Header Ads

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ φ.1691


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


Να εφαρμοστούν τώρα σε όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέτρα προστασίας των εργαζομένων και αποφυγής διασποράς του νέου κορονοϊού 

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, με την περιπέτεια δημόσιας υγείας που περνά η χώρα και ολόκληρος ο κόσμος, οι εκλεγμένοι με την Λαϊκή Συσπείρωση καλούμε την περιφερειακή αρχή να δείξει την απαραίτητη υπευθυνότητα απέναντι στην κρισιμότητα της κατάστασης. Nα πάψει, στοιχιζόμενη πλήρως με την κυβέρνηση στην λογική της «ατομικής ευθύνης», να ακολουθεί την απαράδεκτη τακτική της μετάθεσης των ευθυνών στους ίδιους τους εργαζόμενους, βάζοντας με αυτό τον τρόπο την ασφάλεια και την υγεία τους σε κίνδυνο! 

Είναι απαράδεκτο ο κ. Νίκας να παροτρύνει «σε πατριωτικό τόνο» τους εργαζόμενους να κρατήσουν ανοικτές γενικά όλες τις υπηρεσίες, υποχρεώνοντάς με αυτό τον τρόπο κάποιους πιθανά να συνωστίζονται σε γραφεία και μικρούς χώρους, όπως ακριβώς συνεχίζουν να συνωστίζονται σε διάφορες βιομηχανίες και επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, με την κυβέρνηση να κάνει τα στραβά μάτια, διευκολύνοντας την διασπορά του ιού! 

Είναι απαράδεκτο να συστήνει μέτρα αυτοπροστασίας και την ίδια στιγμή να μην υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε κάθε περιφερειακή ενότητα, για την προσαρμογή της λειτουργίας των υπηρεσιών στις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, ώστε να δοθεί βάρος στην διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Είναι απαράδεκτο να βγάζει εικόνα ομαλής λειτουργίας στις υπηρεσίες της περιφέρειας, την ίδια στιγμή που αναφέρονται κατά τόπους διάφορα προβλήματα και ελλείψεις σε είδη και μέτρα προστασίας, χωρίς να εφαρμόζονται καν οι σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες που προβλέπουν ειδικές μορφές λειτουργίας των υπηρεσιών και συνέχιση της λειτουργίας αυτών που υπάρχει ανάγκη, με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και του κοινού, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αποφυγή διασποράς του ιού. 

Αντί να κάνει «συστάσεις» στους εργαζόμενους που κάνουν καθημερινά αγώνα για να προσφέρουν με κάθε τρόπο τις υπηρεσίες τους, ας τις κάνει στην κυβέρνηση για να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως απεγνωσμένα ζητούν οι υγειονομικοί! 

Η Λαϊκή Συσπείρωση απαιτεί: 
Να σταματήσουν εδώ και τώρα οι εκβιασμοί της περιφερειακής αρχής προς τους εργαζόμενους! Να δοθεί προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια τους, καθώς και σε μέτρα πρόληψης διασποράς της πανδημίας. 

Να προσαρμοστεί η λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας με προτεραιότητα σε αυτές που έχουν σχέση με την πρόληψη, την προστασία από τον νέο κορονοϊό, των υποστηρικτικών μηχανισμών λειτουργίας κοινωνικών υποδομών, επιτήρησης, και ελέγχου μέτρων κλπ. 

Να εφαρμοστούν αυστηρά τα μέτρα αποφυγής συγχρωτισμού στα γραφεία, με γνώμονα την αποφυγή της διασποράς καθώς και την διασφάλιση εφεδρειών εργαζομένων, στην περίπτωση που εμφανιστεί οποιοδήποτε κρούσμα και θα χρειαστεί να απομονωθούν κάποιοι εργαζόμενοι. Σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους των τμημάτων και των σωματείων, να καταρτιστούν και εφαρμοστούν απαρέγκλιτα συγκεκριμένα σχέδια, με αξιοποίηση διαφόρων μορφών (π.χ. εργασία από το σπίτι κ.α.), σε όλες τις υπηρεσίες που πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία τους. 

Χορήγηση «ειδικών» αδειών επιπλέον της κανονικής, με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση σε όλες τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων και σε όσους έχουν σοβαρά προβλήματα. 

Την άμεση χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, (γάντια, μάσκες, αντισηπτικό) και οποιονδήποτε άλλων μέσων ανάλογα με το είδος της εργασίας τους. Άμεση εφαρμογή υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας σε όλες τις υπηρεσίες. Σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων εργασίας, η οποία θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή των εργαζομένων με το κοινό. Να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να απευθύνονται στις υπηρεσίες μόνο για επείγοντα ζητήματα και μόνο μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μέσων.

Δεν υπάρχουν σχόλια