Header Ads

Ο "Κορίνθιος" σχολιάζει...Στην εκπομπή του HighTV «Δήμοι σε Δράση» με τον δημο­σιογράφο Γιώργο Βαθιώτη πα­ρευρέθηκε ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος.Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε πολλά θέματα της τοπικής αυτοδιοίκη­σης, την αλληλεγγύη, τα έργα υ­ποδομής, τις νέες κατασκευές, τις αναπλάσεις, την καθαριότητα, την διαχείριση α­πορριμμάτων, τον λόγο της διαγραφής του τον Ι­ούνιο του 2018 από την ΝΔ, την ομάδα security για την ασφάλεια των πολιτών, την προσέγγιση ξένων επενδυτών για μείωση της ανεργίας με κάλυψη 5000 θέσεων εργασίας, την ανάπλαση των 50 στρεμμάτων, τα 2 νέα σχολεία, το κολυμ­βητήριο, το σχέδιο πόλης του νοτίου τμήματος, την δωρεάν ασφάλιση των μαθητών από το Νη­πιαγωγείο, τις δωρεάν εκδρομές για όλους τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, το «ΟΧΙ» του Δήμου στην φιλοξενία προσφύγων, τις αθλητικές υποδομές, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα οράματα, τις κοινωνικές δομές, τις πρωτοποριακές πολιτιστι­κές δράσεις αλλά και όλα τα νεα έργα που έρχο­νται στο Δήμο Άργους-Μυκηνών… Τέτοιους Δη­μάρχους έχει ανάγκη η Κορινθία κι ας έρχεται ο κάθε Πρόεδρος της ΝΔ να το διαγράφει αυθαίρε­τα από το κόμμα χωρίς καταστατική παραπομπή και διαδικασία στην πειθαρχική Επιτροπή, γιατί υ­περασπίστηκε το όνομα της Μακεδονίας!...

«Αποδεικνύεται περίτρανα ότι το βράδυ της Δευτέρας στήθη­κε ένα τηλεοπτικό σόου με υπουργούς, κυβερνητικούς αξιωματού­χους και παράγοντες του κρατικού μηχανισμού και το αποτέλεσμα που βγαίνει από αυτήν τη σύσκεψη είναι ότι κοιμόντουσαν όλοι όρ­θιοι», ανέφερε ο κ. Λεβέντης και σημείωσε ότι αφού οι παραιτήσεις των υπευθύνων δεν ζητήθηκαν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, θα έπρεπε από μόνοι τους να παραιτηθούν άμεσα. Δεν μπορεί η Ελλά­δα να πάει διακοπές χωρίς να έχουν τιμωρηθεί οι υπεύθυνοι, τόνι­σε και συμπλήρωσε: «Οι νεκροί μας ζητούν κάθαρση και παραιτή­σεις. Δυστυχώς, έχουμε μία κυβέρνηση απόντων που δεν έχει επα­φή με την πραγματικότητα. Ευτυχώς, η χώρα θα απαλλαγεί από αυ­τούς στις εκλογές που έρχονται».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναλύ­ει τι σημαίνει “πολιτική ευθύνη” και γιατί όσα είπε “με άνεση” ο πρωθυ­πουργός στο υ­πουργικό συμ­βούλιο αποτε­λούν τη μεγαλύ­τερη πρόκληση στη μνήμη των θυμάτων. “Νομί­ζει προφανώς ό­τι ανάληψη πο­λιτικής ευθύνης είναι μια ρητορική υπεκφυγή ανα­μένοντας να ξεχαστούν τα γεγονό­τα. Γιαυτό έφτασε με τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο ύ­ψιστο σημείο πολιτικής ύβρεως. Ανέ­λαβε με άνεση την «πολιτική ευθύ­νη» και ταυτοχρόνως «αμνήστευσε» πολιτικά τον εαυτό του και τους υ­πουργούς του. Τέλεσε πολιτικό «ευ­χέλαιο» για να του «συγχωρεθούν» οι ευθύνες για την τραγωδία στο Μάτι, χωρίς να τις προσδιορίζει, να τις εξει­δικεύει και άρα να τις καταλογίζει. Με μια γενική πολιτική δήλωση όχι θαρραλέα, αλλά θρασεία. Πιστεύει ότι θα πιάσει;»

Ο φίλος και Συνάδελφος εν ό­πλοις, Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Ασλανίδης, έχει γίνει ο σοβαρός και δημοφιλής αρ­θρογράφος της «Φωνής της Κο­ρινθίας». Πολλοί αναγνώστες μου το λένε ότι απο­λαμβάνουν τα άρθρα του που είναι τεκμηριω­μένα, καταλη­πτά, ιστορικής, γεωπολιτικής, Εθνι­κής Σημασίας, αλλά και κοινωνικής τοιαύτης. Ως πρώην Μόνιμος Αξιω­ματικός των Καταδρομών, αλλά και Επίτιμος Διοικητής της Στρατιωτι­κής Σχολής Ευελπίδων, είμαι απόλυ­τα βέβαιος πως χαίρεται γι αυτό που κάνει. Θεωρεί καθήκον του προς τον συνάνθρωπο και την Κοινωνία να με­ταδώσει τις γνώσεις του, ως γνήσιος Εκπαιδευτής!

Στις περιοχές της Κορινθίας που υπέστησαν καταστροφές από τις πυρκαγιές βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα ο βου­λευτής της ΝΔ, Χρίστος Δήμας. Ο Χρίστος από την πρώτη στιγ­μή ήταν στα ση­μεία της φωτιάς και είδε από κο­ντά την κατάστα­ση που επικρα­τούσε στα μέτωπα των Αγίων Θεο­δώρων, στο Ζεμενό και στο Θροφαρί μέχρι να σβηστούν οι φωτιές. Επίσης εξέφρασε τη θλίψη του και τα συλ­λυπητήριά του στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν και ευχα­ρίστησε τους πυροσβέστες, τους α­στυνομικούς και τους εθελοντές για την μεγάλη προσπάθειά τους στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Τι κάνουμε λοιπόν; Αναρωτήθη­κε ο Σταύρος Θεοδωράκης του Πο­ταμιού. Τώρα τι κάνουμε; Οι υ­πουργοί, οι Γενι­κοί, οι αρχηγοί, που ενεπλάκη­σαν στον χαμένο πόλεμο στο Μά­τι, πρέπει να φύ­γουν. Όλοι αυτοί που πάσχουν α­πό πολιτικό γήρας. Γιατί γέρος δεν εί­ναι όποιος έχει πολλά χρόνια. Γέρος είναι όποιος έχει φθίνουσες ικανότη­τες. «Με αυτό το σκεπτικό, τότε για­τί να μην φύγει ολόκληρη η κυβέρ­νηση», είναι ίσως το εύλογο ερώτη­μα. Γιατί οι νεκροί δεν μας ανήκουν. Ανήκουν στους συγγενείς τους, τους φίλους τους σε όλους αυτούς που συνεχίζουν να κλαίνε. 

Το πιο ενδεικτικό στοιχείο της επικοινωνιακής προσέγγισης με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα προβλήμα­τα ήταν η «συ­νέντευξη Τύ­που», την περα­σμένη Πέμπτη (26.7.2018), α­ναφέρει σε σχό­λιό του ο Πά­σχος Μανδρα­βέλης στην ΚΑ­ΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δεν αναφερόμαστε μό­νο στις ζωγραφιές πάνω σε Google Maps, τις οποίες βάφτισαν «δορυφο­ρικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα για τον εμπρησμό». Πρέπει να σημειώ­σουμε το γεγονός ότι ο κυβερνητι­κός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανα­κόπουλος ζήτησε από τον διευθύ­νοντα σύμβουλο της Ελληνικής Δια­στημικής Υπηρεσίας (πλωτάρχη ε.α.) να επαναλάβει την ίδια εισήγηση ε­πειδή τα κανάλια δεν έδειξαν τις κα­ρικατούρες, που ετοίμασε.

Τον Δήμαρχο Κορινθίων Αλέξ. Πνευματικό, βλέπω πως τον προσέ­χεις, μου είπε φίλος αντιπολιτευόμε­νος τον Δήμαρ­χο. Όταν τον ρώ­τησα γιατί το λέ­γει αυτό, μου α­πάντησε χαμογε­λώντας: Δεν βλέ­πω να του βά­ζεις ή να ασκείς σκληρή κριτική μετά την από­φαση που καταψήφισε το Δημοτικό συμβούλιο για την κεντρική αγορά της Κορίνθου και συνέχισε να λέγει τα δικά του… Βεβαίως δεν τον άφη­σα με ψευδαισθήσεις ή ψεύτικες δι­καιολογίες. Αλλά συμπλήρωσα. Στεί­λε μου επωνύμως και ενυπογρά­φως όποια σοβαρή, αληθινή και νό­μιμη κριτική θέλεις και θα τη δημο­σιεύσω… Αυτά δεν γίνονται μου εί­πε… Αυτά!

Άλλος φίλος, αυτή τη φορά από το Ξυλόκαστρο, μου είπε στο τηλέ­φωνο: Διάβασα αυτά που είπε συν­δημότης μου στη στήλη σου των Παραπολιτι­κών και πίστεψέ με, έχω την ίδια γνώμη με σένα για τον Δήμαρχό μας, Ηλία Ανδρι­κόπουλο και την δεύτερη ευκαιρί­α που δίνουν οι δημότες στους νέ­ους Δημάρχους. Θεωρούν την πρώ­τη φορά ότι είναι για τη γνωριμία με τα θέματα, τη λειτουργία της Δημαρ­χίας και τη διαχείριση Της καθημερι­νότητας. Ο Δήμαρχος είναι πολύ κα­λός, σοβαρός δουλευτής και αγαπη­τός, χωρίς μεγάλες αντιπαλότητες. Είμαι βέβαιος πως αυτά όλα θα τα ε­κτιμήσουν οι δημότες στην κάλπη…

Πέρασε ακόμη μία χρονιά και οι βουλευτές, η Περιφέρεια και η Νο­μαρχία δεν έδωσαν την ευκαιρία και τη χρηματοδό­τηση για την ε­κτέλεση του έρ­γου διαπλάτυν­σης, βελτίωσης και ευθυγράμμι­σης του δρόμου Αρχαία Νεμέα – Χαλκί – Σουληνά­ρι – Βοχαϊκό Βρα­χάτι ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών. Ένας δρόμος που θα έκανε πιο εύκολη την πρόσβαση των Νεμεατών στην Πεδιάδα της Κορινθίας και τον Κοριν­θιακό με ό,τι καλό αυτό συνεπάγε­ται. Είμαι βέβαιος πως αυτή την αθέ­τηση λόγων για το έργο κάποιοι θα λογοδοτήσουν στις επόμενες Αυτο­διοικητικές εκλογές. Ο Δήμαρχος Κώ­στας Καλατζής, δεν ξεχνά τα θετικά και προπαντός τα αρνητικά… 

Έχεις δίκαιο, μου είπε φίλος Κο­ρίνθιος να επιση­μαίνεις το γεγο­νός ότι ο Βασίλης Νανόπουλος, Ε­πικεφαλής του Δημοτικού Συν­δυασμού «Συμ­μαχία Πολιτών» για το Δήμο Κο­ρινθίων, Βασίλης Νανόπουλος, έχα­σε μόλις για 28 σταυρούς προτίμη­σης στις προηγούμενες εκλογές και συνέχισε. Γιατί όμως δεν αναφέρεις ποτέ ότι κάποιοι επώνυμοι τιτλούχοι έπαιξαν βρώμικο παιχνίδι σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση; Τον ρώ­τησα ποιους εννοεί και είπε ονόμα­τα και συγκεκριμένες υπονομευτικές συμπεριφορές. Μου ζήτησε όμως να μην αναφέρω στην εφημερίδα τις α­ποκαλύψεις του, που περπάτησαν τότε ευρέως. Τελεία και … παύλα.


Αυτή τη χρονική περίοδο έχω χάσει την επικοινωνία μου με τον φίλο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμ­βουλίου Ξυλο­κάστρου – Ευρω­στίνης, Ηλία Νιά­ρο, λόγω προσω­ρινής μετακόμι­σης κατοικίας ε­κτός Κορίνθου. Ξαφνικά προχθές έλαβα την Πρό­σκληση του Προ­εδρείου για Συνεδρίαση του Δημοτι­κού Συμβουλίου υπογεγραμμένη α­πό την Αντιπρόεδρο Φρόσω Γκαϊνά. Μεγάλη η έκπληξη, αλλά και το σκε­πτικό που ακολούθησε. Έχει πάει σε άδεια ο Πρόεδρος και δε το ξέρω Κα­λό, όμως, γιατί βρήκα την εξαφανι­σμένη από τα Επικοινωνιακά φίλη και αγωνίστρια στα κοινά Φρόσω. Να εί­ναι καλά και οι δύο! 

Αγαπητοί Συνδρομητές, αναφέ­ρομαι στο θέμα της ετήσιας συνδρο­μής των 25 ευρώ. Έχω αναφέρει ό­τι μόνο τα ταχυ­δρομικά για με­ρικούς από εσάς στοιχίζουν τον χρόνο 37,50 ευ­ρώ. Για λόγους καθαρά διμερών σχέσεων (δεν υ­πάρχει εκ μέ­ρους μας σκέψη κερδοσκοπίας), αλ­λά ανταποδοτικής προσφοράς, δεν έχουμε αλλάξει επί δεκαετίες την τιμή. Η μεγάλη πλειοψηφία από ε­σάς είσθε Συνεπείς και Κύριοι στις υ­ποχρεώσεις σας. Κάποιοι άλλοι ελά­χιστοι όμως και αυτοί είναι γνωστοί σε μας, παρόλο που έχουμε ζητήσει να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα εφ΄απαξ, έστω και με πληρωμή δύο συνδρομών δεν το έχουν κάνει, ούτε μας ειδοποιούν να διακόψουμε την αποστολή της. Αξίζουμε αυτή την α­ντιμετώπιση; Διαβάστε στη σελίδα 2 τις οδηγίες. 


«Ο Κορίνθιος»


Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ως αρχηγός της αντιπολίτευσης ο­φείλω να σταθώ με υπευθυνό­τητα, απέναντι στην τραγωδία. Κάθε δημόσιο πρόσωπο οφεί­λει να πάρει θέση. Ήταν πρωτό­γνωρη τραγωδία. Ούτε εγώ, ού­τε η ΝΔ, έπρεπε να εμπλακού­με σε μία ανούσια αντιπαράθε­ση. Αυτά που λένε αυτοί που έζησαν τη μαύρη Δευτέρα έχουν πολύ μεγαλύτερο βάρος και πο­λύ περισσότερη αλήθεια από δηλώσεις», δήλω­σε. Επίσης τόνισε πως «έχω βάσιμες υποψίες για προσπάθεια συγκάλυψης, αλλά έχω εμπιστοσύ­νη στη Δικαιοσύνη ότι θα διερευνήσει τα πάντα και οι ευθύνες θα αποδοθούν. Το αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν βλέπω το λόγο για ε­ξεταστική επιτροπή που θα καταλήξει σε πολι­τική αντιπαράθεση». Ενώ για τον πρωθυπουρ­γό, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόσθεσε: «Πολιτική ευθύνη, δίχως καμιά πα­ραίτηση; Η ευθύνη πρέπει να συνοδεύεται από πράξη. Αλλιώς εξυπηρετεί μόνο επικοινωνιακές σκοπιμότητες, όπως το σόου του πρωθυπουρ­γού το βράδυ της μαύρης Δευτέρας. Οι Έλλη­νες θέλουν ασφάλεια. Όχι άλλη στάχτη. Ανα­λαμβάνω από σήμερα την ευθύνη, δεν είμαι μό­νος, έχω την ομάδα νέων και ικανών ανθρώπων για να αλλάξουμε την πολιτική προστασία».

Φίλαθλοι της Κορινθίας, ο ΠΑΣ ΚΟ­ΡΙΝΘΟΣ, η θρυλική και ιστορική «Μπάρ­τσα», κατέκτησε τη θέση της και θα α­γωνισθεί στη νέα Ποδοσφαιρική περίο­δο στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία με Όραμα την αναβάθμισή της. Πυκνώστε τις τά­ξεις της. Ενισχύστε την προσπάθειά της στα γήπεδα! Έχει την ανάγκη σας!..

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στην Αττική εξαπέ­λυσε ο γραμματέας της ΛΑΕ, Πανα­γιώτης Λαφαζά­νης. Ο Παναγιώ­της Λαφαζάνης μιλώντας στον «ΘΕΜΑ 104,6» εί­πε πως «Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ανάληψη της πο­λιτικής ευθύνης για μία εθνική τραγωδία που κόστισε τόσες ζωές, δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει στη θέση του. Δεν έχει καμιά αξιοπιστία να κυβερνά και δεν υπάρχει η παραμικρή εμπιστοσύνη. Είναι αδιανόητο να λέει κάποιος ότι έ­χω την πολιτική ευθύνη για δεκάδες νεκρούς, που μπορεί να ξεπεράσουν τους εκατό και να επιμένει να βρίσκε­ται στο τιμόνι της χώρας».

Στην περίπτωση της παραίνεσης προς τους δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έκανα στο προηγούμενο παρα­πολιτικό σχόλιο, την περασμένη εβδομάδα επα­νέρχομαι σήμε­ρα απευθυνόμε­νος στη Βουλευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ Κο­ρινθίας Μαρία Θε­λερίτη, για να πω κάτι που έχω και άλλη φορά επισημάνει από αυτήν ε­δώ τη στήλη. Δεν γνωρίζω επακριβώς τους όρους λειτουργίας του κόμμα­τος και κατά πόσον είναι ελεύθεροι ή έχουν δεμένα χέρια οι βουλευτές του στο θέμα της επικοινωνίας. Οι περισ­σότερες ειδήσεις των βουλευτών μας έρχονται δια της Ν.Ε., λες και υπάρχει απόλυτος έλεγχος. Εδώ ο κόσμος κά­ηκε και θρηνεί θύματα, ούτε δικαίωμα μίας δήλωσης δεν έχουν οι κατά τα άλλα ελεύθεροι βουλευτές του.

Μέτρα για την προστασία της υ­γείας, την αποκατάσταση των κατα­στροφών και την αποζημίωση των κα­τοίκων στις πυρό­πληκτες περιοχές ζητά το ΚΚΕ με ε­ρώτηση που κα­τέθεσαν ο Γιάν­νης Γκιόκας και Χρήστος Κατσιώ­της. Οι δύο βου­λευτές μιλούν για ένα χρονικό ενός προαναγγελθέ­ντος εγκλήματος που έχει ως βασικό υπεύθυνο την πολιτική, που εφαρμό­ζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο δεν διαμόρφωσαν ένα σύγ­χρονο σχέδιο αντιπυρικής προστασί­ας, αλλά κάθε χρόνο υποβαθμίζουν τους τομείς δασοπροστασίας και πυ­ρόσβεσης και μειώνουν την κρατική χρηματοδότηση….

Αυτές τις ημέρες της Εθνικής Τραγωδίας όλη η Ελλάδα είναι συ­ντετριμένη με πεσμένο ηθικό από τις φονικές και κατα­στρεπτικές πυρ­καγιές. Οι πύρη­νες φλόγες δεν κατέκαυσαν μό­νο την Αττική και βύθισαν στο πέν­θος και στην α­πελπισία εκατο­ντάδες και χιλιάδες συνανθρώπους μας. Ο Νομός μας θρηνεί ήδη μία νε­κρή και υλικές ζημιές στη δυτική Κο­ρινθία. Είμαι βέβαιος ότι την παραπά­νω περιοχή θα την επισκέφθηκε ο το­πικός Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γεώργι­ος Ψυχογιός. Θα διαπίστωσε ιδίοις όμ­μασι τα αποτελέσματα και θα είπε μί­α καλή κουβέντα. Αν το έκανε γιατί α­κόμη δεν έχουμε δει ένα σχετικό δελ­τίο τύπου ;
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Δημή­τρης Καμμένος, μίλησε στον ΣΚΑΪ το­νίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρ­ξουν ποινικές ευ­θύνες, μιας και ο Αλέξης Τσίπρας τους έχει καλύ­ψει όλους. «Την απόλυτη ευθύ­νη την έχει το υ­πουργείο Εσωτε­ρικών. Δεν θα έ­χουμε απόδοση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα τους κάλυψε ο πρωθυπουργός, κακώς για εμένα. Θα προκύψουν ευθύνες ποι­νικές για την κ. Δούρου. Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί όπως και ο κ. Κα­πάκης και από κει και πέρα είναι θέ­μα του πρωθυπουργού γιατί κι άλλοι έχουν ευθύνες».Αλήθειες, που καίνε, γι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε σε καραντίνα τον SKAΪ TV… 

Πιστός στο περιοδικό ραντεβού του με τους αναγνώστες της φωνής Κορινθίας, ο Ιερέας της Μονής Φανε­ρωμένης Χιλιομο­δίου π. Παντελής Ρωμέσης, μας α­πέστειλε ένα πο­λύ δυνατό και ε­νημερωτικό άρ­θρο το οποίο δια­βάσατε στο προ­ηγούμενο φύλλο μας. Επίκαιρο το θέμα ιδιαίτερα εν­διαφέρον ο τίτλος: «Το Φάρμακο για το Bulling: Τρομοκρατείστε τους Τρο­μοκράτες…». Μου είπαν αρκετοί ανα­γνώστες να διαβιβάσω τις ευχαριστίες τους για την παρουσία του, το διδα­κτικό και ιδιότυπο πνεύμα έκφρασης και γραφής που τους έλκει και τους ε­μπνέει. Φίλε Παπά Παντελή με ακούς; Ευχαριστούμε κι εμείς!...

Την έκδοση ψηφίσματος 23 Δ, Συμβούλων, που ζητούν την παραίτη­ση του Δημάρχου Μαραθώνα, Ηλία Ψι­νάκη, θα συζητή­σει αύριο Παρα­σκευή 3 Αυγού­στου στις 6 το α­πόγευμα το Δ. Σ. του Δήμου Μα­ραθώνα. «Ανίκα­νος και επικίνδυ­νος». Το ψήφισμα περιλαμβάνει ιδι­αίτερα σκληρές εκφράσεις για τον κ. Ψινάκη, ο οποίος είχε κληθεί και κατέ­θεσε την Τρίτη στο πλαίσιο της εισαγ­γελικής έρευνας για τις φονικές πυρ­καγιές στην Ανατολική Αττική, προτι­μήσας να αποχωρήσει από την πίσω πόρτα, καθώς μεταξύ άλλων χαρα­κτηρίζεται «ανεπιθύμητος», «ανίκανος» και «επικίνδυνος» για την πόλη.

Καλά του τα λες, μου είπε προ­χθές στο τηλέφωνο φίλος από το Κιά­το, του Δημάρχου Σικυωνίων, Σπύρου Σταματόπουλου, ούτε Ειδικός ε­πί μισθώ Σύμβου­λος να ήσουν. Α­πορώ όμως για­τί ο ίδιος είναι τό­σο ξεροκέφαλος – χρησιμοποιώ αυτούσιο το λε­ξιλόγιό του – και δεν καταλαβαίνει ότι το οφείλει στον εαυτόν του και τους δημότες να πα­ρουσιάσει κάποιο έργο, πριν παραδώ­σει φυσιολογικά τη Δημαρχία; Δεν νο­μίζω πως αυτή τη φορά θα μας ρίξει πάλι στάχτη στα μάτια. Έρχονται ανα­νεωτικές δυνάμεις ξοπίσω… Είπε και άλλα πολλά. Όταν τον ρώτησα ποί­ους εννοεί, μου είπε σύντομα θα δεις, αν δεν το έχεις ήδη δει… 
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περα­χώρας – Αγίων Θεοδώρων, Γεώργιος Γκιώνης, όπως και οι άλλοι Δήμαρχοι έδωσε εντολή να κάνουν προσωρινή στάση – λόγω του Εθνικού Πένθους - ορισμένες εκδηλώσεις Πολιτιστικού και άλλου περιεχομένου. Όπως μου είπαν από το Λουτράκι, καλό είναι να εκδώσει νέα ανα­κοίνωση από πότε και ποίες εκδηλώ­σεις θα πραγμα­τοποιηθούν τον Αύγουστο, που είναι ο τελευταί­ος μήνας παρα­θερισμού των Οι­κιστικών περιο­χών της αρμοδιότητάς του. Έχω την εντύπωση ότι ο Δήμαρχος διαθέτει την εμπειρία, την υπευθυνότητα και θα το κάνει…

Μου τηλεφώνησε αναγνώστης α­πό το Βραχάτι και μου είπε; Διάβασα αυτά που έχεις κατ’ επανάληψη προ­τείνει στη Δημοτι­κή Αρχή της Νε­μέας για το απα­ραίτητο έργο δι­απλάτυνσης και βελτίωσης του δρόμου Βραχάτι – Βοχαϊκό – Σουλη­νάρι – Χαλκί – Αρ­χαία Νεμέα – Νε­μέα – Κόμβος Νεμέας στη ΝΕΟ Κορίν­θου – Τρίπολης. Πολύ καλή η ενέρ­γεια, αλλά δεν αρκεί. Εμείς οι βοχαϊ­τες έχουμε πολλαπλό ενδιαφέρον να γίνει επιτέλους αυτό το έργο, για ευ­νόητους λόγους. Κάποτε το είχες υ­ποδείξει. Να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τις φωνές τους οι Δήμαρχοι Αννίβας Παπακυριάκος και Κώστας Καλατζής και να απαιτήσουν αρμοδί­ως την ένταξή του…Δήμαρχοι ; 

Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου – Ευρω­στίνης, Φρόσω Γκαϊνά, αντιμετώπισε πρόσφατα κάποια σοβαρά προβλή­ματα, που αγγί­ζουν τον άνθρω­πο και του προ­καλούν μεγά­λο προβληματι­σμό για την ύπαρ­ξή του στην πο­ρεία της ζωής. Όπως πληροφορήθη­κα τα αντιμετώπισε και χωρίς να τα ξεπεράσει στη μνήμη της, με τη βο­ήθεια της βαθιάς πίστης στον Τριαδι­κό Θεό βρήκε πολύ ορθά λόγο συνέ­χισης του Αυτοδιοικητικού και Κοινω­νικού της έργου. Η προσφορά με α­νιδιοτέλεια κοινωνικού έργου είναι α­νακουφιστική γιατί είναι ευλογημένη από τον Θείο Λόγο! Καλώς ήλθες Φί­λη μας Φρόσω!...

Δεν υπάρχουν σχόλια