Header Ads

Όλες οι αλλαγές για το δίπλωμα οδήγησης με το νέο νομοσχέδιο...


Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Σχέδιο Νόμου για το νέο σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης ή ανανέωσης αυτού.
«Στόχος μας η δημιουργία ενός αξιόπιστου, διαφανούς και λειτουργικού συστήματος, με αξιοποίηση της τεχνολογίας και την καθιέρωση αδιάβλητων διαδικασιών», αναφέρει το υπουργείο και συμπληρώνει πως εντός του επόμενου 10ημέρου θα κληθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις τους προκειμένου εντός του Μαΐου να προχωρήσει η ψήφιση του Νομοσχεδίου με την εφαρμογή ταυτόχρονα και των απαραίτητων μεταβατικών διατάξεων που απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση στο Νέο Σύστημα εξετάσεων οδηγών και υποψήφιων οδηγών.
Μεταξύ άλλων, στο Σχέδιο Νόμου που τίθεται σε διαβούλευση προβλέπεται:

1. Κάθε υποψήφιος οδηγός ή οδηγός υποβάλλεται πρώτα σε θεωρητική εξέταση, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II του άρθρου 21 του π.δ.51/2012 (Α΄101) καθώς και στο άρθρο 24 της υ.α.50984/7947/2013 (Β’3056). Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την κατηγορία οδήγησης που έχει αιτηθεί ο υποψήφιος οδηγός.

2. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται σε δύο στάδια τα οποία διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες. Στο πρώτο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης (ΠΟΡΕΙΑ) του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού και εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο αυτό εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες ειδικές δοκιμασίες.

3. Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού στο δεύτερο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, στην επανεξέταση, ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός επανεξετάζεται και στο πρώτο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

4. Μετά και την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και των δύο σταδίων όπου απαιτείται, άλλως, μόνο μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του πρώτου σταδίου, χορηγείται η άδεια οδήγησης για την κατηγορία της οποίας έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και με την προϋπόθεση της οριστικής απόρριψης της τυχόν κατ’ άρθρο 7 υποβληθείσας καταγγελίας η οποία υποβάλλεται από τον εξεταζόμενο εντός προθεσμίας δυο (2) εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της εξέτασης.

5. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων πραγματοποιείται από τον υποψήφιο μόνο του επί της εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας ή του εκπαιδευτικού μοτοποδηλάτου και στα δύο στάδια.

6. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, διενεργείται από έναν εξεταστή.

7. Κατά τη διενέργεια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών και οδηγών δεν επιτρέπεται να παρίσταται εντός του οχήματος ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών.

Σε ότι αφορά την εποπτεία και αξιολόγηση κατά τα τη διαδικασία δοκιμασίας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η θεωρητική εξέταση και η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και καταγράφεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Το καταγεγραμμένο υλικό της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς προστατεύεται αυστηρά από οποιαδήποτε παρέμβαση και με ευθύνη του εκπαιδευτή υποψηφίου οδηγών και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας μεταφορτώνεται αμελλητί, σε διαδικτυακή εφαρμογή την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Το καταγεγραμμένο υλικό αποτελεί συνοδευτικό υλικό της συγκεκριμένης δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς που καταγράφηκε για ενδεχόμενη αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Το καταγεγραμμένο υλικό περιέχει οπτικοακουστικό υλικό:

α) από το χώρο διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων, όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία.

β) από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία.

γ) από το εξωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζεται το οδικό δίκτυο που κινείται το εκπαιδευτικό όχημα.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις περιπτώσεις μετάδοσης και καταγραφής με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων κατά τη διαδικασία διενέργειας θεωρητικής εξέτασης και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, του τρόπου επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων, της λειτουργίας του φορέα επεξεργασίας τους, του χρόνου τήρησης τους , καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χρήση των μέσων και την επεξεργασία των δεδομένων, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν.2472/1997 (Α΄50) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η άσκηση της εποπτείας στους εξεταστές, στους εκπαιδευτές και στα μέλη των επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 7.

Δεν υπάρχουν σχόλια