Header Ads

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ (ΝΕΟΑΚ)Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ και όλα τα μέλη της ομάδας Έργων & Υποδομών, της παράταξης ‘’Πνοή Δη­μιουργίας’’, σχεδιάζουμε & προτείνουμε τα νέα μεγάλα έργα στο Δήμο μας. 
Σχεδιάζουμε και προτείνουμε την κατασκευή ΠΕΝΤΕ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ (ΝΕΟΑΚ). 
Θέλουμε να ενώσουμε την πόλη της Κορίνθου με όλες τις συνοικίες της. 
Θέλουμε οι Συνδημότες μας να μετακι­νούνται με ασφάλεια. 
Θέλουμε την απρόσκοπτη μετακίνηση, από και προς το κέντρο της πόλης, για ό­λους τους πολίτες του Δήμου μας. 
Θέλουμε μία πόλη που οι μετακινήσεις δε θα είναι δαιδαλώδεις και χρονοβόρες, με ότι συνεπάγεται αυτό για την ποιότητα ζωής των Συνδημοτών μας.
Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙ­ΝΑΙ :
Η άμεση ενοποίηση της πόλης της Κο­ρίνθου στις επεκτάσεις των σχεδίων πόλης Αγίας Άννας, Συνοικι­σμού και Μπαθαρίστρας, μέσω της Εθνικής οδού Κορίνθου - Πα­τρών, η οποία μετά τη λειτουργία, πριν μερικά χρόνια, του αυτοκι­νητόδρομου έχει απολέσει το βασικό χαρακτήρα εθνικής οδού.
Δέσμευσή μας είναι κατ’ αρχήν η Μελέτη πέντε ισόπεδων κόμ­βων επί της ΝΕΟΑΚ και εν συνεχεία, μετά την έγκριση της κυκλο­φοριακής μελέτης από τις αρμόδιες Αρχές, η κατασκευή – εκτέλε­ση του συγκεκριμένου έργου.

Οι κόμβοι που προτείνουμε είναι οι εξής:
1) ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ (συμβολή της ΝΕΟΑΚ με οδούς Βε­λερεφόντη Συνοικισμού και Καλλιθέας Μπαθαρίστρας)
2) ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ (συμβολή της ΝΕΟΑΚ με οδούς Εφύ­ρας (πάροδος) Αγίας Άννας και Αμεινοκλέους Νεάπολης)
3) ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (συμβολή της ΝΕΟΑΚ με οδό Αγίας Άννης – χώρος parking και στρατόπεδο)
4) ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ – ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ (συμβολή της ΝΕΟΑΚ με οδός Άργους (6ου Συντάγματος Πεζικού – Χειμάρρας)
5) ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ (συμβολή της ΝΕΟΑΚ με πάροδο οδού Σοφο­κλέους στο ύψος ελαιοτριβείου Σταματίου)
Ο Οδικός Χάρτης Υλοποίησης του Έργου που σήμερα καταθέ­τουμε, λειτουργεί για εμάς δεσμευτικά, αλλά και προσδιοριστικά για το χρόνο που οι ‘’ΠΕΝΤΕ ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ (ΝΕΟΑΚ)’’ θα παραδοθούν προς χρήση στους συνδημότες μας. 

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Εκπόνηση πλήρους κυκλοφοριακής μελέτης (1 χρόνος)
2. Διαβούλευση με τους κατοίκους και τους φορείς της περιο­χής (3 μήνες)
3. Έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου /
4. Εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης, με συγγραφή υπο­χρεώσεων, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό και τεύχη δημο­πράτησης (3 μήνες)
5. Έγκριση της αναγκαίας πίστωσης που θα προκύψει από τη με­λέτη για την τμηματική εκτέλεση του έργου (1 μήνας)
6. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτε­λέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπο­γραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6μήνες)
7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 2 χρόνια
8. Παράδοση του έργου, προς χρήση από τους πολίτες, σε Τεσ­σεράμισι (4,5) περίπου χρόνια από την ανάληψη της Νέας Δημοτι­κής Αρχής.

ΝΕΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ


ΒΕΡΙΣΟΓΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Γεννήθηκε στην Κόρινθο και κατοικεί στο Λέχαιο. -Γόνος της γνωστής Κορινθιακής οι­κογένειας του Ιωάννη Βερισογλάκη. Είναι 37 ετών. Είναι παντρεμένος με τη Μάγδα Λά­γιου και έχουν ένα παιδί. Απόφοιτος ΙΕΚ το­μέα Πληροφορικής. Εργάζεται ως Προϊστά­μενος Πωλήσεων σε εταιρεία Διανομών στο Νομό Κορινθίας για 18 χρόνια.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γεννήθηκε στη Δήμαινα Αργολίδος και κατοικεί αρκετές δεκα­ετίες στην Κόρινθο. Πτυχιούχος ΤΕΙ Αθηνών (Λογιστικής και Διοί­κησης Επιχειρήσεων). Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Τσουρίδου. Έχουν δύο γιούς και δύο εγγόνια. Για πολλά χρόνια υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνι­ών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Κοριν­θίας και πρόσφατα συνταξιοδοτηθείς. Πρόε­δρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Κορίνθου 1995-97. Δημοτι­κός Σύμβουλος την περίοδο 2007-2010. Πρό­εδρος του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέ­ντρου του Δήμου Κορινθίων 2007-2008 με πλούσιο έργο στο τομέα του πολιτισμού. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κορινθίων ΔΗ­ΚΕΚ 2009-2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια