υπάρχουν σχόλια