Header Ads

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018


Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Δ. Ν. Μαρωνίτης σε άρθρο του διερευνά τη σημασία και τη σχέση των όρων «παιδεία» και «εκπαίδευση» . Αναφέρεται στην ιστορική πορεία της έννοιας της παιδείας από την αρχαιότητα ως ανατροφή των παιδιών και ως μέτρο γνώσης , αρετής και επιστήμης, ενώ ο όρος «εκπαίδευση» παρουσιάζεται ως διδασκαλία. Οι όροι δεν είναι ούτε συνώνυμοι ούτε ισοδύναμοι καθώς βρίσκονται ταυτόχρονα σε συμφωνία και αντιπαλότητα με κοινό τους στοιχείο τη γνώση ως θεσμοθετημένη μάθηση. Διαφέρουν όμως, γιατί η παιδεία αποτελεί μέθοδο και η εκπαίδευση πράξη γι αυτό και η πρώτη πρέπει να είναι προαιρετικά και η δεύτερη υποχρεωτική. (109 λέξεις)

Β. 1. Λάθος, Λάθος, Σωστό, Λάθος, Σωστό.

Β.2. α. Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: σύγκριση – αντίθεση: συγκρίνονται οι όροι «παιδεία» και «εκπαίδευση» ως προς τη φύση και τον προορισμό τους. Ως προς τη φύση τους η μεν παιδεία αποτελεί μέθοδο, ενώ η εκπαίδευση πράξη, γι αυτό η παιδεία οφείλει να είναι ελεύθερη και προαιρετική ,ενώ η εκπαίδευση καθορισμένη και υποχρεωτική.

Β. 2.β. Ωστόσο = αντίθεση, επομένως = συμπέρασμα, προκειμένου= σκοπός, που πάει να πει ότι = διευκρίνιση, κυρίως = έμφαση.

Β. 3. Ανιχνεύονται = εντοπίζονται , διακρίνονται , ανακαλύπτονται
Συνάπτεται = σχετίζεται , ενώνεται , συναρμόζεται, συνδέεται
Εμφανίζεται = παρουσιάζεται, φανερώνεται
Συντελεστών = παραγόντων , παραμέτρων
Προφανείς = πρόδηλοι, ολοφάνεροι ,φανεροί
γ. αναβαθμίζεται – υποβαθμίζεται, υποβιβάζεται
μεταγενέστερη – προγενέστερη
επιτρέπουν - απαγορεύουν
ιδιωτική – δημόσια
διαφορές – ομοιότητες

Β. 4. α. εναλλάσσονται, ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται , θεωρείται
β. με την παθητική φωνή , έχουμε παθητική σύνταξη, επομένως δεν επιθυμούμε ( δεν ξέρουμε, δεν μας ενδιαφέρει ή δεν έχει σημασία) ποιος έκανε την πράξη. Με τη χρήση της ο λόγος γίνεται πιο απρόσωπος, πιο τυπικός και επίσημος ενώ προσδίδεται ποικιλία στην πλοκή των νοημάτων.

Γ.1. ΑΡΘΡΟ = ΤΊΤΛΟΣ πχ : Ένα σχολείο που να μας αξίζει, Το σχολείο που δικαιούμαστε, Το σχολείο του 21ου αιώνα….
Πρόλογος: Ακούμε συχνά τους μεγαλύτερους να κατηγορούν τους μαθητές πως δεν αγαπούν το σχολείο, πως το θεωρούν βαρετό και παρωχημένο και πως κάνουν οτιδήποτε για να αποφύγουν το μάθημα και την παραμονή στο χώρο του σχολείου. Αυτή η θεώρηση είναι πρόχειρη , βεβιασμένη και μακριά από την ψυχολογία και τα προβλήματα των μαθητών. Η αλήθεια είναι πως πολλοί μαθητές επιζητούν ένα διαφορετικό σχολείο, ένα σχολείο δημιουργικό που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μιας παγκοσμιοποιημένης και ραγδαία εξελισσόμενης κοινωνίας.
Κύριο μέρος: Α. Γιατί το σχολείο οφείλει να ασκεί και παιδευτική λειτουργία;
• Στόχος η δημιουργία ελεύθερα σκεπτόμενων, δημοκρατικών πολιτών που να διαθέτουν το αξιακό σύστημα εκείνο που θα τους επιτρέπει να συνδιαμορφώνουν το μέλλον τους με βάση τις δημοκρατικές αξίες του διαλόγου, της κριτικής σκέψης, της ανεκτικότητας. Το σχολείο οφείλει να εκπαιδεύσει για να προλάβει ή και να αντιμετωπίσει τις προκαταλήψεις και τη μετάδοση στερεοτύπων ( πχ ρατσισμού) που θα δυσχεράνουν την κοινωνικοποίηση των μαθητών σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένο και πολυπολιτισμικό σαν κι αυτό που θα κληθούν να ζήσουν οι σύγχρονοι νέοι.
• Η παιδευτική λειτουργία του σχολείου θα καλλιεργήσει κοινωνικές αξίες αλληλοαποδοχής, κατανόησης, ανεκτικότητας, σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων , προστασία των ευάλωτων , συνεργασία με ανθρώπους διαφορετικούς. Η καλλιέργεια αυτών των αξιών θα συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και στην πρόοδο της κοινωνίας καθώς θα στοχεύει στην αξιοποίηση των περισσότερων πολιτών και στην άμβλυνση των ανισοτήτων. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ( Πολιτικά) οι στόχοι για ευημερία της κοινωνίας περνούν μέσα από την διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε κοινές αξίες.
• Ενίσχυση της αυτοαντίληψης του μαθητή. Η παιδευτική λειτουργία θα βοηθήσει το παιδί να μάθει να ανακαλύπτει μόνο του τη γνώση, να ερευνά, να χτίζει μια προσωπικότητα με πίστη στις δυνάμεις του ως φορέα δημιουργίας του μέλλοντος του.

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
• Δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών , συνεχής επιμόρφωση, ‘ώστε να καθίστανται ικανοί να διαχειριστούν τα πολύπλοκα προβλήματα της σύγχρονης πραγματικότητας. Κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην Εκπαίδευση για τα δικαιώματα του παιδιού, ώστε μέσα από την πράξη να καλλιεργούνται και να διασφαλίζονται. Εκπαίδευση του εκπαιδευτικού δυναμικού σε ζητήματα παιδαγωγικής , ψυχολογίας και μαθησιακών δυσκολιών για να αντιμετωπίζονται καλύτερα τα αντίστοιχα ζητήματα.
• Οι μαθητικές κοινότητες να γίνουν κύτταρα πολιτισμού, εθελοντισμού, γνώσης και πράξης. Να καλλιεργούν τη δημοκρατικής συνείδηση των μαθητών και να τους μυούν στην συμμετοχή. Οι μαθητικές κοινότητες πρέπει να πρωτοστατούν στις κοινωνικές δράσεις, στην εθελοντική προσφορά, στην αναγνώριση των προβλημάτων όχι μόνο του σχολείου αλλά και του τόπου τους και στις προτάσεις αντιμετώπισής τους.
• Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Το σχολείο οφείλει να γίνει κύτταρο πολιτισμού της περιοχής του: να διοργανώνει εκδηλώσεις καλώντας ανθρώπους των Τεχνών , των Γραμμάτων και των επιστημών με συμμετοχή των πολιτών της περιοχής, να συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις του Δήμου του, να συμμετέχει σε μαθητικούς διαγωνισμούς ( αθλητικούς, πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς, ρητορικούς), να καλλιεργεί τη θεατρική αγωγή, να μελετά και να προστατεύει τα μνημεία της περιοχής του, να έχει έντονη δράση στον τομέα της προστασίας του περιβάλλονοτος.
Επίλογος: Ο Nelson Mandela είχε πει : « Η εκπαίδευση είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο». Αν πιστεύουμε πως ο κόσμος που έχουμε δεν χρειάζεται να αλλάξει, τότε απλά θα πρέπει να συμβιβαστούμε με τον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο μέχρι σήμερα. Αν όμως πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα για ανάταση του κόσμου μας, τότε οφείλουμε να αλλάξουμε το σχολείο. Να δημιουργήσουμε ένα σχολείο ελεύθερο, δημοκρατικό, δημιουργικό, ένα σχολείο που μας αξίζει…

Φροντιστήρια Γιώτας Μπάγκα, Ξυλόκαστρο

Δεν υπάρχουν σχόλια