Header Ads

Ε΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2020) : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 5.1 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΑ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020
Ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2020 στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), για τις αναφερόμενες στη συνέχεια τροποποιήσεις της πρόσκλησης.
Ο στόχος του προγράμματος «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» είναι να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.
Το υπομέτρο 5.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο. Προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 12.500.000€ για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας πρόσκλησης.
Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις της με αριθ. Πρωτ. ΕΛ.Γ.Α. 4882/11-04-2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 5.1 είναι οι ακόλουθες:
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθορίζεται η 31/07/2018 και του φυσικού φάκελου η 20/08/2018.
Διευκρινίζεται ότι οι γενικές δαπάνες υπολογίζονται ως ποσοστό έως 10% πλέον του συνόλου των ανωτέρω επιλέξιμων δαπανών του παραρτήματος 2 και για τις γενικές δαπάνες δεν απαιτείται η προσκόμιση τριών προσφορών. Επίσης, στις αναφερόμενες επιλέξιμες δαπάνες του Πίνακα 2.1 του Παραρτήματος 2, επισημαίνεται, ότι όπου προβλέπεται κόστος εργατικών – εγκατάστασης, αυτό θα είναι επιλέξιμο σε ποσοστό από 15 – 25 % επί της αναφερόμενης επιλέξιμης δαπάνης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται παραστατικό της αναφερόμενης δαπάνης, η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη της επενδυτικής πρότασης του προαναφερόμενου Πίνακα απομειώνεται στο 80%.
Κατά την επιτόπια επίσκεψη θα πρέπει να επαληθεύεται το είδος της καλλιέργειας και η ασφαλιζόμενη αξία της για το έτος 2017 συγκριτικά με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του δικαιούχου στο ΟΣΔΕ του 2017.
Όσον αφορά την υποβαλλόμενη επενδυτική πρόταση, η βεβαίωση στατικής επάρκειας απαιτείται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης για το υποβαλλόμενο σχέδιο όσο και κατά την υποβολή της αίτησης πληρωμής για το υλοποιημένο έργο και ενέχει την έννοια ανάληψης ευθύνης για την επενδυτική τεχνική πρόταση. Αναφορικά με την τεχνική μελέτη απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και κατά την αίτηση πληρωμής βεβαίωση ορθής εκτέλεσης αυτής. Στην περίπτωση της απλής αντικατάστασης του προστατευτικού μέσου κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στο καθεστώς δεν απαιτείται σχηματική απεικόνιση ούτε βεβαίωση στατικής επάρκειας, παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου για την ανάληψη ευθύνης σε περίπτωση αστοχίας της εγκατάστασης.
Τέλος, για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, η βεβαίωση δημάρχου αντικαθίσταται από αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου έτους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια