Header Ads

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : Η Αλβανία σε ρυθμό Αποσταθεροποίησης ;Όπως ισχυρίζεται ο Παναγιώτη Α­ποστόλου, Πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος, τα Μέσα Ενημέρωσης της Αλβανίας στα δελτία τους δεί­χνουν μια υπέρμετρη ανησυχία για την πολιτική αντιπαράθεση στη χώ­ρα, που αυξάνει ρυθμούς με απρό­βλεπτες συνέπειες! Κάνουν λόγο, πως η γειτονική μας χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα ενός εμφυλίου πολέ­μου! Τα αίτια της διαφθοράς και της πολιτικής του Πρωθυπουργού Έντυ Ράμα, οδήγησαν την νΑντιπολίτευση σε ομαδικές παραιτήσεις βουλευτών και εκτεταμένες βίαιες διαμαρτυρίες χιλιάδων διαδηλωτών, που παρέδσω­σαν τη σκυτάλη στη νεολαία, που δι­αμαρτυρήθηκε για τα θέματα παιδε­ςίας. 
Όπως διαπιστώνουμε κι εμείς, εί­μαστε στην επανάληψη των γεγονό­των του 1997! Τότε, που ο διοικητι­κός ιστός της Αλβανίας κατέρρευσε και η γειτονική χώρα μετατράπηκε – σε μια νύχτα – σε ένα ακυβέρνητο γε­ωγραφικό μόρφωμα, χωρίς Σύνταγμα, χωρίς στρατό, χωρίς αστυνομία! Τότε, που χιλιάδες όπλα και πυρομαχικά πέρασαν στα χέρια χιλιάδων άτακτων Αλβανών κατσαπλιάδων συμμοριτών, πολλοί εκ των οποίων ήταν σκληροί εγκληματίες – βαρυποινίτες, από τις λεηλατημένες αποθήκες του αλβανι­κού στρατού! Αρκετοί εκ των οποίων πέρασαν στην Ελλάδα και στο Κόσσο­βο! Το αποτέλεσμα αυτής της κατάρ­ρευσης, ήταν τα επόμενα χρόνια να γιγαντωθεί στην Ελλάδα η αλβανική μαφία! 
Άλλωστε, η δράση αυτών των ομά­δων έφερε τον πόλεμο στο Κόσσοβο κατά των Σέρβων, μαζί με τον Απε­λευθερωτικό Στρατό του Κοσσόβου (UCK) και την αεροπορική υποστήρι­ξη του ΝΑΤΟ, βεβαίως – βεβαίως! Που στη συνέχεια ήλθε η ανακήρυξη του Κοσσόβου σε ανεξάρτητο κράτος! 
Εμείς ως χώρα, είμαστε προετοι­μασμένοι να αντικρούσουμε την νέ­α κολοσσιαία κρίση στην Αλβανία; Εί­μαστε έτοιμοι να προστατέψουμε τον ελληνικό πληθυσμό της Ηπείρου μας, αλλά και τους Βορειοηπειρώτες α­δελφούς μας, που είναι στον πυρή­να των γεγονότων; Είμαστε έτοιμοι να θωρακίσουμε τα σύνορά μας και να μην εισέρθει ένας Αλβανός στην Ελλάδα, χωρίς να υποστεί εξονυχιστι­κό έλεγχο; 
Πλημμύρισαν τα νησιά μας Αλβα­νοί… 
Ωστόσο, το “σφράγισμα” των συνό­ρων μας με την Αλβανία και η εγρή­γορση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδος μας, δεν πρέπει να μας κά­νει να αδυνατήσουμε το Μέτωπο Α­σφαλείας των συνόρων μας με την Τουρκία στα Δωδεκάνησα! 
Από τη στιγμή που η Τουρκία με έργα και λόγια, καθημερινώς μας το­νίζει την “όρεξή” της για το νησιωτι­κό σύμπλεγμα του Αιγαίου Πελάγους! Ανησυχία που με σειρά άρθρων μας, έχουμε εκδηλώσει για τα Δωδεκάνη­σα! Στα οποία κατοικούν με ευθύνη μας – αφού ουδέποτε η Ελλάς είχε ε­θνική μεταναστευτική πολιτική – πολ­λοί μόνιμοι Αλβανοί και πολλοί άλλοι που πάνε και έρχονται! Αλβανοί, που οι περισσότεροι είναι φίλοι με τους Τούρκους και εχθροί με τους Έλλη­νες! Που δεν γνωρίζουμε, αν έχου­με ακραία γεγονότα στην ελληνοαλ­βανική μεθόριο, πως ακριβώς θα αντι­δράσουν οι Αλβανοί των νησιών μας! Ποιος μπορεί να μας εξασφαλίσει τη συμπεριφορά τους; Θα είναι αμέτοχη και ειρηνική; Θα συνταχθούν με την Τουρκία σε περίπτωση ακραίων γεγο­νότων, επί παραδείγματι ενός θερμού επεισοδίου, που γίνεται όλο και πε­ρισσότερο πιο έντονο από πολιτικούς και στρατιωτικούς αναλυτές; 
Αλλά εκτός των Αλβανών, σύμφω­να με πληροφορίες που μας έρχονται από Ρόδο και Κω, είναι εξόχως ανη­συχητικές και περίεργες κινήσεις με­λών διαφόρων ΜΚΟ, καθώς επίσης και της πολυεθνικής δυνάμεως της Frontex! Η κυβέρνηση με τους υψη­λούς μηχανισμούς της, ελέγχει τις κι­νήσεις όλων αυτών ή ευρίσκονται οι Νησιώτες στο έλεος του Θεού και μό­νο; Μπορεί να συλλάβει ο νους σου αναγνώστη τι σημαίνουν για την πα­ράνομη παρουσία με ανοχή της κυ­βέρνησης Τσίπρα οι εκατοντάδες χι­λιάδες Αλβανοί στην Ελλάδα και τα εκατομμύρια ίσως των αλλόθρησκων, που δεν αγαπούν την χώρα μας, αλ­λά τους έστειλαν με στόχο την απο­εθνοποίηση του Ελληνικού κράτους οι κάθε Σόρος, οι ΜΚΟ και οι Μυστι­κές Υπηρεσίες που δρουν στο Τουρ­κικά παράλια. 

Δεν υπάρχουν σχόλια