Header Ads

ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ φ.1696

Χρίστος Δήμας:
«Νομοθετούμε για τις νεοφυείς επιχειρήσεις»Άρθρο από την εφημερίδα «Τα Νέα» 

«Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στις startup επιχειρήσεις ώστε να απελευθερώσουμε την δυναμική όσων μπορούν να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.» -«Συμφωνώ, όμως πρώτα πρέπει να συμφωνήσουμε στο πως ορίζουμε τις startup επιχειρήσεις.» 

Μέσα από αυτές τις λέξεις ξεκίνησε η ανάγκη για το Elevate Greece. Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, που στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχεδιάζουμε τους τελευταίους μήνες. 

Τι είναι το Elevate Greece; Είναι η πρώτη προσπάθεια του ελληνικού κράτους να σχεδιάσει πολιτικές για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα. Μέσα από αυτό, αποκτούμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε σε πόσους απευθυνόμαστε, ποια είναι τα μεγέθη της συγκεκριμένης αγοράς και πόσο κοστίζει κάθε μέτρο στήριξης της. Και επιπλέον τη δυνατότητα να διορθώνουμε έγκαιρα στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας ή να προσφέρουμε έκτακτη στήριξη, σε περιπτώσεις όπως αυτή που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες.Πρόκειται στην ουσία λοιπόν για ένα εργαλείο πολιτικής, το οποίο βάζει τέλος στις ιδεοληψίες ή τις ανεδαφικές προσδοκίες που κατέληγαν σε σπατάλη δημοσίων πόρων. 

Ας μη γελιόμαστε, η ελληνική οικονομία έχει ακόμα περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο για ελαφρύνσεις. Και η πανδημία επιδείνωσε τα πράγματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να τρέξουμε γρηγορότερα, πρέπει να αυξήσουμε τη χρησιμότητα και του τελευταίου ευρώ που δαπανούμε.Με απλά λόγια. Εάν για παράδειγμα μια Περιφέρεια θέλει να χρηματοδοτήσει την αγροδιατροφική καινοτομία στην επικράτεια της, θα μπορεί να υπολογίσει απόπριν το ενδιαφέρον και το κόστος. Και εάν τελικά κρίνει διαφορετικά, να στρέψει αλλού τους πόρους, κάπου που θα αποδώσουν περισσότερο. 

Τι δεν είναι όμως το Elevate Greece; Δεν είναι μια ακόμα δομή. Δεν είναι μια ακόμα υποχρέωση των επιχειρήσεων. Δεν είναι άλλος ένας σταθμός γραφειοκρατίας. Η ένταξη σε αυτό είναι προαιρετική. Θα απαιτεί μια ηλεκτρονική, αλλά περιεκτική αίτηση, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που θαανακοινωθεί σύντομα. Στο επόμενο βήμα, μια ομάδα αξιολογητών εγνωσμένου κύρους θα προχωρά στην αξιολόγηση του επιπέδου της επιχείρησης, μέσα από συγκεκριμένα και δομημένα κριτήρια, όπως η ύπαρξη καινοτομίας, η δυνατότητα ανάπτυξης μεγέθους (scalability), η δυνατότητα να προσελκύσει ταλέντο, πόρους κ.α. 

Μέσα από αυτήν την αξιολογική διαδικασίαθα πιστοποιείται ότι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Μητρώο είναι νεοφυείς. Αυτή η «πιστοποίηση» θα τους προσφέρει την πρόσβαση σε μια σειρά ευεργετημάτων, όπως η υποστήριξη με φορολογικά και εργασιακά κίνητρα καθώς και βραβεία από τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι η καλλιέργεια μιας καλής ιδέας θα γίνει ευκολότερη και θα υπάρχει το πεδίο προκειμένου να αναπτυχθούν1πρωτόγνωρες συνέργειες. 

Φιλοδοξία μας είναι όλες οι κλαδικές πολιτικές που θα σχεδιάζει η Πολιτεία γιανα ενισχύσει την Καινοτομία, να χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτό. Παράλληλα αποκτούμε εικόνα για τα πραγματικά δεδομένα του εγχώριου οικοσυστήματοςκαι τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Πόσες εταιρίες έχουν σηκώσει κεφάλαια, πόσες έχουν κατοχυρώσει πατέντες, πόσους και με ποια χαρακτηριστικά απασχολούν, ποια είναι η βασική τους αδυναμία. 

Για να φτάσουμε στο μοντέλο που θα νομοθετήσουμε τις επόμενες εβδομάδες, μελετήσαμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες από όλα τα μήκη και πλάτητου κόσμου. Από το Ισραήλ μέχρι την Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. 

Στόχος δεν είναι να παρέμβουμε στο οικοσύστημα. Ούτε να το ελέγξουμε. Θέλουμε όμως να το χαρτογραφήσουμε, ώστε να το προβάλλουμε διεθνώς και να οργανώσουμε το επόμενο βήμα, που είναι διεθνείς Κόμβοι Καινοτομίας. Μόνο όταν ολοκληρωθεί η αλυσίδα θα είναι πραγματική η σύνδεση της Έρευνας με την Επιχειρηματικότητα. 

Για το σκοπό αυτό, στην πλατφόρμα που θα φιλοξενεί το Μητρώο, θα υπάρχει όλο το εγχώριο οικοσύστημα. Από τις δομές υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων (incubators, accelerators, co-working spaces), τα Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών (venture capital funds), τα Ερευνητικά Κέντρα (spin off) και όλους ακόμα τους εμπλεκόμενους στην υποστήριξη της Καινοτομίας στη χώρα. 

Δημιουργούμε λοιπόν για πρώτη φορά μια ενιαία εικόνα προς τα έξω, εντός και εκτός χώρας. Ενισχύουμε de facto την εξωστρέφεια και θέτουμε μια οριζόντια βάση κάθε πολιτικής, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό λογοδοσία και συνέχεια. 

Πάνω σ’ αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε το μέλλον. Τους επόμενους μήνες,το ελληνικό οικοσύστημα θα αποκτήσει εργαλεία, που μέχρι σήμερα έμοιαζαν ουτοπικά. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα οργανωμένο πλέγμα δράσεωνπροκειμένου οι Έλληνες επιστήμονες και επιχειρηματίες να αποκτήσουν ίσες ευκαιρίες με όσους ανταγωνίζονται σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. 

Δικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή ώθηση σε τομείς αιχμής όπως οι Τεχνολογίες Υγείας, η Ενεργειακή μετάβαση, η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι Έξυπνες μεταφορές κ.α μέσα από συνέργειες. Διότι, αν κάτι απέδειξε η πανδημία στο οικονομικό πεδίο, είναι πως απαιτείται ευελιξία. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των startup επιχειρήσεων που εξελίσσεται σε επιχειρηματική ευκαιρία και αποτελεί το συγκριτικό τους πλεονέκτημα. Αυτή η ευελιξία στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, είναι άλλωστε η μόνη συνθήκη που εξασφαλίζει την εξέλιξη. Σ’ αυτά τα βήματα σκοπεύουμε να βαδίσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια