Header Ads

Ερώτηση του Χρίστου Δήμα για την ετοιμότητα της Πυροσβεστικής για τη νέα αντιπυρική περίοδο


Το ζήτημα της ετοιμότη­τας της Πυροσβεστικής Υπη­ρεσίας ενόψει της νέας αντι­πυρικής περιόδου έφερε με Ερώτησή του στη Βουλή, ο Βουλευτής Κορινθίας, Χρί­στος Δήμας. Ο κ. Δήμας ζη­τά από το Υπουργείο Εσωτε­ρικών να παρουσιάσει στοι­χεία για την ετοιμότητα του σώματος και να ενημερώσει για το βαθμό ικανοποίησης των αιτημάτων για ενίσχυση της αποστολής του. Επιπλέ­ον, σε ότι αφορά την Κοριν­θία, ζητά να ενημερωθεί για τον τοπικό σχεδιασμό αλλά και το ενδεχόμενο επιπλέον ενίσχυσης με προσωπικό και μέσα. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: 

ΕΡΩΤΗΣΗ

13.04.2018
Προς: Υπουργείο Εσωτε­ρικών

Θέμα: Ετοιμότητα Πυρο­σβεστικής Υπηρεσίας για τη νέα αντιπυρική περίοδο

Το Πυροσβεστικό Σώμα α­ποτελεί την σημαντικότε­ρη δομή αντιμετώπισης των καταστροφών από δασικές πυρκαγιές. 
Ενόψει της θερινής περιόδου του 2018, η ετοι­μότητα των δυνάμεων και των τεχνικών του μέσων, ο σωστός σχεδιασμός, η επαρ­κής στελέχωση των κατά τό­πους σταθμών αποτελούν κομβικές μεταβλητές της α­ποτελεσματικότητας της α­ποστολής του. Η εμπειρί­α προηγούμενων ετών άλ­λωστε, αποδεικνύει ότι μα­ζί με τις καιρικές συνθήκες, ο πλέον σημαντικός παράγο­ντας πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης δασικών πυρ­καγιών είναι ο βαθμός στή­ριξης και ικανοποίησης από την πολιτεία των επειγόντων και σημαντικών αναγκών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Κατόπιν των παρα­πάνω, ερωτάται ο κ. Υπουρ­γός:

- Ποιος ο βαθμός ετοιμό­τητας και προετοιμασίας του Υπουργείου για την αντιμε­τώπιση ενδεχόμενων δασι­κών πυρκαγιών την φετινή περίοδο;
- Σε ποιο βαθμό έχουν ι­κανοποιηθεί τα αιτήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό και μέσα για τη νέα αντιπυρική περίοδο; Υ­πάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
- Σε ποιο βαθμό, σύμφωνα με τη δική του κρίση, αξιολο­γεί πως ο υπάρχων σχεδια­σμός επαρκεί για την πρόλη­ψη των δασικών πυρκαγιών;
- Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για το Νομό Κορινθίας; Περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό αυτό η εν­δυνάμωση της Πυροσβεστι­κής Υπηρεσίας Κορινθίας με επιπλέον προσωπικό και ο­χήματα; 

Ο ερωτών Βουλευτής
Χρίστος Δήμας
Βουλευτής Κορινθίας

Δεν υπάρχουν σχόλια